Muş Vergi Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliğiyle 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borcu olanlara 18 taksitte ve yıllık yüzde 3 faizle tecil ve taksitlendirme ile ödeme kolaylığı getirildiği bildirildi.

Bu uygulamanın 28 Kasım Cuma günü mesai bitiminde sona ereceği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda tecil ve taksitlendirmelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine olan tüm borçları için yazılı talepte bulunmaları gerektiği belirtildi. Ancak alacaklı vergi dairelerinin farklılık göstermesi halinde her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Açıklamada şöyle denildi: “Maliye Bakanlığı nca süre uzatımı düşünülmemekte olup, taksitlendirmeden faydalanmak isteyen vergi borcu olan mükellefler için son haftaya girmiş bulunmaktayız. Amme borçlularının son günü beklemeden bir an önce tecil ve taksitlendirme talep etmeleri, süre bitiminden sonra bu borçları nedeniyle kendileri hakkında yapılacak cebri takibattan kurtaracaktır. Müracaatlar amme borçlusu tarafından vergi dairelerine yapılabileceği gibi taahhütlü olarak ya da APS olması kaydıyla 28 Kasım 2008 Cuma gününe kadar postadan da yapılabilir. Vergi borcu olanların Maliye Bakanlığı nca getirilen bu ödeme kolaylığından faydalanmalarını bekliyoruz

 Muş Ovası Gazetesi