Hükümetin verdiği 15 YTL’lik enflasyon farkını az bulan Kamu Sen Muş İl Temsilcisi Göksel Dirlik bu parayı PTT yoluyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi. Türkiye Kamu-Sen Muş Şubesi hükümetin verdiği 15 YTL’lik enflasyon farkını az bularak tepkisini gösterdi. Enflasyon farkını az bulan Kamu-Sen Muş Şubesi üyesi bir grup memur, protesto eylemi yaptı. İl Temsilcisi Göksel Dirlik 15 YTL’yi PTT yoluyla Başbakan Recep Tayip Erdoğan’a gönderdi.

Memurların yurdun her köşesinde zor şartlar altında kamu hizmeti verdiğini belirten Türk Kamu-Sen Muş İl Temsilcisi Göksel Dirlik, sendika olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nu uyardıklarını, ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Hükümetin 2008 yılının tamamı için öngördüğü % 4 enflasyonun haziran ayı itibariyle % 6 olduğunu hatırlatan Dirlik, yılın ilk 6 ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki değişimin yüzde 6 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu artışın memur maaşlarına yapılan zammı geride bıraktığını vurgulayan Dirlik; “Bugün yurdumuzun her köşesinde kamu hizmeti gören memurlarımız, zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. 2008 yılının tamamı için %4 olması öngörülen enflasyon, haziran ayı itibarı ile yüzde 6 olmuştur. Memurlarımıza, belirlenen enflasyon hedefine uygun olarak, yılın ilk altı ayı için yüzde 2 maaş artışına ek olarak 10 YTL seyyanen zam yapılmıştır. Ayrıca 2007 yılının ikinci altı aylık döneminde ortaya çıkan yüzde 0,35 oranındaki enflasyon farkı da 2008 yılı başında memur maaşlarına yansıtılmıştır. Bu dönemde 2,4 milyon memurdan yaklaşık 1,4 milyon memurun faydalandığı denge tazminatına da 20 YTL artış yapılmıştır. Ancak denge tazminatından kamu görevlilerinin büyük bir kısmı yararlanamadığı için, memurlarımızın tamamına yansıyan ve 2008 yılı için kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan artışlar son derece sınırlı kalmıştır” dedi.

Kamu-Sen Muş Şubesi İl Temsilcisi Göksel Dirlik, “yılbaşında, 2007 yılının telafisi olarak yapılan yüzde 0,35’lik enflasyon farkı ve kamu görevlilerinin tamamının yararlanamadığı denge tazminatının etkisi çıkarıldığında; 2008 yılının ilk altı ayı için, en yüksek devlet memuru olan başbakan müsteşarının maaşına yüzde 2,25, ortalama memur maaşına yüzde 3, en düşük dereceli memur maaşına da yüzde 3,36 oranında zam yapılmıştır. Ancak, 2008 yılının ilk altı ayında Tüketici Fiyatları Endeksindeki değişim yüzde 6 olarak gerçekleşmiş ve memur maaşlarına yapılan artışları geride bırakmıştır. Altı aydan beri maaşları enflasyon karşısında eriyen kamu görevlileri, maaşlarındaki erimeyi karşılayacak düzeyde bir enflasyon farkı ödemesi beklemişler ancak açıklanan rakamlar sonunda hayal kırıklığına uğramışlardır. Yetkililer, kamu görevlilerinin maaşlarına 2008 yılının ikinci altı ayı için %2; önceki dönemden kaynaklanan enflasyon farkı olarak yüzde 1,96 olmak üzere %3,96 oranında bir artış öngörmüşlerdir. Kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan toplam artışlar incelendiğinde, maaşların enflasyon karşısında eridiği, 2008 yılının ilk altı ayı için verilen enflasyon farkının, maaş artışlarını gerçekleşen enflasyon oranlarına ulaştırmaktan uzak olduğu görülmektedir. Kaldı ki, Ocak-Haziran 2008 dönemi için enflasyon farkı hesaplanırken, temel alınan memur maaşı artış kriteri de belli değildir. Yüzde 1,96 enflasyon farkı verilmesi için, memur maaşlarına ortalama olarak yüzde 4 zam yapılmış olması gerekmektedir. Ama memur maaşları bu dönemde en fazla %3,36 oranında artmıştır. Memur maaşına yapılan en yüksek zam oranının üzerine, enflasyon farkı olarak verilen yüzde 1,96 eklendiğinde bile gerçekleşen enflasyon oranına ulaşılamamaktadır. Anayasamızın 2. maddesinde, devletimiz sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasamızın 5. maddesi ise “Devletin temel amaç ve görevleri kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” hükmüne amirdir. Ancak memur maaşları için yapılan bu uygulama Anayasamızın ilgili maddelerine aykırıdır. Yetkililer, memurlarımızın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak şöyle dursun, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayacak uygulamalara imza atmaktadırlar. Anayasamızın amir hükümlerine göre imkanlarını vatandaşlarından yana kullanmak zorunda olan yetkililer, enflasyon farkı hesaplarken memurlarımızın zararına olacak verileri dikkate almışlar ve enflasyon farkını olması gerekenden düşük hesaplamışlardır” dedi.

