Bir zamanlar ülkemize sürüler halinde gelen telli turnaların, eğer gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki yıllarda nesli tükenecek. Yıllardan beri sürüler halinde gelerek üreyen telli turnalardan, artık sadece 11 tanesi ülkemize gelmekte, gelen bu 11 telli turna da Bulanık Ovasında üremeye çalışmakta. Avrupa’da dahil olmak üzere sadece Bulanık Ovasında görülebilen telli turnaları korumak için Merkezi İstanbul’da bulunan Doğa Derneği harekete geçti. Bu derneğin temsilcileri zaman zaman ilimize gelerek çalışmalar yapmış, telli turnaları korumak ve yaşatmak adına yapılan çalışmalar ise halen devam etmekte. Nisan ayında Bulanık Ovasına gelen telli turnalar, Ağustos ayında ülkemizi terk etmektedirler. Kış aylarını Afrika da geçiren kuşların, uzun bir göçün ardından Mart ve Nisan aylarında Hazar Denizi nin kuzeyi ve doğusundaki üreme alanlarına geldikleri, Hazar Denizi ve Bulanık Ovası arasında başka bir üreme alanı olmaması nedeniyle, ülkemiz bu açıdan çok önemli bir coğrafik konumda bulunmaktadır. Bulanık ilçesinin Kuzeyinde, Murat Nehri boyunca uzanan Bulanık Ovası nda çok fazla yerleşim bulunmamakta, Ovada yoğun tarım yapılmakta. Murat Nehri üzerindeki adacıklar ve çevresindeki insan eli değmeyen alanlar telli turnaların en önemli üreme ve beslenme alanları haline gelmiş durumda. Telli turnaların bu bölgeden de çekilmeleri durumunda bu türün sonsuza kadar kaybedileceğini söyleyen Doğa Derneği temsilcileri, telli turnaların, Türkiye deki son üreme alanlarının yerel halkın katılımıyla korunmasını sağlamak amacıyla proje hazırladıklarını ifade ettiler. Telli turnaların azalmasının en önemli nedeninin, kuşların Murat Nehri kıyısında bulunan önemli yaşam alanlarının tarım alanı haline dönüştürülmesi ya da kurutulması olduğunu da belirten Doğa Derneği temsilcileri, yöre halkının da telli turnaların yaşatılması için bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Sulak alanlar ile bozkır arasında kalan bölgeleri yaşam alanı olarak seçen kuşlar, son 11 telli turnanın, Murat Nehrinin bozkırla buluştuğu noktada bu el değmemiş bölgelerde üremeye çalışmalarıyla, kuşların üreme alanlarına, ulaşımın bir hayli zor olması, üreme için elverişli bir ortamın oluşmasına katkı sağlamakta. Telli turnaları yaşatmak için hazırlanan proje, 93 bin 960 YTL’ye mal olmakla, bu kapsamda son telli turnalar görüntülenerek, telli turnaları ve Bulanık Ovasını anlatan kısa bir tanıtım filmi de hazırlanacak. Telli turnaları ve yaşadıkları alanları da anlatan bir broşür ve poster de yayınlanacak. Telli turnaların ürediği ve beslendiği alanlarda panolar yerleştirilerek bölge halkına ve yöreyi ziyaret eden turistlere bilgiler verilecek. Muş Ovası Gazetesi