Muş Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kırım-Kango kanamalı ateşi (KKKA), virüslerin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyonu olduğu ve Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranlan hala yüksek olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada KKKA hayvanlardan insanlara keneler ile bulaşan bir enfeksiyondur, Keneler Ülkemizin de içinde bulunduğu çok geniş bir coğrafik alanda yaşamaktadırlar. Virüs, sığır ve koyun gibi keneler için konak olan hayvanlarda belirtisiz enfeksiyon ve bir hafta kadar süren geçici viremi kanda virüsün bulunması oluşturmasına rağmen, insanlarda hastalığa neden olmaktadır. Bir bölgede, kenelerin ve keneler kan emdiğinde bulaşmayı sağlayacak kanında virüs bulunan hayvanların bol olması salgın için önemli bir faktördür. İnsanlar virüsü; Efekte kenelerin yapışması kan emmesi sırasında salgıladıkları tükürük salgısı ile Efekte kenelerin çıplak elle ezilmesi sırasında temasla, Viremik hayvanların kan ve dokuları ile temasla, Viremik hastalarla (kan ve diğer vücut sıvıları)temas ile olmaktadır, KKKA virüsünün bulaşmasına etken olan kene; Ülkemizde halk arasında kene, sakırga, yavsı, kemi gibi isimlerle bilinmektedir. Keneler zorunlu kan emici artropodlar olup dünyanın her bölgesinde yaşamaktadırlar. Kenelerin vücutları tek bir parçadan oluşmuştur. Vücudun ön tarafında ağız organelleri yer almaktadır. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 850 kene turu bilinmektedir.

RİSK ALTINDA OLANLAR

KKKA sebep olan keneler çoğunlukla iki konakta gelişim ve yaşam döngülerini tamamlar. Larva ve küçük omurgalılarda (tavşan, kuş, fare, vb) erginler İse büyük omurgalı hayvanlarda (koyun, keçi, sığır, at, yaban) gevişenler, insan, vb) konaklarlar. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hangi hayvanlarda görülür ve hastalık belirtileri nelerdir. Virüs, sığır, koyun, keçi, tavşan ve tilki gibi hayvanlardan tespit edilmiştir. KKKA virüsü kenelerin konakladığı hayvanlara bulaşmasına rağmen hayvanlarda; bazen hafif ateş çıkabilir, bunun dışında hastalık belirtisi görülmemektedir. Buna karşılık hayvanlar hastalığın yayılmasında aracı rol oynamaktadır, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hangi mevsimde görülmektedir. Hastalık mevsimsel özellik göstermektedir. Genel olarak mayıs ve ekim aylan arasında görülmesine rağmen, değişik aylarda da görülebilir, Kırı m-Kon 90 kanamalı ateşi için kimler risk altındadır. Hastalık için çiftlik çalışanları, çobanlar, kasaplar, mezbaha çalışanları, hayvancılık ile uğraşanlar, veteriner hekimler, Veteriner sağlık teknisyenleri, akut hastalarla temas olasılığı bulunan salgın bölgelerde görev yapan sağlık personeli, askerler, kamp yapanlar risk altındadır.

 Muş Ovası Gazetesi