İlimizde servis taşımacılığı yapan araçların daha düzenli çalışmaları, öğrencilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin daha güvenli bir ortamda taşınabilmesi, korsan çalışan araçların ayırt edilebilmesi ve şoför esnafının haklarının korunması amacı ile servis taşımacılığı yapan araçlar ile İl Trafik Komisyon Kararı ile öğrenci servis taşımacılığı yapan araçlara ve 2008–2009 öğretim yılı başında ve personel servis taşımacılığı yapan araçlara ise kararın onay tarihi itibarı ile (S) harf gurubu plaka verilme işlemlerine başlanılması kararı alındı.

Velilerin, öğrencilerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların personellerinin, öğrenci ve personel taşımacılığı yapan çalışanların bu konu ilgili diğer Kişilerin mağdur olmamaları için gerekli hassasiyetin ve duyarlılığın gösterilmesi istendi. Yönetmelik gereği;

1- Okul Servis Aracı olarak Kullanılacak Taşıtlar;
a) Okul servis araçlarının arkasında “Okul Taşıtı” yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şeklide reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır.
b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı v e bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.
c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksanı açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
d) Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
e) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.
f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.
g) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlan on iki yaşından küçük olmalıdır (on iki yaş dahil) Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
h) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.
i) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.
j) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.
k) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.
m) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

PERSONEL SERVİS ARACI OLARAK KULLANILACAK TAŞITLAR

a) Fabrikasından İmal edildiği tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla on dokuz yaşından küçük, b) 3/2/1993 tarihli 21485 resmi gazetede yayınlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no lu Standardına göre; 1) İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış, 2) Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiş,

c) Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş, d) 18.7.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği nde belirtilen, 1) Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış,

2) Esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri, 3) Periyodik trafik muayeneleri ile bir yıllık mutad bakım ve onarımlarının yapılmış ve (EK-1, EK-l/A) da ki formların tanzim edilmiş, olması zorunlu olduğu bildirildi.

 Muş Ovası Gazetesi