Siyasi iradenin kamu görevlilerini yıllardan beri açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiğini ileri süren Dirlik; “Bu da yetmezmiş gibi şimdi de maaşlarının enflasyon karşısında erimesine neden olmaktadır. 2008 yılının ocak ayında, en yüksek memur maaşı yüzde 2,25 artmış ancak %6 olarak gerçekleşen enflasyon karşısında %3,75 oranında erimiştir. Memur maaşları için uygulanacak enflasyon farkı da %3,75’ten az olmamalıdır. Enflasyon farkı olarak verilen %1,96 oranının hiçbir temeli yoktur. Yüzde 1,96 enflasyon farkının en düşük memur maaşına yansıması 15 YTL’dir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son altı ayda yalnızca kiralar aylık 25 YTL artmıştır. Enflasyon farkı olarak verilen 15 YTL’nin memurumuzun mağduriyetini gidermeyeceği ve enflasyon farkını kapatmayacağı açıktır. Bu nedenle, bütün illerimizde enflasyon farkına denk gelen 15 YTL’yi Sayın Başbakan’a iade ediyoruz. Elektriğe yapılan yüzde 21’lik zam hangi kriterlere dayanılarak yapıldıysa, memur maaşları da aynı kriterler üzerinden artırılmalı ve gıda fiyatlarındaki %15 artış da göz önünde bulundurulmalıdır. Memurlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için daha gerçekçi bir hesap yapılmasını istiyoruz. Bu konuda Türkiye Kamu-Sen olarak, bütün girişimleri yaptık. Devlet Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu’nu ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiğimiz hafta içinde yaptığımız görüşmelerde uyardık ve yapılan uygulamanın mesnetsiz ve dayanaksız olduğunu belirttik. Ne yazık ki olumlu bir sonuç almamız mümkün olmadı. Artık kamu görevlileri siyasi iradeden umudunu kaybetmiştir. Konu hakkında en adil kararı hakimlerimizin vereceğini umuyoruz. Bu nedenle, memur maaşlarına 2008 yılının ikinci altı ayı için yapılan yüzde 3,96’lık zammın durdurulması ve daha adil ve gerçekçi bir maaş artışı için mahkemeye başvurmuş bulunuyoruz. Adalete olan güvenimiz tamdır. Yıllardır yapılan haksız uygulamaların, mahkeme yoluyla son bulacağını ve bundan sonra memur maaş artışlarının daha adil hesaplanacağı inancını taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından PTT Vilayet Şubesi’ne giren Göksel Dirlik, 15 YTL’yi Başbakan Erdoğan’ın hesabına aktardı.

 Muşun Sesi Gazetesi