Hasköy İlçesinin tarihi Bizanslılar devrine kadar uzanmaktadır. 1071 Malazgirt Meydan savaşından sonra İlçenin yerli halkı Basra’dan göç ederek, Batman İli Sason İlçesi ve Bitlis İli Mutki İlçesi üzerinden gelip ilçeye yerleşmişlerdir.

Coğrafya

Batı ve Kuzeybatıda Muş ,Kuzeydoğuda Korkut İlçesi, Doğu ve Güneyde ise Bitlis İli hudutları ile çevrilidir. Yüzölçümü bakımından İlin en küçük İlçesidir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1400 metre civarındadır. İlçenin güneyi engebeli bir alana sahip olduğundan,bu kesimde ortalama rakım 1850 metreye kadar çıkmaktadır.

İlçenin kuzeyinde ise Korkut İlçesi sınırları içersinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu Otluk ve Karaçavuş dağları uzanır. İlçe alanının büyük bir bölümünü kaplayan Muş Ovası bu iki yükselti arasında yern almaktadır. Hasköy İlçesinin en önemli akarsuyu Karasu Irmağıdır. Sazlıkbaşı köyünün güneyinden İlçemiz sınırlarına giren Karasu Irmağı,güneydoğu istikametine doğru akar. Düzkışla beldesinin batısında İlçe Hudutlarını terk eder. Ayrıca İlçenin içersinde geçmekte olan Değirmen deresi Karasu ırmağına dökülmektedir.

Otluk ve Karaçavuş dağları zirve bölümü ormanlık olup,bu bölümle ovaya doğru uzanan vadi tabanları örtü gizleme yapar. İklim Doğu Anadolu’nun karasal iklim özelliklerine sahiptir. Kışları çok soğuk ve kar yağışlı,yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir.

Nüfusu

1990 nüfus sayımı İlçe merkezinde 10.532 ve köylerde ise 14.402 dir. 1997 nüfus sayımında ise İlçe merkezi 17.448 16.719 olmuştur. Bu şehir merkezine dışardan göçün olduğunu göstermektedir. Nüfus verilerine göre İlçemize özellikle Tütün tarladan kaldırma döneminde Sason ve Mutki köylerinden şehir merkezine çalışmak için aileler dışarıdan gelmektedirler.

Ayrıca aile geçimi tarıma dayandığı için tarlada çalışacak elemana ihtiyaç bulunduğundan İlçemizde nüfus planlaması başarıya ulaşmamaktadır. Ayrıca Hasköy-Mutki yolunun açılması nedeniyle de İlçeye yeni göçler olmaktadır. 2000 Yılı Nüfus sayım neticesi Devlet İstatistik Enstitüsünce veriler kesinlik kazanmadığından dolayı nüfus sayıları yazılmamıştır.

İdari Durumu

İlçe köy iken, 1968 yılında kasaba, 19.06.1987 Sayılı Kanunla İlçe durumuna getirilmiştir. Kuruluş yılında İlçemize 1 kasaba 47 köy bağlı iken, Korkut beldesinin 1990 yılında İlçe oluşuyla 30 köy Korkut ilçesine bağlanmıştır. İdari yönden İlçemize bağlı 1 belde,17 köy ve 3 yerleşim birimi mevcuttur. İlçe merkezinde 3 (Kültür, Sunay, Sayanlar), Düzkışla beldesinde 3 (Yenimahalle, Kültür, Bahçelievler) olmak üzere 6 mahalle muhtarlığı vardır.

Sosyal Durumu

İlçemiz halkı etnik yönden genel olarak bütünlük arz eder. Gelenek, görenek, örf –adet ve ananeler sürdürülmektedir.

Eğitim ve Kültür

İlçe olmadan önce merkezde 1 lise, 3 ilkokul ile okuma-yazma oranı oldukça düşüktü. o, tarihten sonra İlçede ek olarak 1 YİBO, 2 İlköğretim okulunun ve 1 anaokulunun açılması okuma oranını yükseltmiştir. Özellikle Hasköy anaokulunun açılmasıyla birinci sınıfa başlayacak çocuklar için eğitim ve öğretime hazırlık aşamasında çok iyi bir zemin teşkil etmektedir.

Genelde kızların İlçe merkezinde okuma oranı % 76 Erkeklerin ise % 91 Köylerde ise kızların okuma oranı %67 ve Erkeklerin ise okuma oranı % 78’dir. İlçede 1996 yılında faaliyete giren İlçe Halk Kütüphanesinde 3010 demirbaş kitap bulunmaktadır. İlçemizi Muş Amatör Kümede Hasköy Spor Kulübü,Yıldız Spor Kulübü ve Dağdibi Spor Kulubü temsil etmektedir. İlçe Merkezinde 1 kapalı stad bulunmaktadır.

