Şeker İş Sendikası Muş Şube Başkanı Fikret Sancar, mağdur edildiğini iddia eden Berce Tarım İşletmesi çalışanlarının akıbeti ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İşten çıkarılan veya ücretsiz izne ayrılan işçiler, destek turu kapsamında Şeker İş Sendikasını da ziyaret ettiler.

İşçilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Şeker İş Sendikası Muş Şube Başkanı Fikret Sancar, özelleştirilen kurumlarda ya üretimin düştüğünü ya da kapanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Hayvancılık ve tarım alanında üretim yapılan Tarım Üretme Çiftliği daha büyük ürün ve hayvancılık projeleri ile özel girişimcilere kiraya verildiğini hatırlatan Sancar, işletme devir aşamasında pek çok işçinin mağduriyetine, düzeninin bozulmasına sebep olmuştur. Özelleştirme politikaları ile yurdun dört bir tarafında kurum ve kuruluşlarımız işletmelerimiz çok rahat bir şekilde özel sektöre devredildi. Pek çoğu kapandı. Yada üretimleri düşürüldü. Mağdur olan hep çalışanlar oldu. Söz konusu tarım işletmesinde de büyük beklentiler ile devredildi çalışanlar yurdun değişik bölgelerindeki işletmelere aktarıldı ve ya emekli edildi dedi.

Devredilirken Entegre bir tohum, yem bitkisi, et, süt, süt ürünleri üretim merkezi olarak düşünülüyordu diyen Sancar, Anadoluya özgü büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarını saflaştırılıp çoğaltılacağı uygun tohum çeşitlerinin geliştirileceği, yöreye özgü hayvan ve bitki çeşitlerinin korunup yaygınlaştırılacağı bir araştırma merkezi yapmayı planlanıyordu.

Bölgedeki üreticinin verimini arttırarak, bu ürünlerin piyasaya entegre edecek Muş ovası katılımlı tarım projesini uygulama merkezi olarak hesaplanıyordu. Kısacası ovada modern tarıma öncülük edecek bir lokomotif işletme hedefleniyordu.

Geldiğimiz noktada neler yapıldı denetleniyor mu acaba? Arazide kesilen ağaçların yerine yenileri ekilmediği, vaat edilen besi sığırcılığının hep ertelendiği Arazilerin başka ikinci bir şahısa kiraya vermemesi gerekirken pancar, sılac patates ekimleri için kiralandığı iddia edilmektedir diye konuştu.

BERCENİN MUŞA KATKISI NEDİR?

Berce İşletmesinin Muşumuza yaptığı ekonomik katkıyı sorgulayan Sancar, açıklamasında daha sonra şunları söyledi: Devlete ne kadar kira ödemekte ne kadar destekleme almaktadır. Firma taahhütlerine uymakta mıdır? Bunlar merak konusudur. Halkın malı olan bu kuruluşlar kısa yoldan birilerini zengin ederken asgari ücret civarı aylıkla çalışan bir avuç emekçiyi iş yasaları çiğnenerek 14-16 saat çalıştırılmış yetmezmiş gibi ücretsiz izine ayrılmak istiyorum Anlamında işçilere yazılı dilekçe imzalatmak istenmiş işçilere mobing uygulanmış kapı dışı bırakmak ile tehdit etmişlerdir. Bunlar hukuk ülkesinde kabul görmeyecek karşılıksız kalmaması gereken eylemlerdir. Halkımızın ve yetkililerin durumu takip etmeli ekmeği ile oynanan emekçilere sahip çıkmalıdır.

Bizler devir şartlarını tam anlamı ile bilmemekteyiz. Geri kalmış bir il olarak kuruluşlarımızın keyfi bir şekilde halkın malı iken halka zulüm uygulanan bir kuruma dönüşmesini engellemeliyiz. Ekonomimize kalkınmamıza katkı sunmasını bekleriz. Devasa bir araziye sahip çiftliğin sadece buğday ile geçiştirmek amaca hizmet etmez. Modern tarım ve hayvancılık için öncülük beklediğimiz Berce Beraberce tarım üretme çiftliğinden ismi gibi beraberce faydalanalım ve işçini hakkını kaptırmayalım.

Sendika olarak çalışma bakanlığı yetkisi takiben bu arkadaşlarımızın hukuki hakları için seyirci kalmayacağız.

 

Muş Manşet Gazetesi