Prim alacakları için ödeme kolaylığı getiren düzenleme için başvuruların son günlere bırakılması Bağ-Kur İl Müdürlüğünde izdihama neden oldu. 26.05.2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Prim alacakları için ödeme kolaylığı getiren düzenleme için başvuruların son günlere bırakılması sıkıntılara neden oldu.

27 Mayıs 2008 tarihinde başlayan ve 28 Temmuz’da sona ereceği belirten Prim alacağı ve Ödeme Kolaylığı’nın son günlere bırakılması Bağ-Kur il Müdürlüğü önünde izdiham oluşmasına neden oldu.

Vatandaşların işlemlerini bir an önce halletmek istemeleri, zaman zaman tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Kapıya dayanan vatandaşlar zorla içeriye girmek isterken, güvenlik güçleri ile aralarında sert tartışmalar yaşandı.

İl Müdürlüğü önünde yaşanan izdiham ile ilgili açıklama yapan Bağ-Kur İl Müdür Sorumlusu M. Nesim Aykut, ‘Kurumumuza olan prim ve diğer borçların ödenmesi konusunda cazip koşullar içeren, borçların taksit ya da peşin olarak ödenmesi ile 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılma anlaşmaları bozulanların yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen hükümler, Resmi Gazetede yayımlanarak 26 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmişti.’ dedi.

Ödeme seçenekleri hakkında, kapsama giren borçlar, peşin ve ya yirmi dört aya kadar eşit taksitle ödenebileceğini belirten Aykut, ‘Başvuru tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15’i ile birlikte ödenmesi halinde, bakiye gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 85’i terkin edilecektir” dedi.

Kanunun, işverenlerin, 2008 Mart ve önceki dönemlere ait başvuru tarihine kadar tahakkuk eden; Sigorta Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası, Sosyal Yardım Zammı ve ihaleli ve inşaat işlerinden doğan fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarını kapsadığını ifade eden Yıldırım, son başvuru tarihinin ise 28 Temmuz 2008 olduğunu söyledi.

Aykut, ‘Vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmesi için 28 Temmuz’a kadar işveren ve sigortalılarımızın başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu uygulamanın değişik avantajları var. Peşinde değişik avantajı var, taksitte değişik avantajı var. Biz büyük borçları bulunanlar için muhtarlara ve belediye başkanlarına tek tek uyarıda bulunuyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 85 gecikme cezası ve faizini siliyoruz. Genelde bizim alışkanlığımız bu tür işlerimizi son güne bırakırız. Bugün karşılaştığımız manzara işte budur. Görüldüğü vatandaş işini son günlere bırakmış, kurum önünde kuyruk oluşturmasına neden olmuştur’ dedi.

Muş’ta 10 bin’e yakın yapılandırma faiz borçlusu olduğunu ifade eden Aykut, yapılandırama kapsamında şu ana kadar 4 bin müracaatın olduğunu, bunlardan 500’ünün Bağ-Kur, için başvurduğunu söyledi.

 Muşun Sesi Gazetesi