Muş Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Bilgisayarlı Mobilya Tasarımı Uygulamalarının Karşılaştırılmasının amaçlandığı (BİLMUK)”Projesi Kapsamında ilimiz mobilya sektöründe çalışan 10 mobilya ustası Mayıs ayının ilk haftası Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Selver Demir idaresinde mobilya sektöründeki son gelişmelere yönelik yapılan yenilikleri yerinde görmek üzere Danimarka’ya gidiyor.

Meslektaşlarıyla ve orada gerçekleştirilen iş piyasa aktörlerinin eğitim süreçlerindeki mesleki eğitim sisteminde yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak Teorik ve Pratik uygulamaları yerinde görmek üzere Danimarka ya gidilmesinin sağlandığı BİLMUK Projesinin 20 EURO tutarında olduğu belirtildi.

Muş Mesleki Eğitim Çıraklık Merkezi Müdürü Selver Demire proje çalışmaları ile ilgili olarak Mesleki çıraklık eğitim merkezinin (BİLMUK) projesi ile Muş mobilya sektöründen  bir grup mobilya ustasının  yurt dışındaki mobilya sektörünün çalışma şekillerine yönelik bilgi edinmelerini sağlamak üzere Danimarka’ya gitmelerini sağlayacağız. Muş’ta 16 Mobilya ustası arasından yaptığımız seçmeler sonucu 10 mobilya ustasını belirledik. Belirlediğimiz bu mobilyacı arkadaşlarımıza yabancı dil eğitimleri verdik.  Bu proje, Mobilya sektöründeki çalışanlarla piyasa düzenleyici aktörlerini kapsamaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de iş piyasası ve iş piyasasının ihtiyaçları sürekli değişmekte ve ortaya yeni ihtiyaçlar çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda hızlanan Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, iş piyasasının son yenilikler çerçevesinde iyi yetişmiş personel ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanmasının en önemli şartı ise, mesleki eğitim sisteminde iş piyasasının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bir yapılanma gerçekleştirmektir. “Bilgisayarlı Mobilya Tasarımı Uygulamalarının Karşılaştırılması (BİLMUK)”projesi, bu yapılanmaya katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır dedi.

Muş mobilya sektörü çalışanları olarak yurt dışındaki Meslektaşlarıyla ve orada gerçekleştirilen iş piyasa aktörlerinin eğitim süreçlerindeki mesleki eğitim sisteminde yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak, Teorik ve Pratik uygulamaları yerinde görmek üzere Danimarka ya gidilmesinin sağlandığı BİLMUK Projesinin 20 EURO tutarında olduğu belirten Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Selver Demir açıklamasında, “BİLMUK projesine katılacak olan ilimizdeki özel sektör mobilyacı ustalarının, Danimarka’daki meslektaşlarıyla ve orada gerçekleştirilen iş piyasa aktörlerinin eğitim süreçlerindeki mesleki eğitim sisteminde yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmaları amaçlanmaktadır. Teknolojik alanda meydana gelen gelişmeleri izleyip mobilyacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu en son tekniklerle, geliştirilmiş mobilya tasarımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak, Grup mobilyalarının tanıtılması, mobilyada ölçü ve form, ölçekler, mobilyaların düzenlenmesinde dikkat edilecekler, renk bilgisi, perspektif, donanım bilgisi, Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet kullanımı konularında vb. konularda teorik eğitim alış-verişini gerçekleştirme Şu anda işi olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırıp, istihdam edilebilirliklerini artırmak, katılımcıların mesleklerindeki gelişmelerinin yanı sıra meslek ahlakı ve mesleki kültür kazandırılmasını sağlamak, kursiyerlere AB felsefesini anlatmak ve kavratmak olduğunu söyledi.

        Projenin sektörün ihtiyaç duyduğu becerileri tanımlama ve nasıl karşılanacağını tespit etme ve sektör hedefine yönelik hazırlandığını ifade eden Selver Demir, “Projenin yerleştirme faaliyeti Danimarka’da 2 haftalık süre zarfında gerçekleştirilecektir dedi. Günaydın Muş Gazetesi