Ekonomi Durumu

Tarım ve hayvancılık İlçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. İlçede otobüs işletmeciliği ve yurt dışında işçi olarak çalışan halkın çokluğu İlçenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Domates, biber, patlıcan, soğan, fasulye ve kavun-karpuz yetiştirilmektedir. Tütün, şeker pancarı ve buğday halkın başlıca geçim kaynağını teşkil etmektedir. 3 yerleşim yerinde (İlçe merkezi, Büvetli ve Dağdibi köylerinde) arıcılık yapılmaktadır. 450 kovan mevcuttur.

İlçede Holştain, Brown, Swis ve melez olmak üzere süt ve et hayvancılığı yapılmaktadır. İlçemizde yıllık olarak büyük baş hayvanlardan 3.950 ton, küçük baş hayvanlardan 93,5 ton süt elde edilmektedir. Hayvansal ürünler genellikle üreticilerin kendi ihtiyaçları için üretilmekte,fazla kısmı ise çevre pazarlarında satılmaktadır. İlçe de büyük sanayi kuruluşu yoktur.

Vergiye dahil basit usulde mükellef sayısı 90 gerçek usulde mükellef sayısı 153 ve gerçek usulde katma değer vergisi mükellef sayısı 144 ve kurumlar vergisi mükellef sayısı 20’dir. En büyük istihdam yeri olarak 1998 yılında faaliyete geçen Tekel Yaprak İşletme deposu görülmektedir.

Ulaşım

İlçe merkezi; Muş İlimizi Doğu Anadolu’nun diğer illerine bağlayan karayolu ağı üzerinde bulunmaktadır. İlçe Merkezi Muş İline 18 Km. uzaklıkta olup yol asfaltla kaplıdır. Ayrıca İlçemiz sınırları içerisinden Muş-Tatvan demiryolu hattı geçmektedir. Köy yollarımızın 1998 yılı içinde Valilikçe yapılan çalışmalarda 14 köyümüze asfalt kaplama tamamlanmış, diğer yollarımız stabilize kaplamadır. 1985 yılında faaliyete giren Posta işletmesi merkezde 1300, Gökyazı Köyünde 228, Umurca Köyünde 254 kapasiteli telefon santrali ile hizmet vermektedir.

Mahhali İdareler Köyler

Köylerimizin Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Elektrik, yol ve telefon gibi hizmetler köylerimizin tamamına ulaşmıştır. Köylerimizde en büyük eksiklik içme suyunun giderilmemiş olmasıdır. 17 köy , 3 yerleşim yeri vardır. Dağdibi ve Gökyazı köylerinde köy konakları vardır.

Otaç, Sarıbahçe, Gökyazı ve Dağdibi köylerinde sağlık evi mevcut olup, personel atanmadığından kapalı bulunmaktadır. Belediyeler İlçemizde Hasköy merkez ve Düzkışla kasabasında Belediye teşkilatı mevcuttur. Hasköy Belediyesi 1968 tarihinde kurulmuştur.

Sunay, Kültür ve Sayanlar mahallesi olmak üzere toplam 3 mahalleye hizmet vermektedir. 1997 Genel Nüfus Tespitine göre İlçe Merkezinin nüfusu 18.242’dir. Belediye hizmet binası inşaatının %90’ı, kanalizasyon inşaatının %30’u, yeni şebeke içme suyunun %100’ü tamamlanmıştır.

İlçede ilk imar planı 31.11.1969 tarihinde,ikinci imar planı 07.10.1991 yılında uygulamaya konulmuştur. ve 3 dairelik lojmanı vardır.1 binek Belediyeye ait 1garaj, 1 idare binası,1 mezbahane,1 Hükümet binası olarak kullanılan işhanı,16 sosyal konut, 1 oto,2 otobüs,1 ambulans,2 itfaiye,1 vidanjör,2 kamyon,1 et arabası,1 greyder, 1 kepçe,1 traktör ve 1 traktör kazıcısı vardır.

Düzkışla Belediyesi

1992 yılında kurulmuştur. Bahçeli evler, Kültür ve Yeni mahalle olmak üzere 3 mahalleye hizmet vermektedir.1997 Genel Nüfus Tespitine göre 4.472 nüfusu olan kasabamız, İlçemizin en büyük yerleşim birimidir.

Hasköy Kaymakamlığı sitesine buradan ulaşabilirsiniz.