Muş’ta İl Emniyet Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda il genelinde bulunan yayla ve otlak yerlerin kullanımıyla ilgili kurallar belirlenirken, bazı yaylalar güvenlik sebebiyle yasaklandı. 
 
 Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Komisyon Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda; yayla, mera ve otlakiyeleri kullanma tarihlerinin 15 Mayıs 2006 ve 11 Eylül 2006 tarihleri arasında olduğu bildirildi. 
 
 Muş ili ve bağlı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan yaylaları çevre illerden talepte bulunan vatandaşların kiralayamayacağı bildirilirken, Zovaser, Kızılkilise, Yamaç, Hacıkan, Andok Dağı, Yörecik, Hacıbilağı ve Mollaba Köyü yaylalarının güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı kaydedildi. Açıklamada, daha sonra şunlar aktarıldı: 
 
 “İl sorumluluk alanında kullanıma açık veya kapalı yayla, mera ve otlakiyeler belirlenmiştir. Ancak bazı mera, yayla ve otlakiyelerin bulunduğu yerler güvenlik açısından hassas bölge olarak değerlendirildiğinden, belirlenen bu alanlar her ay toplanacak olan İl Emniyet Komisyonu’nca ele alınarak tekrar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Özel mülkiyette bulunan mera, otlakiye ve yaylaları kullanmak isteyenler genelgede belirtilen şartlara haiz kişiler, belirtilen şartları kabul ettiklerine dair taahhütname alacak ve yasaklanan bölgeler dışındaki alanların kullanımı-kiralamasını yapabileceklerdir. Yaylalara çıkacak kişiler, il merkezinde valiliğe, ilçelerde kaymakamlıklara, söz konusu belgeler ve ilgili şartları kabul ettiklerine dair taahhütnameyle müracaat edeceklerdir. İl dışından olup da mülk sahibi olan, sürü ve arı sahiplerinin hangi bilgi ve belgelerin hazırlayacağı uyacakları şartların ve kuralların neler olduğunu mülki makamlardan, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden öğrenebileceklerdir. İl Mera Komisyon Kararı ile il sınırları içerisindeki ihtiyaç fazlası-mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır ve otlak alanlarının her türlü kiralama işlemleri için valiliğe ve il-ilçe Tarım Müdürlükleri’ne müracaat edilerek işleri takip edilecektir. Haber: Kadir Tunç