İl Genel Meclisi, dün yaptığı dönemin son toplantısında, Özel İdare Mali Bütçesini onayladı. Denk bütçe oluşturmak için çalışan Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı bütçe cetvelinin, büyük bir kısmı meclis oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi Kasım ayı dönem sonu toplantısını dün tamamladı. Yaklaşık 20 günden bu yana dönem sonu toplantıları için biraraya gelen İl Genel Meclisi Üyeleri, son gün toplantısında 2008 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. Plan ve Bütçe komisyonunun meclis üyelerine sunduğu 24 Milyon YTL’lik bütçenin fasılları tek tek oylandı. DTP Grubu, İçme Suyu, Kanalizasyon, 1. Kat asfalt, 2. kat asfalt Stabilize, Köprü, Sanat Yapıları ve İş Makinelerinin fasıllarının bütçesinin arttırılmasını istedi. Meclis Başkanı konuyu oyladı. Grup Başkanının isteği meclis tarafından red edildi. Sıra fasılların oylanmasına geldiğinde, DTP Grubu bütçelerinin arttırılmasını istedikleri fasıllarda çekimser kaldılar. Fasılların diğer kalan kısımları ise oy birliği ile meclisten geçti.

KOMİSYON ÜYE SEÇİMLERİ YENİDEN YAPILDI

İl Genel Meclisinin hafta başı yaptığı komisyon üye seçimlerinin, Valilik makamından dönmesi ile seçimler dün yeniden yapıldı. Meclis Başkanı ilk olarak grubu olmayan parti temsilcileri ve bağımsız üyenin komisyonlarda görevlendirme konusunu meclis oylamasına sundu. Daha önce, DYP üyeleri ve Bağımsız Üyenin komisyonlara girmesine karşı olmadıklarını belirten DTP Grup Başkanı Baki Alp, oylamaya katılmadı. Baki Alp “kanuni hakları ise girsinler” açıklaması yaparak, oylamada çekimser kaldığını belirtti. Fakat mecliste birçok üye, DYP ve Bağımsız üyenin komisyonlara girmesi konusunda oy kullanması ile Meclis Başkanı oy çokluğu ile kararın alındığını açıkladı.

KOMİSYONLAR OLUŞTURULDU

Yapılan seçimler sonucunda, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna; Fetrettin Elçi, Abidin Kabişen, Nazım Matpan, İhsan Ballı ve Ferit Yalçın seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna ise, A. Baki Alp, Celal Öztürk, Fetrettin Elçi, Haşim Yılmaz, Sait Yıldırım, Fetullah Akçil, ve Nazım Batman Seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Nazmi Yiğit, M. Şakir Tuğrul, Kurban Kaya, Enver Özsubaşı, Şefik Çekil, Hasan Korkmaz ve Şefik Özden seçildi. Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Remzi Karaçelik, Bahattin Bingöl, Nizamettin Karakaya, M. Mirza Yaşin ve Şaban Deniz Seçildi .Tarım ve Köye Yönelik Hizmet Komisyonuna ise; A. Baki Alp, Remzi Karaçelik, Haşim Yılmaz, Sait Yıldırım ve Fetullah Akçil Seçildi. Halkla İlişkiler ve Dilekçeleri İnceleme Komisyonuna ise; Celal Öztürk, Hasan Sarakaş, Nizamettin Karakaya, Şaban Deniz ve M. Mirza Yaşin Seçildi.  Muş Ovası NULL