Valilik Kalkınma Destek ve Proje Ofisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının işletmeler ağı, KOBİ’lere ücretsiz olarak bilgi, danışmanlık ve AB mevzuatı ile Pazar araştırma hizmetleri vereceğini açıkladı

KOBİ’lerin uluslar arası pazarlara açılmasını, ticari işbirliklerinin artırılmasını, yenilik aktarımı ve teknoloji transferi sağlanmasını, Avrupa Birliği proje ve programları hakkında KOBİ’lerin bilgilendirilmesini öngören Avrupa İşletmeler Ağı’nın Tanıtım Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla yapıldı…
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Avrupa İşletmeler Ağı’nın KOBİ’lere, ücretsiz olarak bilgi, danışmanlık, AB mevzuatı, pazar araştırma hizmetleri vereceğini bildirdi.
Ergün, KOBİ’lere ve Girişimcilere Yönelik Avrupa İşletmeler Ağı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ekonominin dinamik ve sürükleyici unsurlarından birisi olduğunu belirterek, hemen her ülkede hatta ülkeler arası ilişkilerde ekonomik faaliyetin lokomotifini KOBİ’lerin teşkil ettiğini söyledi.
Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı’na katılıma yönelik mutabakat zaptının imzalandığını ve 2009 yılı Ocak ayı itibariyle onaylanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Ergün, bu kapsamda oluşan Avrupa İşletmeler Ağı için Türkiye’de 34 ortağın bir araya gelerek bir amaç doğrultusunda beraberce çalışmaya başladığını kaydetti.
Bakan Ergün, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışıldığı takdirde aşılamayacak hiçbir zorluğun olmadığını belirterek, küresel kriz nedeniyle reel sektörün yaşadığı bu sıkıntılı günlerin, KOBİ’lerin ayakta kalabilmek için yeni yollar bulmalarını, kendilerine pek çok yeni sorular sormalarını gerektirdiğini kaydetti.
Kriz dönemlerine talebin hemen herkes için daraldığını ancak, talebin daha çok, yeni fikri olmayanlardan kaçarak, yeni fikir ve ürün geliştirenlere doğru kaydığını ifade eden Ergün, ”Bu grupta yer almak isteyen KOBİ’lerimize Avrupa İşletmeler Ağı ücretsiz olarak bilgi, danışmanlık, AB mevzuatı, pazar araştırma hizmetleri verecek” dedi.
Bakan Ergün, bunun yanında, Avrupa İşletmeler Ağı’na entegre olan bu sistemde KOBİ’lerin yüz binlerce küçük ve orta büyüklükte işletmeye direkt ulaşabilecek, ortak arama, teknoloji transferi, ihracat imkanları, pazar araştırmaları yapabileceğini söyledi.
Böylece AB çapındaki yüz binlerce işletmeyle iş yapma ve ortak proje geliştirme imkanının KOBİ’lere açılmış olacağını kaydeden Ergün, ”Küresel dünyada KOBİ’lerimizin dünya pazarlarına açılması adeta bir zaruret haline gelmiştir” dedi.
Ergün, KOBİ’lerin, sanayileşmenin, sağlıklı bir sosyal yapının, dengeli gelir dağılımının ve ticaretteki dinamizmin vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkati çekerek, bakanlık olarak hayati işlevlerini yerine getirebilmeleri için KOBİ’lere her türlü desteği vermenin, girişimcilere her konuda rehberlik etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.
Ekonomik krizin elbette biteceğini ancak, sonraki dönemde daha hızlı ilerleyebilmek için bu süreçte doğru pozisyon alınması ve hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Ergün, gelinen noktada KOBİ’lerin sadece paraya değil bilgiye de ihtiyacı olduğunu ve bu gerçekten hareketle bu programın KOBİ’lere yeni imkanlar ve fırsatlar sunacağını sözlerine ekledi.
REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI
Bu arada, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (2007-2013), Avrupa Birliği’nin, işletmelerin, KOBİ’lerin ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla uygulanan, toplam 3,6 milyar avroluk bütçesi ile bu alandaki çerçeve programlarının en büyüklerinden biri.
Üç alt bileşenden oluşan programın 2 milyar avroluk hacmi ile en büyük bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı kapsamında, resmi olarak 20 Ocak 2009 tarihinden bu yana Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye’de faaliyetlerde bulunuyor.
Söz konusu program kapsamında hayata geçirilen en önemli araç Avrupa İşletmeler Ağı. Bu ağa KOSGEB, üniversiteler ve çeşitli illerde bulunan ticaret ve sanayi odalarından oluşan 7 adet konsorsiyumla dahil olundu.
 Muş`un Sesi Gazetesi