IPA olarak 2009 yılında başlanması, hayata geçirilmesi planlanan ve geliştirilecek olan projeler üzerinde teklifleri değerlendirmek için bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA değerlendirme toplantısı dün Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Saat 14.00’de başlayan toplantıda kurumlar tarafından sunulacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

IPA Kalkınma Destek ve Proje Ofisi Koordinatörü Bülent Solmaz’ın sunumu ile gerçekleştirilen toplantıya bazı kurum amirleri katıldı. Avrupa Birliği’nin (AB) aday ülkeleri tam üyeliğe hazırlamak için başlattığı Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) düzenlemesi ile ilgili olarak kurum amirlerine yönelik gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Muş ilinin ne tür projeler sunabileceği, hangi projenin Muş iline katkı sağlayacağı konusunda görüşler belirtildi.

Katılımcılara bilgiler sunan Kalkınma Destek ve Proje Ofisi Koordinatörü Bülent Solmaz, “Avrupa Komisyonu, 2007–2013 yılları arasında aday ülkelere yapacağı mali yardımların çerçevesini belirlemek üzere yeni bir düzenlemeye gitmiş ve daha önceden farklı programlar altında yürütülen mali yardımlar tek bir program altında birleştirilmiştir. Katılım öncesi Mali Araç (IPA) olarak adlandırılan bu yeni düzenleme ile AB, aday ülkeleri tam üyeliğe hazırlamayı amaçlamaktadır. IPA’nın toplamda 5 bileşeni bulunmaktadır. Bunlar, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bölgesel ve sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınmadır. 2003 yılı içinde 300 milyon Avro olan mali yardım 2005 yılında 500 milyona çıkmış olup, IPA’dan 2007-2013 yılları arasında tüm aday ülkelere ayrılması beklenen miktar 10 milyar Avro dolayındadır. Türkiye’nin muhtemel kullanabileceği kaynak 5,5 milyar avro civarındadır” dedi.

IPA’dan Muş’un maksimum düzeyde faydalanması için neler yapılabileceği konusunda görüşlerin belirtildiği toplantıda, katılımcılara hitap eden Kalkınma Destek ve Proje Ofisi Koordinatörü Bülent Solmaz, “Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, Muş’un uluslararası uyum beklentilerine olumlu cevap verme ve Avrupa Birliği’ne katılım öncesi süreçte mali yardımların etkin bir şekilde kullanılabilmesi; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik olarak açılacak fonlara proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının Kalkınma Destek ve Proje Ofisi ile ortaklaşa proje yapabilmesi için ne tür çalışmalar yapabilecekleri, çalışmalar neticesinde ne tür projeler üretileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Toplantı daha sonra soru ve cevap bölümünün yapılmasının ardından sona erdi.

 Muş Ovası Gazetesi