2008–2009 eğitim ve öğretim yılında, anaokullarında uygulanacak ücretler belirlendi. Uygulamaya göre anasınıfı merkez 20 YTL Köyler 10 YTL, anaokulları tam gün 130 YTL yarım gün 80 YTL olarak belinlendi.

Muş’ta 2008–2009 eğitim ve öğretim yılında anaokullarında uygulanacak ücretler belirlendi. Edinilen bilgiye göre, anaokulları ve ana sınıfları ücretleri belirlendi. Buna göre, uygulanacak taban ve tavan fiyatlar şu şekilde belirtildi: Uygulama anasınıfı merkez 20 YTL Köyler 10 YTL, anaokulları tam gün 130 YTL yarım gün 80 YTL olarak belinlendi. Okul öncesi eğitimin çok faydalı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konu ile alakalı olarak yapmış oldukları açıklamada Eğitimde ilk ve en önemli temel taşın okulöncesi olduğunu ve temel ne kadar sağlam atılırsa eğitimdeki gelişim, değişiminde o kadar nitelikli ve sağlam olacağını belirttiler. Yapılan açıklamada “Erken eğitim, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek isteyen aileler için bir lüks değil, zorunluluk arz ediyor. Beynin en hızlı geliştiği 0–6 yaş arası dönem, çocukların eğitimine başlanması için en uygun zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Okul öncesi eğitim çocuğun güven duygusunu pekiştirerek, kişiliğin oluşumuna katkıda bulunur. Okul öncesi dönem çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu yıllardır. Bu dönemde verilen eğitim çocuğun geleceğine yön verir. Okul öncesi dönemde çocuklar her şeyleriyle bir yetişkine bağlı, tümüyle edilgen bir durumdan çıkıp bağımsız, ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilen, kendine güvenen, düşünen, düşündüğünü ifade edebilen, merak edip araştıran, insanlarla iyi iletişim kurabilen, paylaşmayı bilen birey olabilirler”

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNEMLİDİR”
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul öncesi Eğitimden Sorumlu Şube Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Okul öncesi eğitim kurumlarının, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından sağlıklı şekilde geçirmesini, hayata hazırlamaya ve aileyi okul öncesi eğitim konusunda bilgilendirmeyi amaçladığını bildirdi. Çocukların zihinsel ve kişilik gelişiminin yüzde 70 nin 0–6 yaş arasında tamamlandığını ve bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimlerinin yaşam boyunca devam ettiğini belirtilirken “Okulöncesi eğitim, tüm gelişmiş ülkelerde, hükümet programları ve yatırımların temel hedeflerini ve odak noktalarını oluşturmaktadır. İlimizde okul öncesi okullaşma oranı son yıllarda yapılan çalışmalarla yüzde 50 seviyesine çekilmiştir. Hedefimiz bu oranı gelişmiş çağdaş ülkelerde olduğu gibi yüzde yüzlere çıkarmaktır. Okul öncesi eğitim kurumları çocuklar için bir anlamda oyun yerleri olarak düşünülmemelidir. Çocukların oyun içinde eğitimi bu kurumlarda planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuklar için oyun oynarken, aynı zamanda toplumsal bir ortam hazırlamaktadır” denildi.

 Muş Ovası Gazetesi