Toplum liderlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen kampanya; Olası afet zararlarını azaltmak için Kızılay Şubeleri aracılığıyla yerelde kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, toplum liderleri aracığıyla toplumda afetlere karşı hazırlıklı olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturmaktır.

Diğer taraftan projenin, bir afet sonrası Türk Kızılay başta olmak üzere yardım kuruluşlarının düzenlediği müdahale İlk yardam operasyonlarının daha etkin ve hızlı sürdürülmesine destek olacağı öngörülmektedir. Kızılay Şubesinde afete hazırlık ve zarar azaltma kapsamında oluşturulan toplum liderlerini harekete geçirme kapasitesinin artırılması, Kızılay Şubesi tarafından eğitilen Toplum Liderlerinin” aracılığıyla halkın afete karşı hazır olma ve zarar azaltma konularına da 2015 sonuna kadar eğitim, seminer ve diğer uygun iletişim ortamlarıyla ulaşılması Zarar azaltma ve toplum liderlerini harekete geçirme faaliyetlerinin tanımlanmış etkinliklerle sürdürülebilirliğinin sağlanması. Proje kapsamında, Kızılay şubelerinde eğiticiler yetiştirilmesi, Yerelde afete hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarında yer alan kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi, Toplum liderleri için eğitim programlan düzenlenmesi ve Zarar azaltma kültürünün Yaygınlaştırılması amacıyla anahtar paydaşlar ve toplum liderleri ile ortak Etkinlikler yapılması planlanmaktadır. Bu kapsam çerçevesinde ulaşılacak hedefler aşağıda belirlenmiştir: İlk ve ortaöğretim okulundaki her okulda en az bir öğretmenin Toplum lideri olarak kazanılması, İbadet yerindeki her birimden en az bir din görevlisinin Toplum Lideri olarak kazanılması, Türkiye genelinde muhtarların Toplum Lideri olarak kazanılması, PROJE, öncelikli olarak İstanbul ilinde ikinci olarak Düzce de uygulanacak ve daha sonra her yıl 10 İl olmak üzere tüm Türkiye ye yaygınlaştırılacaktır. Kızılay Şubelerinin öncülüğünde paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle uygulanacaktır. 2008 illeri: Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzincan, İzmir, Karabük, Manisa, Muş, olarak belirlendi. Projenin Hedefi Toplum liderleri aracılığıyla halkı yaşadıkları bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkında bilinçlendirmek ve bu yolla zarar azaltma ve korunma kültürü oluşturmak. Toplum liderleri aracılığıyla afet ve afet sonrasına karşı hazırlıklı olma yönünde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak. Kızılay Şubelerinde afete Hazırlık ve zarar azaltma konusunda toplumu harekete geçirme kapasitesini oluşturmak. Kızılay şubeleri aracılığıyla kurumlar arası işbirliğini sağlamaktır. Afet risklerinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya uğrayacağı hasarın en az düzeye indirgenmesi İçin alınması tönlemter zarar azaltma kabul dilmektedir. Bu yaklaşım riskleri bilgilendirilmesi, bilinci ve baş edebilme geliştirilmesi, afet sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi gibi faklı faaliyetten çalışma kapsamına almaktadır. Doğal afetler büyük topluluklar etkilemekte ancak yerel düzeyde yürütülen afet öncesi zarar azaltma ve afet sırasında müdahale çalışmaları sayesinde olumlu sonuçlar alabilmektir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak yerel düzeyde afet bilincinin yaygınlaştırılması için öğretmenler, dm görevlileri ve muhtarlarla ortak faaliyetler yürütmek en uysun yöntem olarak belirlenmiştir.

CUMA NAMAZLARI VE VAAZLAR ÖNEM ARZ EDİYOR

Proje, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşlara, özel Sektör ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek. Proje Geçmiş Çalışmaları; 13 Ocak 2007 tarihînde İstanbul da yapılan toplantıda proje basın ve kamuoyuna duyurulmuştur. Toptum Liderlerine örnek eğitim programı merkez eğitmenler tarafından verilmiş ve şube eğiticileri uygulamayı izlemiştir 289 öğretmen, 79 din görevlisi olmak üzere toplam 361 toplum liderimiz eğitilmiş ve eğnim liderler üzerinde test edilmiştir. Test amacıyla pilot eğitimler yapmış ve 599 kişiye ulaşımı Değerlendirme sonuç raporları hazırlanmıştır. Bu sonuçlara göre aşağıdaki başarı yüzdeleri elde edilmiştir. Eğitimin hedeflerine ulaşıldığı, eğitim içeriğinin %76f6 uygun olduğu, eğitimde kullanılan tepegöz, barkovizyon gibi materyallerin ve simülasyon, anlatım gibi tekniklerin %87,8 yeterli olduğu, muhtarlar, din adamları ve öğretmenler için % 93,3 uygun olduğu, kullanılmıştır. İl genelinde toplam 96 Kızılay Şubesinde 253 Proje Eğiticisine ulaşılmıştır. İstanbul, Düzce, Manisa, Karabük ve Bolu illerinin Müftülük seminerleri tamamlanmıştır. Toplam 436 kişiye ulaşılmıştır. Hedef grup müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve dm hizmetleri uzmanlarıdır. Tanıtım ve farkındalık çatışmaları kapsamında Müslüman vatandaşlarımız için Cuma namazlarında diğer semai dinlerden olan vatandaşlarımız (450) için de ibadet yerlerinde vaaz-Farla bilgilendirmeler yapılmış ve toplam 1073.450 kişiye ulaşılmıştır. Çocuk tiyatrosu ite 19 ilde toplam 12.525 öğrencimize ulaşılmış ve farkındalık oluşturulmuştur.

 Muş Ovası Gazetesi