Muş Alparslan Üniversitesinin kurulması için en uygun yerin Suvaran Köyü olduğunu kaydeden Vali Bektaş, ilgili birimlerle görüştüğünü ve üniversiteyi Suvaran Köyüne kuracaklarını söyledi.

Muş’ta göreve başladıktan sonra üniversitenin yer sorununu çözmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Vali Erdoğan Bektaş alternatif yerlerle ilgili olarak hazırladığı raporu Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatına sunduğunu ve kararını Suvaran Köyünden yana kullandığını söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesinin yer sorunu çözüldü. Yer seçim raporu hazırlayan Vali Bektaş Maliye Bakanlığı ve DPT yetkililerine bildirdiği Suvaran Köyüne üniversitenin kurulacağını söyledi. Belediye Başkanı Necmettin Dede ile birlikte de üniversitenin kurulacağı yeri gezdiklerini kaydeden Vali Bektaş, Belediye Başkanının da yeri beğendiğini kaydetti.

Üniversitenin yer tespiti ile ilgili sürdürülen çalışmalar ve gelinen aşama ile ilgili olarak makamında açıklamalarda bulunan Vali Erdoğan Bektaş, “Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatında ilgililer bu konuyu görüştüm. Belediye Başkanımızla da görüştüm. Raporu detayları ile açıkladık. İlk üzerinde durduğumuz yer Ağaçlık Köyü bölgesindeki mera idi. Orası şehre çok yakın bir yer. Ama gittim baktım. Çok eğimli bir yer. Eğimli olmasa ideal bir yer, çok güzel bir yer. Şehre çok katkısı olacak bir yer. Binaları orada nereye koyacağız? İkinci alternatif mantıklı yer Yağcılar Bölgesi. Orası her yönü ile uygun ama çok uzak. Şehre uzak bir yer olduğu için burayı tercih etmedik. Kendi arabamla ölçtüm 14 kilometre uzaklık var. Bir sıkıntısı da şu: üniversite ile şehir arasında yapılaşma olur. Bu mesafede de hem tarım alanları var hem de depreme dayanıklı değil. Mesela bizim mevcut yüksekokulun olduğu yere gittim baktım. Orası da güzel bir kampus olabilir. Arkası da genişletilebilir. Ama mevcut binaların bile zemin katlarını, bodrum katlarını kullanamıyoruz. Taban suyu yüksek basıyor. Deprem açısından da çok zayıf” şeklinde konuştu.

Yağcılar Bölgesinde üniversitenin yapılmasına müsaade edemeyeceklerini kaydeden Vali Bektaş, haliyle yapılaşmanın tarım arazisinde olacağını ve şehrin bu yöne doğru büyüyeceğini kaydetti. Vali Bektaş, Suvaran Köyünde bu yeri bulduk. Kayak Merkezinin yan tarafından bin 300 dönüm bir yer var. Genişletilebilir imkanı da var. Deprem açısından sıkıntısı yok. Şehre yakın. Ovaya da yukarıdan bakıyor. Yapılaşmaya da müsait. Şehrinde ne içinde ne dışında bir yer. Şehre uzaklığı 8 kilometredir. Ben burayı önerdim. Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve DPT Müsteşarı da uygun gördü. Bu iş aşağı yukarı bitti” diye konuştu.
Vali Erdoğan Bektaş’ın hazırlattığı Muş Alparslan Üniversitesinin yer seçim raporu aşağıya çıkartılmıştır.
“İlimizde kuruluşu gerçekleşecek olan üniversitenin kurulacağı alanın yeri konusunda mevcut seçenekler İle olumlu olumsuz yönleri aşağıya çıkarılmıştır.

1-Ağaçlık Köyündeki alan:
Büyüklüğü: 1156 dekar olup, daha da genişleme İmkânı vardır.
Şehre yakınlığı ve konumu: 1.000 m. Şehre bitişik sayılır. Yüksekçe, ovaya nazır bir konumdadır.
Hukuki statüsü: Mera niteliğinde olup vasıf değişikliğinde sorun yoktur.
Arazinin yapısı: Arazi bir miktar eğimli olup yapılaşma aşamasında kısmen sorunludur.
Zeminin yapısı: Zemin sağlam, yapılaşma açısından bir sorun yoktur.
Düşünceler: Arazi aslında en uygun alandır. Şehre bitişik, müstakil üniversite kampusu konumlanmasına uygun, rüzgârlara kapalı, iklimi, yönü uygun, şehre olumlu katkısı olur. İl kamuoyunda kabullenilmiştir. Arazinin eğimli yapısı göz ardı edilebilirse her yönden en uygun alan burasıdır.

2- Suveren (Savuran) Köyü merası:
Büyüklüğü: 1.300 dekar olup daha da büyütülebilir.
Şehre yakınlığı ve konumu: Şehir merkezine 8.800m. mesafede, Diyarbakır yolu ile demiryoluna cephe, konumu fevkalade uygun, ovaya nazır, kayak merkezine bitişik, müstakil kampus oluşturmaya oldukça elverişlidir.
Hukuki statüsü: Mera niteliğinde olup vasıf değişikliğinde sorun yoktur.
Arazinin yapısı: Arazinin önemli bir kesimi çok az eğimle ovaya bakmakta, bir kısmı da yumuşak bir eğimle dağ yamacından oluşmaktadır.
Zeminin yapısı: Zemini sağlam, deprem açısından bir sorunu yoktur.
Düşünceler: Muş şehri, alüvyon dolgu zemin, birinci sınıf tarım arazisi olması, yeraltı suyunun yüksekliği ve depremsellik açılarından Bingöl yoluna ve ovaya doğru büyümemelidir. Bu durumda büyüme yönleri, Diyarbakır yolu ile, Bitlis yolu ile dağ arasındaki kesim olmalıdır.
Bu anlamda söz konusu arazi bu işe uygun konumdadır. Kayak merkezine bitişiktir. Şehir merkezine fazla uzak değildir. Ovaya yukarıdan bakan, müstakil kampus oluşumuna oldukça elverişlidir. İl kamuoyunca kolaylıkla kabullenebilecek niteliktedir. Netice olarak birinci seçenek kabul edilmezse en uygun seçenektir.

