Muş yöresi manilerinde mahalli ağız özellikleri hakimdir. Mahalli dilde söylenmiş manilerde sevdalar, ayrılıklar dile getirilir. Muş’un tabii özellikleri manilerde geniş ölçüde işlenmiştir.

Altın üzüğün yanı
Durmer parmağın kani
Deme ki unutmuşam
Sıfteki sevdan hani

Men babamın kızıdım
Sandıktaki bezidim
Ele kaldırdı attı
Sanki elin kızıdım

Yanan men yanan men
Uluşmadım yanan men
Mezarın derin yaptır
Gelem girem yanan men

Tandırımı yandıram
Sevdiğimi kandıram
Elin elimde olsun
Dediğin yerde duram

Kaleli Kantareli
Sen dertli men yarali
Gittim tabip yanına
Tabip menden yareli

Defe vuram zımlesin
Aşık olan dinlesin
Sevdoğunu almıyen
Hiç evlendim demesin

Yağmur yağdı petare
Kalkın gidah sıtare
Men garip eşim garip
Hu da bize kurtare

Kaleden indim ancak
Göğsünde sarı sancak
Ne kız oldum ne gelin
Toprağa girdim ancak
İki duvar arasi
Buldum gavur parasi
Kızın gönlü var iken
Ne karışir babasi

Bent duvari bent duvari
Olmişem bent duvari
Kaşların hayraniyem
Gözlerin bende vari

Bak almenin hasına
Al düşmüş arkasına
Yarim suya gidende
Vuruldum arkasına

Hu geldi hu geldi
Bendi bağla su geldi
Ellerde toy düğündür
Bize haktan ne geldi

Yağmur yağar taşlara
Vurgunem kardaşlara
Olmuşam kanatsız kuş
Konardım ağaçlara

Yağmur yağar gol olır
Yolculara yol olır
Gidin anama deyin
Ağlamasın kor olır

Karlı tipili dağlar
Dal fesimi yar bağlar
Bu dertler ki mende var
Eçiden duyan ağlar

Su gelir bendi döğer
Göğer bostanım göğer
Ben burada garip düştüm
Her gelen meni döğer
Yol üstünde duraram
Men boynumu buraram
Gelen geçen yolcudan
Men yarimi soraram

Düzmahallesi düz ayak
Kalkın gidah yalıneyak
Oyarın toyu oler
Hep beraber öyniyak

Kekliğim ötar gelir
Tüyünü töker gelir
Hakikatli yar ole
Dağları deler gelir

Akşam oldu akşamlar
Suya iner tavşanlar
Evli evine gider
Garip nerde akşamlar

Armut ağaci deste
Dibinde düştüm haste
Ben haste yarim haste
Şerbetim kaldi taste

Alme attım karşiye
Yuvarlandi çarşiye
Muş’umuza tel gelmiş
Kizlar kale turşiye

Bu daglarda tavuşan
Yolver yare kavuşam
Gün gele devran döne
Mende yare kavuşam

Bu dagda kuş oturur
Kuş kuşa yem götürür
Bildir ki şat göynümde
Bu yil baykuş ötüşür

Bahar olsun gül olsun
Yar yollari gül olsun
Doksan dokuz yarem var
Bi de sen vur yüz olsun

Bu dagin kari menem
Yel vurur erimerem
Gidin anama deyin
Gülmemiş ogli menem

Derdekerem derkerem
Rabbimdir derdekerem
Tarlam gam çiftim keder
Sördükçe dert ekerem

Bu dagi aşam dedim
Aşam dolaşam dedim
Bir vefasiz yar için
Aleme paşam dedim

Başinda puşan kurban
Dudagan dişan kurban
Istedim vermediler
Eşen yoldaşan kurban

Çimen yerde çimen yerde
Soyunam çimen yerde
Yare peşmal olaydim
Soyunam çimen yerde

Daglari daglasinlar
Men ölem aglasinlar
Yarimin mendilinan
Çenemi baglasinlar

Dagbaşinda çedene
Yuku girdi bedene
Kaynanam izin vermez
Kalkam giden odame

Dereler gölgelendi
Sinen kane bulandi
Ezrail can alende
Yar boynuma dolandi


Giderim gidişindir
Yillarim görüşümdür
Egil gözlerin öpem
Belki son görüşümdür

Bülbülem bag gezerem
Mecnunam dag gezerem
Seksen yerde yarem var
El bilir sag gezerem

Bala sarhoş bala sarhoş
Beşikte bala sarhoş
Buraya bir nalbant gelmiş
Mih vurur nale sarhoş

Bahçelerde kelem var
Ardimizda gelen var
Eski yari unuttum
Yenilere selam var

Bingöl’e yar Bingol’e
Sular akar Bingol’e
Yar soyunmuş yikanir
Oglan sende gir gole

Bahçede barsiz adam
Ayvasiz narsiz adam
Kalaysiz kaba benzer
Dünyada yarsiz adam

Deryalar dalgalandi
Derdim ziyadelendi
Yarimden ayrilali
Cigerim parelendi

Elma attim narliga
Geldi düştü yüklüge
Benim abem küçüktür
Dayanmaz askerloge

Geceler geçti benden
Aç gözüm doymaz senden

Kafir putundan dönmez
Ben nasil dönem senden

Gecenin yarisidir
Ömrümün yarisidir
Güzel bir insaf eyle
Insaf din yarisidir

Garibem yoktur arkam
Kanadim yoktur kalkam
Çikam daglar başina
Yarim nerdedir bakam

