İlimizde açılmış olan ve faaliyetlerini gün geçtikçe arttırarak devam eden Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) biriminin seminerleri verildi. Bugün MDH hemşirelerine rahim ağzı kanseri hakkında seminer verilmiştir. Bu seminerlerle amacımız toplumda kanser bilincini oluşturmak ve erken teşhisin önemini vurgulamaktır. Bilindiği üzere kanserli hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve birçoğu da geç tanı aldığı için hayatını kaybederek bir bedel ödemektedir. Kanser hem hastaya hem hasta yakınlarına hem de devlete vermiş olduğu manevi ve maddi kayıplar açısından çok önemlidir. Bu yüzden ilimizdeki tüm bayanlara ücretsiz olarak meme kanseri ve rahim ağzı kanserlerinin erken teşhisi için tarama programı yapmaktayız. Ayrıca gelen herkese kanser hakkında bilgi verilmektedir. Tüm halkımızı sağlıklı bir gelecek için merkezimize bekliyoruz. Bu gün vermiş olduğumuz rahim ağzı kanseri semineri ile kadınlarda büyük problem olan bir konu hakkında hemşirelerimizi bilgilendirmiş bulunuyoruz.

Serviks (rahim ağzı) kanseri
Kadın üreme organlarından “serviks” rahim ile vagenin birleştiği bölge olup rahmin alt bölümünü içerir. Vaginadan bakıldığında vagenin sonunda bir yarım küre şeklindedir.

Dünyada heryıl yaklaşık 500 bin kişi serviks kanserine yakalanmakta ve yakalananların yarısı ölmektedir.

Servikste Kanser Nasıl Gelişir?
Servikal mukoza beş katlı mikroskopik tabakadan oluşur. Sürekli olarak bu tabakalarda yeni hücreler yapılmakta ve en dış tabakadaki hücreler dökülerek alt tabakalar yukarıya doğru yükselmektedir. Bu büyüme ve yukarıya doğru olan göç esnasında hücrelerde normal dışı “atipik değişimler” olabilir. Bu değişimlere “displazi” adı verilir.

Var olan hücrelerin atipi göstermeden başka bir tür hücreye dönüşmesine ise “metaplazi” ismi verilir. Metaplazi normalde de görülebilen, daha çok enfeksiyon, irritasyon gibi durumlara ikincil olarak gelişen ve nispeten benign (iyi tarzlı) bir tabloyken, displazi ileride kansere dönüşme potansiyeli olan anormal bir durumdur.

Rahim Ağzı Kanserlerinde Tanı
Rahim ağzı (serviks) kanserinin erken dönemlerinde pek fazla şikayet olmayabilir. Çoğu kadın hastalık iyice ilerleyip başka organların çalışmasını engellemeye başlayıncaya kadar hastalığından habersizdir. Erken evrelerinde bile ağrı şikayeti olmayabilir. Genellikle ilk şikayetler ilişki sonrasında olan lekelenme tarzındaki kanamalardır.

Kanser hücreleri rahim ağzı bölgesinde oluştuktan sonra yıllar içersinde yavaş bir şekilde ilerleyerek etraflarındaki normal hücreleri ve dokuları da kansere çevirecek şekilde büyür. Belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ancak rahatsızlıklar başlar. Şikayetler oluşunca genelde kanser hücreleri geniş bir alana yayılmıştır.

Serviks kanserinin erken dönemlerinde yakalanması rutin olarak yılda bir kez yapılan Pap-smear testi ile mümkündür. Bu test ile henüz başlangıç aşamasındaki kanser tanınmakta ve tedavisi de başarılı olmaktadır.

Rahim ağzı (Serviks) kanserlerinde erken tanı ile hayat kurtaran Pap-smear testi büyük önem taşımaktadır.

Ve ilimizde bulunan KETEM Pap-smear testini ücretsiz olarak yapmaktadır.

Smear testi kimlere yapılır
Smear testi taramasına , 18 yaşında veya herhangi bir yaşta başlayan ilk cinsel ilişki ile başlanmalıdır.Bütün seksüel aktif kadınlara yılda bir uygulanması tavsiye edilmektedir. Herpes Simpleks Tip2 , HPV, CİN veya invazif kanser nedeni ile tedavi edilmiş kadınlarda smear 6 ayda veya gerektiğinde doktor önerisi ile daha sık tekrar edilmelidir.

 Muş Ovası Gazetesi