Varto İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, 2008 yılı içersinde Varto’da yapılan çalışmaları açıkladı. Yıldız, “Dünyanın her yerinde yatırımların yanı sıra, kişisel iş ve işlemler ile insan kaynaklı her çalışma bir planın ürünüdür. Eski bir atasözü “plansız insan, haritasız defineciye benzer” der. Bu çerçevede; Göreve başlamam ile birlikte yönetimin bir ekip işi olduğunu kabullenerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin planı yapıldı. Bu planların gerçekçi ve uygulanabilir olmalarına özen gösterildi. Özelikle icracı birimlere ağırlık verilerek hedefler belirlendi ve zaman zaman toplantılarda yapılmakta olan çalışmalar değerlendirildi. Bu faaliyet raporunda; icracı birimlerin faaliyetlerine ağırlık verildi. Çalışmalar özetlenirken; İlçe, il ve ülke genelinde gündemde olan konu başlıklarına ağırlık verildi. Yatırımların öncesi, oluşumu ve sonrası sorgulandı. Çalışmaların hemen hemen tümü fotoğraflarla desteklendi ve bu konuda mahalli ve ulusal medyaya yansıyan haberler kullanıldı. Çalışmaların sonuçlarının somut, anlaşılabilir, inandırıcı ve belgeli olmalarına özen gösterildi. Kurumların 2008 yılı çalışmaları özetlenirken ana tema bu çalışmalardan yararlanan kent ve kırsal kesim nüfusu dikkate alındı ve bunun ilçemizin merkez ve kırsal nüfusuna orantısı yapıldı. 2008 faaliyetlerinin genel dökümü yapılırken 2009 yılına sarkan işlerin tehir gerekçelerine yer verildi. Bunların 2009 yılında bitirilmesi hedeflendi. Ülkemizin Avrupa Birliği ile temaslarında ana konu başlıkları olan eğitim, tarım ve sağlık konularında kısa, orta ve uzun vade ilçe gerçeklerine uygun hedefler belirlendi. Bu hedeflerin gerçekçi ve uygulanabilir olmalarına özen gösterildi. Sonuç olarak; ülkemiz gerçekleri doğrultusunda gelir ve üretim kaynaklarından yoksun, yaşama şansını kamuya ve yurtdışından gelecek işçi döviz girdisine bağlayan İlçemizde; başta KÖYDES çalışmaları olmak üzere yöre insanına soluk aldırmaya çalıştık” dedi.

“İlçe Milli Eğitim Faaliyet Raporu”

İlçemizin Genel Eğitim Yapısı; 1966 Varto Depremi ile başlayan süreçte yüzlerce çocuğunu ülkenin değişik illerindeki eğitim kurumlarına, yüzlerce vatandaşını da Avrupa’ya işçi olarak gönderen ilçemiz, bunun getirdiği kültür etkileşimi sonucu sosyal yapısında ciddi değişmeler yaşanmıştır. Bu çerçevede civar ilçelere göre % 90’lara varan okur-yazar oranı ve eğitime olan ilgisiyle ilin gözde ilçelerinden biridir. 1 Çok Programlı lise, 1 İmam Hatip Lisesi ve 1 Endüstri Meslek Lisesi ile 650 orta öğretim öğrencisini barındıran ilçemizde son yıllarda yaşanan köy ağırlıklı yoğun iç göç sonucu ilköğretimdeki öğrenci sayısı 10.000’ den 6350’lere inmiştir. Daha önce 100 civarında olan köy ilköğretim okulu sayısı iç göçe bağlı öğrenci azlığı ve Çaylar YİBO’nun kapasite artırımı yaparak civar 22 köyün öğrencisini bünyesinde barındırması sonucu köy ilköğretim okulu sayısı 60’a inmiştir. İlçe merkezinde 7 ilköğretim okulu dışında 600 ilköğretim öğrencisinin barındığı Varto YİBO azami kapasitesiyle eğitim öğretimini sürdürmektedir. 2008 Yılı Eğitim Yatırımları; 2008 yılında ilçemizin 43 köy ilköğretim okulunda kısmi (tuvalet, su bağlantısı, boya badana, kapı-pencere v.b.) onarımlar yapıldı. Yaklaşık 650 öğrencisi bulunan Aşağı Sırasöğütler ilköğretim okulu, Sazlıca ilköğretim okulu ve Kaynarca ilköğretim okullarına kalorifer tesisatı döşenerek, bu okullarımızın ısınma ihtiyaçları giderildi. İlçemizin Haksever İlköğretim okuluna modern donanımlı 2 derslikli ek bina yapıldı. Varto Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası ve 400 öğrenci kapasiteli yemekhane binasının kaba inşaatları yapıldı. 2009 yılında bu binaların ince işlerinin bitirilerek, öğretim yılının başında faaliyete açılması hedeflenmektedir. Hürriyet İlköğretim Okulu hizmet binasının 2006 Karlıova depreminde kısmi hasar görmesi sonucu bina eğitim-öğretime kapatılarak, okul eski hizmet binasında ikili eğitime dönüştürülmüştür. Bu nedenle 2007 yılında yapımına başlanan Hürriyet İlköğretim okulunun 8 derslikli yeni eğitim binası yapılarak, faaliyete girmiştir. Uydu üzerinde 19 köy ilköğretimim okulumuza internet bağlantısı yapılmıştır.