Gir baga boyun görem
Elin uzat gül verem
Cigerim kebap oldi
Yar seni nerde görem

Kale başinda tandir
Yandir Allah’ım yandır
Meni güğercin eyle
Yarın yanına kondur

Gine men gine men
Doldur içem gine men
Geçti ömür buldu Kemal
Genç olmaram gine men

Güğercin yumurtasi
Yarimin sedef tasi
Yedi kardeşim öle
Yare tutaram yasi

Gül üşüdü gül üşüdü
Kar yağdı gül üşüdü
Meni dertlere salan
Oyarın gülüşüdü

Gül yüzün aydır bana
Kaşların yaydır bana
Men ölsem canım kurban
Sen ölsen vaydır bana

Hu geldi hu geldi
Bende bağla su geldi
Ellerde toy düğün var
Bize haktan bu geldi

İpek kumaş takmerem
Yaralıyem ağlıyem
Neştirlenmiş yaremi
Gül yerine kokliyem

Karadır kaşın ördek
Yeşildir başın ördek
Her gün çüt çüt gezersin
Hani yoldaşın ördek

Karlı tipili dağlar
Dalfesimi yar bağlar
Bu dertler ki mende var
İçinden duyan ağlar

Kaşların karasi
Gözlerin elasi
Hekimi Lokman gelse
Yoktur bunun çaresi

Kalenin alimleri
Ne hoştur talimleri
Gül oldi toy kuruldi
Yalandır düğünleri

Sabahtır Gülüzardır
Bülbülü gül kızardır
Bu menim kara bahtım
Oyare ahuzardır

Sabah oldi uyan var
Gel yastığa dayan var
Yastık seni tutamaz
Gel bağrıma dayan yar

Mavi boncuk düzerem
Oturmişem dökerem

Yarin geldi deseler
Ufak ufak tükerem

Otları biçen tırpan
Hacılar keser kurban
Yarim toprağa girmiş
Toprağan taşan kurban

Rıhan ektim duvare
Bülbül gele suvare
Evvel kaderin bilmedim
Şimdi oldum divane

Sivik uci kuş puni
Oldum yarin düşkünü
İsterem yanan gelem
Yalın ayak kış günü

Sabah horozu banlar
Dinleyim Müslümanlar
Yarim küsmüş gidiyor
Koymeyin Müslümanlar

Ses verdim sesten oldum
Gögerdim bostan oldum
Bi vefasız yar için
Kendimi dostan ettim

Sabahtır sabahlığon
Kimden alam Sağloğun
Bağla kuş kanadına
Gönder gelsin yağloğun

Sabah oldi uyan yar
Kalbime kan koyan yar
Dilerem murat alme
El sözüne uyan yar

Sıra sıra siniler
Kınelerden geldiler
Men yare ağliyende
Eller üstüme güler

Sürme meni sürme meni
Kapıdan sürme meni
Eski emektarınam
Çek gözan sürme meni

Yaramas yaramazdır
Ok değmiş yaram azdır
Cümle yaram sağaldi
Bir yaram yaramazdır

Şeftali şitil ettim
Yareme fitil ettim
Ölüm Allah’ın emri
Mevlama şükür ettim


Yol gelir fani fani
Kaldır güzel yorğani
Yastık kurbanın olam
Hani döşek sultani

Yarami dağladılar
Gözümü baladılar
Men mezara gidende
Peşimden ağladılar

Mendilim benek benek
Ortasi çarkı felek
Felek evin yıkılsın
Ne don kaldi ne könek

Karyolanın eteği
Tel tel olmiş ipeği
Sendemi adam oldın
Mahallenin köpeği

Mendilinin ucu çivit
Men seni sevdim igit
Sevdimde alemedim
Belki ölesen igitMaydonos bağladılar
Ciğerim dağladılar
Men seni almazdım
Başıme bağladılar

O dede hasırım var
Tarlede mısırım var
İtin köpeğin kızi
Menim ne kusurum var

Su bağladım tutloğe
Getti değdi yükloğe
Bizim oğlan küçüktür
Dayanmaz evliloğe

Rafdan aldım mekesi
Kestim gömlek yekasi
Bizim evden görünür
Sevdoğumun odasi

Bizim bağ üzüm tutar
Üzümü salğum tutar
Ne babende merhamet
Ne menim üzüm tutar

Şirazdır şirazdır
İsfahandır şirazdır
Tıfıl ağlar süt ister
Hemen küçük şirazdır

Turnalar kakar olmiş
Yurdundan gider olmiş
O yar burdan gideli
Derdim beş beter olmiş

Tendrimi yandıram
Sevdiğimi kandıram
Elin elimde olsun
Dediğin yerde duram

Yar geldi gece getdi
Yukladım gece getdi

Can verdim emek verdim
Emeğim puce getti

Baba menden bar ister
Heç olmedan yar ister
El değmemiş bostandan
Baba kalkmış bar ister

Su ahar hışır hışıır
Abem pantor değişır
Kurban olam abeme
Ne geyede yakışır

Bülbül bir sari kuştur
Sesi sareye hoştur
Kınemeyin bulbülü
Aşıklık naçar işdır

Kurdigin kari menem
Gün vurar erimerem
Gidin anama deyin
Gülmemiş oğli menem