Vali Yardımcısı İlyas Gün, ihalelerde çok yüksek kırımların yapıldığını belirterek; “Denetimde kaliteyi tutturabilirsek, işlerin daha kaliteli olacağı görülecektir” dedi.

uş Vali Yardımcısı İlyas Gün, ihalelerde yüksek kırımların atılmasına rağmen işin en sağlıklı şekilde yapılması için takipçisi olduklarını belirtti. Muş Valiliği toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı İlyas Gün, “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelerde yüksek tenzilatlarla işler alındığından, yapılan işlerin uygun kalitede olmadığına dair şikayetler kamuoyunda sık sık dile getirilmekte, yüksek tenzilatla iş ihale eden kamu kurumlan eleştirilmekte ve yüksek tenzilatla iş ihale edilmesine dair tenkitlerle karşılaşılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki; ihale işlemleri baştan sona sıkı hukuki kurallara bağlanmıştır. İhale edilecek işlerin parasal büyüklüğü, mahiyeti ve aciliyeti gibi unsurların ayrıca değerlendirilmesi de gerekmektedir. Dolayısıyla da ihale yetkilerinin yapılacak tenzilatlara müdahale etmesi doğru değildir. Tenzilatlara müdahale edilmemekle birlikte işin yeterli kalite olması için denetim görevinin özenle yerine getirilmesi elzemdir. Denetimde kesin sorumluluk yapılan işlerin kontrol, muayene ve kabul birimlerinde bulunmaktadır. Ancak, ihale yetkilisi ile birlikte işin faydalanıcıları ve kamuoyu denetiminde de büyük rolü vardır. Her türlü denetimde karşılaşılacak eksik ve kusurlar seri bir şekilde zaman kaybetmeden Valiliğimize intikal ettirildiğinde gerekli işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılacağı hususunda şüphe olmadığım da belirteyim..Denetimde kaliteyi tutturabildiğimiz ölçüde işlerin sağlıklı yapılacağı muhakkaktır.

Burada vurgulanmak; istenen nokta üzerine görevi düşen herkesin devletin parasının carcur edilmemesi ve hizmetlerin kaliteli verilmesi noktasında hassasiyet göstermesidir. Zira ihale edilen iş, üzerinde gerekli ölçüde denetim yapılmayarak kalitesiz olacaksa düşük tenzilatla ihale verilmesinin faydası olmayacağı kanaatindeyim” dedi.

Aşırı yüksek tenzilat ile ilgili olarak örneklerde de bulunan Gün, “Eğer aşırı yüksek tenzilatla teklif verilmiş ise, işin niteliğine göre savunma alınması ve bu savunmanın işin kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır ve yapılmaktadır. Örneğin; Valiliğimiz Köylere Hizmet Birliği ihale yetkilisi olarak Başkanlığımda yapılan içme suyu inşaatı ihalelerinden Karabey köyü Boğaz Mezrası ve Gümüşali Köyü İçme Suyu İnşaatı işlerinde aşırı düşük teklifler, yani yüksek tenzilatlı teklifler verilmiştir. Her iki iş ile ilgili en düşük teklifi yapan firmalardan savunma istenilmiş olup, Boğaz mezrası içme suyu inşaatı için en düşük teklifi yapan firmanın savunması incelenip makul görülmüş ve ihale ilgili firmaya bırakılıp sözleşme yapılmıştır. Ancak Gümüşali Köyü İçme Suyu İnşaatı işinde en düşük teklif veren firmanın savunması istenmiş, değerlendirilmiş ve ihale kendisine bırakılmayıp en düşük teklifi veren diğer firmadan savunma istenmiş, o savunma da uygun görülmeyip bir sonrakinden savunma istenmiş, derken kanuni süre dolduğunda 5 firmadan aynı usul ve gerekçelerle savunma alındığı görülmüştür. Ancak hiç biri uygun görülmeyerek diğer firmalardan savunma istenecek süre kalmadığından ihale iptal edilmiştir. Hukuki süreç gereği ihale yeni baştan başlatılacaktır. Aynı işin Başkanlığımda oluşan komisyon tarafından, düşük tenzilatla makul savunma veren bir firmaya daha önce de ihale edildiğini belirtmek isterim. Fakat denetiminde göstermiş olduğumuz özen sonucu ilgili firma taahhüdünü yerine getirememiş, tasfiye işlemleri yapılmış ve kati teminatı da irad kaydedilmiştir” dedi.

Gün, “Yüksek tenzilatla ihale vermeye yönelik çalışmadığımız gibi, gerektiğinde savunma aldığımız, gerektiğinde düşük teklif olsa da ihale verebildiğimiz, gerektiğinde ihaleyi iptal ettiğimiz, veya yürütülmekte olan işin tasfiye edildiği görülecektir. Önemli olan hizmetlerin etkin, verimli ve seri şekilde kamu yararı gözetilerek sunulmasıdır” şeklinde konuştu.

 Muşun Sesi Gazetesi