3-Köykent arazisi olarak bilinen alan:
Büyüklüğü: 2.000 dekara yakındır. Büyüklük sorunu yoktur. Şehre yakınlığı; 9.800m’dir. Hukuki statüsü: Mera ve hazine arazisi karışıktır.
Arazinin yapısı ve konumu: Arazi tamamen ovadadır. Bingöl yolu üzerindedir.
Zeminin yapısı: 1. Sınıf tarım arazisi, alüvyon zemin olup, taban su seviyesi yüksektir.
Düşünceler: Zemin yapılaşma ve depremsellik açısından sorunludur. Şehirle bağlantısı kopuktur. Şehrin büyümemesi gereken yerde ovadadır. Ancak 3. seçenek olarak diğer seçeneklerden daha avantajlıdır. İl kamuoyunun çoğunluğunca benimsenebilir.

4- Yağcılar Beldesindeki arazi:
Büyüklüğü: 1.968 dekardır. Daha da büyütülebilir.
Şehre yakınlığı: 14.800 metredir.
Hukuki statüsü: Meradır. Sorunu yoktur.
Arazinin yapısı ve konumu: Arazi hafif meyilli, ovaya, karşı cepheden nazır, uygun konumdadır.
Zemin yapısı: Zemin yapılaşmaya uygundur. Deprem riski bilinmemektedir.
Düşünceler: Söz konusu alanın şehre oldukça uzak, şehirden kopuk olmasından başka bir sakıncası yoktur. Bu nedenle de il kamuoyunun çoğunluğunun tepkisini çekmektedir. Şehre bir katkısı olmaz.

5-Kepenek Köyündeki arazi:
Büyüklüğü: Parçalı toplam olarak 400-500 dekar kadar hazine arazisinden oluşmaktadır. İstimlâksiz büyüme şansı, yoktur.
Şehre yakınlığı: 7.500 metredir.
Hukuki statüsü: Parçalı hazine arazilerinden oluşmaktadır. Yapılacak 18. madde uygulamasıyla hazine arazileri bir araya toplanarak 400-500 dekar bir alan oluşturma imkânı vardır.
Arazinin yapısı ve konumu: Arazi şeker fabrikasının arkasında, uygun zeminde ve uygun konumdadır. Şehrin doğal gelişim alanındadır.
Düşünceler: Arazînin küçüklüğü ve 18. madde uygulama zorunluluğu dışında bir sorunu yoktur. İl kamuoyunca kolaylıkla benimsenebilecek niteliktedir. Şehirle bütünleşir ve şehre katkısı olur. Ayrıca havaalanına ve yola yakındır. .

6-Hasköy arazisi:
Büyüklüğü: 1.751 dekardır.
Şehre yakınlığı: 14.100 metredir.
Hukuki statüsü: Hazine arazisi ile mera karışıktır.
Arazinin yapısı ve konumu: Arazi Bitlis yolu üzerindedir. Önemli bir kısmı eğimi yüksek dağlık alandır. Yapılaşmaya müsait ova kısmı azdır. Zemin ve depremsellik açısından bir sorunu bilinmemektedir.
Düşünceler: Arazi şehirden uzak ve şehirden kopuktur. Yapılaşma imkânı eğimli kısmın çokluğu nedeni ile zordur. Havaalanına yakındır. Şehre katkısı az olur. Uzaklığı ve diğer nedenlerle il kamuoyunun Önemli bir kısmınca kabullenilmemektedir.

7-TİGEM arazisi:
Büyüklüğü: Gerektiği gibi arazi temin edilebilir. Şehre yakınlığı: 7.000 metredir.
Hukuki statüsü: TİGEM’in tapulu yeridir. TİGEM’den satın alınması ya da tahsisi gerekmektedir.
Arazinin yapısı ve konumu: Arazi ovada, Bingöl yolu üzerinde birinci sınıf tarım arazisinden oluşmaktadır.
Zeminin yapısı: Zemin toprak, alüvyon zemin, taban suyu yüksek, depremsellik açısından sorunludur.
Düşünceler: Arazide halen tahsisli bir kısımda meslek yüksek okulu ile yüksek öğrenim öğrenci yurdu bulunmaktadır. Araziyi ovaya doğru mülkiyet sorunu çözülerek büyütmek mümkündür. TİGEM’in özelleştirilmesi halinde, mevcut eski TİGEM bina ve barakalarından da yararlanmak mümkün olabilir. Ancak buranın tercih edilmesi ova üzerindeki yapılaşma baskısını artıracak, şehri büyümemesi gereken ova yönünde büyütecektir. Bu açıdan sakıncalıdır. Kamuoyunca benimsenmesi zor değildir.

 Muşun Sesi Gazetesi