Toplum destekli polislik uygulaması kapsamında Muş’ta faaliyete geçen güven timleri ve yıldırım ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ile mala karşı işlenen suç oranlarında azalma olduğu bildirildi.

Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert güven timleri sayesinde Muş’ta mala karşı işlenen suçlarda azalma meydana geldiğini söyledi. Güven timleri ve yıldırım ekiplerinin kentin çeşitli bölgelerinde yapmış olduğu çalışmalar kapsamında yaşam kalitesinin arttırıldığı bildirildi.

Güven timleri ve yıldırım ekiplerinin mala karşı işlenen suçlarla mücadelede başarılı olduğunu kaydeden Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert yazılı olarak yapmış olduğu basın açıklamasında, “Ülkemiz genelinde özellikle mala karşı işlenen suçlarda bir artışın olduğu ve bu suçların önlenmesi amacı ile İlimizde yeni faaliyete geçirilmiş olan Güven timleri (Seyyar satıcı, dilenci, Hastanelerde hasta vb. rollerde) ve ani olaylara müdahale eden yıldırım ekipler vasıtasıyla mala karşı işlenen suçlarda ciddi oranlarda azalma gerçekleşmiştir. Yine Toplum Destekli Polislik uygulaması çerçevesinde ilimizde bulunan Site ve Kooperatifler, Dernek ve Sendikalar Üniversite ve diğer Okullar, Mahalle ve Köy Muhtarları ile irtibata geçilmiş ve belli periyotlarla görüşmelerimiz oluşturulan çalışma guruplarımız marifeti ile devam etmekte olup ilimizde bulunan basın ve yayın kuruluşlarımızın destekleriyle güvenlik hizmetlerinin, halkın katılımı ve desteğini sağlamak suretiyle hızlı bir şekilde yürütülmesi, vatandaş polis ilişkilerinin geliştirilmesi, suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin yürütülmesinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesi sağlanmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Toplum Destekli Polislik, polis ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplumda ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, suçla etkin bir mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde de sosyal alandaki yaşam kalitesini arttıran bir anlayıştır. Kişi ve kurumların kendi bünyelerinde alabilecekleri güvenlik tedbirleri ile işyeri, ikamet ve kamu kurumlarından meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının asgariye indirilmesi hedeflendiğinden dolayı herkes tarafından alınabilecek bir dizi önlemler bu broşürde yer almıştır” denildi.

 Muşun Sesi Gazetesi