Projeler Okulu Muş Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinin, Dünyada Gündemde Olan Raylı Sistemler Araştırmasını yapmak üzere 10 kişilik yönetici ve mezun grubunu Ulusal Ajans Leonardo da Vinci Projesi Kapsamında Avusturya ve Almanya ya gönderdiği grup, Projenin etkin ve verimli geçmiş ve program hedefleri ile de birebir örtüşen ve raylı sistemlerde dünya da önde olan Almanya ve Avusturya sistemleri ile yakından tanındığı vurgulandı.

Projeler Okulu Muş Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinin, Dünyada Gündemde Olan Raylı Sistemler Araştırmasını yapmak üzere 10 kişilik yönetici ve mezun grubunu Ulusal Ajans Leonardo da Vinci Projesi Kapsamında Avusturya ve Almanya ya gönderdiği grubun Türkiye’ye dönüşü yapmış oldukları açıklamada projenin amacı olarak Raylı Sistemler Projesi ile Avrupa Birliği ülkelerin de uygulanan Raylı Sistemler ile ilgili Avusturya ve Almanya Sistemleri incelenmiş olduğu, Bu kapsamda katılımcıların teorik ve pratik becerileri ile dil tecrübeleri pratiği artmış olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada “Projemiz etkin ve verimli geçmiş ve program hedeflerimizle de birebir örtüşen ve raylı sistemlerde dünya da önde olan Almanya ve Avusturya sistemleri yakından tanınmıştır. Dünyada Hafif raylı ve Metro sistemleri, özellikle konfor, hız ve güvenli yolculuk imkânını sağladığından artık kaçınılmaz olmuştur. O kadar ki, ülkelerin sahip olduğu raylı sistem hat uzunlukları bu ihtiyacın açık göstergesi olmuştur.473 km ile en uzun metro hattına sahip Berlin’den sonra bunu Londra (415), Moskova (270) ve Paris (212) takip etmektedir”. Ülkemizde ise Raylı sistem içersinde ilk Metro projesi 1996’da Ankaray (Ankara hafif raylı sistem) ile toplum karşısına çıktığının söylendiği açıklamada, Bunu Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Metroları takip etmiştir. Bunların toplam hat uzunluğu bir asır önce inşa edilen Moskova Metrosuna göre çok kısa kaldığı, “Raylı sistemler projemiz; ülkemizde yeni gelişmekte ve dünyada da önemli olan bu sistemleri yaygınlaştırmayı hedeflemiştir. Projemiz ile elde edilen sonuçlar ile ilgili çıktılar tüm politika yapanlara, STK ve Odalara gönderilmiş ve meslek liselerimizde de raylı sistemler alt yapısı için çalışmalara start verilmiştir” denildi.

PROJE İLE GERÇEKLEŞENLER

Proje kapsamında iş piyasasında çalışan ve istihdam edilebilir bireyler aşağıdaki alanlardaki bilgi ve becerilerini elde ettiler. Almanya ve Avusturya Metro işletmelerinin genel yapısı incelendi. Metro işletmelerinde elektronik haberleşme sistemleri araştırıldı. Fiber-optik sistemler ve veri iletimi işlendi. Telsiz haberleşme, Anons ve kamera sistemleri görüldü. Telefon ve yangın ihbar sistemleri detaylı incelendi. Tren ve sürücü kabini Elektronik sistemleri pratik olarak uygulama alanları görüldü. Ray ağları ve Tren kontrol organizasyonu işlendi. Yüksek ve alçak gerilim enerji hatları araştırıldı. Kontrol merkezi yönetimi ve PLC –SCADA sistemleri araştırdı. Tren motor sistemleri ve makine elemanları gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olundu. Proje Sahibi: Muş Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü, Proje Adı: Raylı sistemler, Proje Numarası: PLM-0121, Proje, Bütçesi:16250€, Proje Katılımcıları:10 Kişi, Alıcı Ülke: AVUSTURYA, Okul Adı: BMS Okulları Avusturya ve F+U Okulları Almanya, Kalış süresi:3 Hafta (11 Mayıs -1 haziran 2008) Muşovası Gazetesi