Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 17 ilde üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan 5662 sayılı ”Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanun, Karaman, Ağrı, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis, Çankırı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Osmaniye, Bingöl, Muş, Mardin ve Batman’da üniversite kurulmasını öngörüyor.

Karaman’da ”Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi”, Ağrı’da ”Ağrı Dağı Üniversitesi”, Kilis’te ”Kilis 7 Aralık Üniversitesi”, Çankırı’da ”Çankırı Karatekin Üniversitesi”, Artvin’de ”Artvin Çoruh Üniversitesi”, Bitlis’te ”Bitlis Eren Üniversitesi”, Osmaniye’de ”Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi”, Muş’ta ”Muş Alparslan Üniversitesi”, Mardin’de ”Mardin Artuklu Üniversitesi” adıyla üniversite kurulurken, diğer yeni kurulan üniversiteler, illerin ismini taşıyacak.

Yeni kurulan 17 üniversite dolayısıyla akademik, idari ve döner sermaye alanlarında yaklaşık 30 bin kadro ihdas ediliyor.

Bu üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları, ödenekleri, bina ve tesisleri, araç ve gereci ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları, başka bir işleme gerek kalmaksızın, bağlandıkları üniversitelere devredilecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesine 450, Selçuk Üniversitesine de 500 akademik kadro ihdas ediliyor; bu üniversitelere idari kadro da veriliyor.

Kanunla, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi rektörlüklerine bağlı tıp fakülteleri kurulurken, bu fakülteler için kadro ihdas ediliyor. NULL