İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık kuruluşlarına yönelik hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Merkez Sağlık kuruluşlarında bulunan personellere hizmet içi eğitimlerinin verilmesinden sonra Varto, Hasköy ve Korkut Devlet Hastanelerinde de verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Muzaffer Oğlağo, sağlık kuruluşlarında çalışan personeline hasta hakları ve hekim seçme hakları konusunda eğitim vermeye devam ediyor. Muş Devlet Hastanesi, Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan tüm sağlık personellerine yönelik hizmet içi eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Varto, Korkut ve Hasköy ilçelerinde bulunan Devlet Hastaneleri personellerine de verildi.

Muş Sağlık Müdürlüğü Sağlık Müdür Yardımcısı ve Hasta Hakları İl Koordinatörü Muzaffer Oğlağo tarafından Muş Merkez ve Varto, Korkut ve Hasköy ilçeleri Devlet Hastanelerindeki tüm personellerine hasta hakları ve hekim seçme konusu hakkında eğitim verildiğini belirtti.

Konu ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğlağo, “Tüm hastanelerimizde hasta hakları birimleri kurulmuştur. Hasta ve hasta yakınları tarafından söz konusu şikâyetlerini ve sıkıntılarını bu birimlere yapabilirler” diye konuştu.

Hasta Hakları İl Koordinatörü Muzaffer Oğlağo, “İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu haklan çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta haklan da temel insan haklarından birisidir hasta hakları ile sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı olan her ferdin haklarının teminat altına alındığını, hastaların haklarının olduğu kadar sağlık çalışanlarının da haklan- olduğu bilinmesi gerekir. Her iki tarafında bu sorumluluklarım yerine getirilmesi gerekmektedir” dedi

Çalışanlara hasta hakları ve hekim seçme konularında eğitim veren Oğlağo, “Toplumdaki herkese insan olarak saygı görmesi gerektiğini hastanın sağlık hizmetlerinden genel olarak yararlanma, bilgilendirme ve bilgi isteme sağlık kuruluşunu ve personelini seçme, güvenlik, mahremiyet, saygınlık görme ve dini vecibelerini yerine getirme gibi haklarının olduğunu, Hastanın bu haklardan yararlanmayı istemesi en doğal hakkıdır. Hastanın hakları olduğu gibi bazı sorumlulukları olduğunu, bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini. Hasta ilk başta kendi sağlığına dikkat etmeli ve sağlığını korumak için tavsiyelere uymalıdır. İlgili sağlık kuruluşuna sosyal güvenlik ve kişisel sağlık bilgilerini zamanında bilgilendirmek durumundadır. Hasta tedavi gördüğü hastanenin kurallarına uymak zorundadır” şeklinde konuştu. Günaydın Muş Gazetesi