Varto ilçesine içme suyu sağlayan bingöl Dağları eteklerinde bulunan Kovık ve Soğuksu Göllerinin aşırı soguklardan dolayı donmasından selçuk yaylalarından gelen 2 su şebekesinde İlçe Merkezine içme suyu sağlandığını, bununda ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının iki misli su potansiyelini taşıdığını, ancak bilinçsiz su tüketiminden dolayı bazı mahalelerde su kesintilerinin olduğunu belirten Varto belediyesi içme suyu kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli tüketimi için halka yüzlerce bildiri dağıtıldı. “Varto’da içme suyu Türkiye genelinin beşbuçuk katı” Dünya genelinde temiz suyun yüzde 85’nin sulamada kullanılması nedeni ile aşırı düzeyde su israfının olduğunun bir bölgenin yer altı su kaynaklarının aşırı savurgan biçimde kullanılması kaynakların azalmasına ve zamanla kuruyarak tükenmesine yol açtığını belirten Varto belediye başkanı Demir ÇELİK “bir kişi günlük olarak ikibuçuk litre suya fizyolojik olarak gereksim duyar. Ayrıca kişi başına günlük su ihtiyacı yemek, mutfak, hertürlü temizlik endüstriyel ve tarımsal ihtiyaçlar da dikkate alındığında dünya genelinde kişi basına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir. Bu oran sanayileşmiş ülkelerde 265. Amerika da  184, Afrika da 67, Arap ülkelerinde 158, Asya da 143 ve Türkiye de ise 111 litredir. Bu oran İstanbul’da 125 litre iken Ankara da 141 litredir. Savurganca ve bilinçsiz bir şekilde devam eden su tüketimi; su kaynakları yönünden son derece zengin olan ilçemizde ne yazıktır ki zaman zaman susuzluk çekilmesine neden olmaktadır. İlçemiz merkezine 5 ayrı kaynaktan 1 yılda verilen içme suyu miktarı yaklaşık olarak 3.626.000.000 litredir. İlçemizin nüfusuna bölündüğüne kişi basına düşen günlük su miktarı 605 litredir. Bu da dünya standardı olan 150 litrenin 4 katı Türkiye ortalaması olan 111 litrenin beşbuçuk katını ifade etmektedir.” Diye konutsu. “Bilinçsiz su tüketimi engellenmelidir.” Mevcut su kaynakları dikkate alındığında su zengini olan Varto’nun içme suyu kaynaklarının korunması, su tüketimini bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlanması, belediyenin görevi olduğu kadar tüketici olarak vatandaşında görevini olduğunu belirten Belediye Başkanı Demir ÇELİK “Belediye; Vatandaşın rahat ve refahı için her çeşmeden 24 saat temiz, sağlıklı ve içilebilinen bir suyun akması için her türlü çabayı harcamakta ve maddi olanaklarının en fazlasını su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha çağdaş hale getirilmesi yönünde kullanmaktadır. Suyun savurganca ve bilinçsiz bir şekilde kullanımından (Tarımsal sulama ve boşa akıtma gibi) nedenlerinden dolayı doğan su sıkıntısının olumsuz yansımalarının bugun için belediyemiz ile birlikte bütün Varto yaşamaktadır. Gerekli tedbirler alınmaz, bu savurganca ve bilinçsiz tüketim anlayışı devam ederse gelecekte bu sıkıntıların daha fazlasının yaşanacağı muhakkaktır” diye konuştu.NULL