Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim cezalarına af getirdi. Ana para sabit kalmak üzere, prim cezalarının yüzde 85’i siliniyor. Uygulama 28 Temmuz 2008 tarihinde son bulacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim cezalarına af getirdi. 28 Temmuz 2008 tarihine kadar sürecek uygulamada, prim cezalarının yüzde 85’i silinerek, bu cezaların yüzde 15’i tahsil edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, primlerin ve diğer borçların tahsili için cazip koşullar getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ve diğer borçların ödenmesini sağlamak amacıyla, belli bir süreyi kapsayan af getirdi. Bu süre içerisinde müracaat eden vatandaşlar, bu aftan yararlanabilecekler. Vatandaşlar, başvuru tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15’i ile birlikte ödemesi halinde, bakiye gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 85’i af kapsamına girecek. Borçların 12 aya kadar taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 55’i, 13 ila 24 aya kadar taksitle ödenmesinin istenmesi halinde ise yüzde 30’u af edilecek. Borcun peşin ödenmesi halinde ise, bir aylık taksitlendirme faizi alınmayacak. Taksitle ödemelerde taksit faizi de dahil hiçbir faiz uygulamasına gidilmiyor. Taksitli ödemelerde, taksit süresi en fazla 24 ay olacak. Vatandaşlar borçlarını ödemek için müracaat ettiklerinde, daha önce konulmuş hacizler de ödeme nispetinde kaldırılacak. Bankalar ve ihale makamları nezdindeki hacizler ise, ilk ödemeden sonra kaldırılacak. Prim borçları olanları önemli ölçüde rahatlatacak bu uygulamaya, vatandaşların yoğun ilgisi bekleniyor. Muş Ovası Gazetesi