İl Tarım Müdürü Abdurrahim Özaslan’ın yaptığı açıklamada; Toplumumuza ekmek aş, ekonomimize temel mal üretimini, sağlayan çiftçilerimizin bayramını kutluyoruz. Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin yurdumuzda ve tüm dünyada her geçen gün daha çok görülmeye başlanmıştır. Tarım başta insan olmak üzere tüm canlılar için hayati önem taşıdığının bir defa daha net şekilde anlaşılmıştır. İnsanların yiyecek ve giyinme ihtiyacını topraktan karşılamakta, bunun için önümüzdeki süreçte tarım tüm dünyada daha da önem kazanacaktır. Hala ekonomimizin lokomotifi durumundaki tarımımızın, üreticilerimizin, bunun yanı sıra sayısı milyonları bulan çiftçi ailelerini temsil eden Birliklerin desteklenmesi ve kollanması gerektiğine inanıyorum. Bizi doyuran ve giydiren çiftçilerimizin kıymetini bilelim. Tarımımızın gelişmesi ve küresel ısınmanın muhtemel zararlarına karşı kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak hayata geçirelim”. Cumhuriyet döneminden sonra uzun yıllar ülkemizde tarım ulusal kalkınmanın temeli olmuştur. Geniş istihdam alanı yaratması, beslenme ihtiyacını karşılaması, sanayiye hammadde temin etmesi, nüfusunun yarısına yakınını bünyesinde barındırması sebebiyle tarım mutlaka daha fazla desteklenmelidir”. “Tarımda gelişmiş ülkelere baktığımızda; uzun vadeli planlamalar yapıldığını, çiftçiye ve tarıma önem verildiğini, bu kesimin çeşitli sübvansiyonlarla desteklendiğini görüyoruz. Çünkü tarım sektörü; ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda belirlenen hedeflere ulaşılması bakımından ana üretim sektörü ve hatta stratejik bir sektör olarak görülmektedir.

“Çiftçinin durumu iyileştirilecek”

Türk tarımı ve çiftçisinin durumunun iyileştirilmesi yolunda sürdürülen çabaları takdir ediyor ve bu yöndeki çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Bu bakımdan, tarım sektöründe üretim ve tüketim dengesinin sağlanması , karşı karşıya bulunulan problemlerin aşılması için devletimizin, üniversiteler, diğer bilimsel kurumlar ve çiftçi kuruluşları ile işbirliği içerisinde ciddi projeler geliştirmesini kaçınılmaz görüyorum. Atatürk’ün dediği gibi ‘Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir ve milletin efendisi köylüdür.’Çünkü üreten odur, çünkü besleyen odur, çünkü sınırda bekleyen odur, çünkü can veren, kan veren odur. Tüm çiftçilerimizin “Dünya Çiftçiler Günü’nü” kutluyor; herkesin çiftçilerimizi düşünmesini, çiftçilerin ürettikleri gıdalarla yaşadığımızı ve sadece bu sebeple bile onlara şükran borcumuz vardır” dedi.

 Muş Ovası Gazetesi