Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı, Muş İl Tarım Müdürlüğünde çiftçiler ile imzalanan proje tanıtımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Muş İl Tarım Müdürü Abdurahim Özarslan, yapmış olduğu konuşmasının ardından projeleri onay gören çiftçiler ile birlikte imza töreni gerçekleştirdi.

Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı Muş İl Tarım Müdürlüğünde çiftçiler ile imzalanan proje tanıtımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Muş İl Tarım Müdürü Abdurahim Özarslan yapmış olduğu konuşmasının ardından projeleri onay gören çiftçiler ile birlikte imza töreni gerçekleştirdi. Özarslan, yapmış olduğu konuşmasında “ Kırsal Kalkınma Yatırım Programı “Makine, Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı” kırsal alanda belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalarının belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi ve gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi için olduğu kadar, Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım politikasının bir parçası olarak, Avrupa Birliği fonlarının kullanım potansiyelini geliştirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur. Program kapsamında, başvurulan kabul edilenler ise Muş Tarım İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 3 (üç) ay İçerisinde tamamlanır. Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı aşağıdaki konulan kapsar. Balyalama Makinesi Alımları, Silaj Makinesi Alımları, Basınçlı Sulama Sistemi Alımları, İşlemesiz Tarım Makineleri Alımları,Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı Alımları, Bahçe El Traktörü Ve Ekipmanları Alımları, Rüzgar Makinesi (Pervanesi) Alımları, File Sistemi Kurulması, Yem Hazır/ama Araçları Alımları, Sap Parçalama Makinesi Alımları, Otomatik Sap Toplamalı Saman Makinesi Alımları, Kanola Hasat Aparatı Alımları, Mısır Hasat Tablası Alımları. Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Alımları, Fülverizatör Alımları, Lazerli Tesviye Aleti Alımları, Çayır Ve Yonca Biçme Makinesi Alımları. Yalnızca yeni makine ve ekipman alımlarına destek verilir. Kullanılmış makine ve ekipmana destek verilmez. Yeni soğuk hava tesisatlı makine alımlarında yatırımcının sahip olduğu tesisin kapasitesi ile uyumlu olan makine alımına destek verilir. Başvuru sahibi tesisin varlığı ve kapasitesi ile İlgili bilgilen başvuru esnasında ibraz etmesi gerekir. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı “Makine, Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı” çerçevesinde program başvuruları Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve bütçenin uygun olması durumunda Eylül ayında yapılmaktadır. Mayıs ayı içerisinde 5 adet proje başvurusu kabul edilmiştir. İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu projesi uygun bulunan yatırımcılarla sözleşme imzalanmıştır, Mayıs ayı toplam proje bedeli 103.700,00 YTL dir. Bakanlığımız tararından karşılanan Hibe miktarı 51.850,00 YTL dır. Haziran ayı içerisinde 47 adet proje başvurusu kabul edilmiştir. İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu projesi uygun bulunan yatırımcılarla sözleşme yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız- Haziran ayı toplam proje bedeli 439.716,10 YTL dır. Bakanlığımız tarafından karşılanan Hibe miktarı 219.857,55 YTL dir. İlimiz Tarımsal sorunları içerisinde önemli bir yer tutan Tarımsal Mekanizasyonun yetersiz olması tarımsal üretim ve verimliliği kısıtlamaktadır. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı “Makine, Ekipman Alımlarının Desteklenmesi— Programı” ” Tarımsal Mekanizasyonun sorununun çözümlenmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Gerek program imkânları ile desteklenen üreticiler gerekse projelerin uygulandığı alanlarda yaratacağı çarpan etkisi ise kısa bir süre içerisinde ilimizde Tarımsal Mekanizasyon alanında büyük İlerlemeler kaydedilecektir. Bu program ilimiz üreticileri için bir fırsattır. Bu program sayesinde üreticilerimiz yeni teknolojilerle buluşacak, tarımda verimlilik artacaktır. Program başvuruları Temmuz, Ağustos aylarında devam edecek, bütçenin uygun olması durumunda Eylül ayı içerisinde de başvurular alınmaya devam edilecektir. İlimiz üreticileri programla ilgili olarak İl Tarım Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Proje Yürütme, Biriminden detaylı bilgi alabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.

 Muş Ovası Gazetesi