“2008 Yılında Okulların Donatım İhtiyacı İçin Yapılan Yatırımlar”

Tüm ilköğretim okullarımızda okuyan her 15 öğrenciye 1 bilgisayar düşecek şekilde toplam 210 bilgisayar ve her ilköğretim okuluna ayrıca birer adet projeksiyon cihazı dağıtılmıştır. 2009 yılının başında ihale yapılması planlanan, Varto YİBO, Çaylar YİBO, Cumhuriyet ve Hürriyet İlköğretim Okullarımızın Bilgisayar laboratuarları yenilenecek, Aşağı sırasöğütler İlköğretim okulumuza da yeni bilgisayar laboratuarı kurulacaktır. İlköğretim okullarımızın ihtiyacı olan 200 takım öğrenci sıra-masa, 25 adet yazı tahtası, 20 adet öğretmen kürsüsü, 50 adet öğretmen sandalyesi, 40 adet üçlü portre ve 10 adet sınıf dolabı okullarımıza dağıtılmıştır. Enerjide tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması için hem okullarımızda okuyan her öğrenciye birer tasarruflu ampul, hem de tüm okullarımızın ihtiyacında kullanılmak üzere toplam 6576 adet tasarruflu ampul dağıtılmıştır. Tüm ilköğretim okullarımızın ihtiyacında kullanılmak üzere toplam 445 ton kömür ve 100 ton odun alınarak okullarımıza dağıtılmıştır. İkinci kademesi bulunan köy ilköğretim okullarımızda kullanılmak üzere her okulumuza birer fotokopi makinesi alınmıştır. Merkezdeki okullarımızda okuyup köylerden geliş-gidiş yapan toplam 330 öğrencimize sosyal yardımlaşma vakfı tarafından öğle yemeği yedirilmektedir. Haydi, kızlar okula kampanyası; “Haydi kızlar okula” kampanyası çerçevesinde bugüne kadar 70 kız öğrencinin okullaşması sağlanmıştır. Bu öğretim yılında da “Ana-Kız Okuldayız” kampanyası ile çalışmalara devam edilecektir.

II. Varto halk eğitimi merkezi müdürlüğünün ve II. Sağlık gurup başkanlığı faaliyet raporu

Varto devlet hastanesi, Varto Merkez 1 No’lu Sağlık Ocağı, Çaylar Sağlık Ocağı, Omcalı sağlık ocağı, Kaynarca sağlık ocağı ve Akçatepe Sağlık Ocağı olarak Varto Kaymakamlığı Sağlık grup başkanlığımız 1 adet ambulans 2 hizmet aracı 2 kiralık araç ve 8 Uzman Hekim (Genel Cerrahi Uzmanı, Aile Hekimi Uzmanı, İç hastalıklar Uzmanı, Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı, 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı) 1 Diş Tabipi, 10 Pratisyen Hekim,1 Hastane Müdürü,2 Hastane Müdür Yardımcısı, 1 Başhemşire, 30 Hemşire, 5 Vekil Hemşire, 11 Sağlık Memuru, 14 Ebe, 1 Vekil Ebe, 4 Röntgen Teknisyeni, 6 Laboratuar Teknisyeni, 1 Laborant, 3 Tıbbi Sekreter, 5 Acil Tıp Teknisyeni, 1 Anestezi Teknisyeni, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 1 Ambar Memuru, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Aşçı, 3 Şoför, 5 Hizmetli Memur sağlık çalışanı ile yaklaşık ilçe merkezinde 12000 ve köylerde 21000 kişiye toplamda 33000 vatandaşımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. 2008 yılında İlçemiz sağlık grup başkanlığına bağlı olarak genel sağlık hizmetlerini halkımıza sunmak için büyük bir özveri ile halen hizmet sunmaya devam eden kuruluşlarımız ve hizmetleri aşağıda açıklanmıştır. İlçe merkezimizde bulunan: Varto Devlet Hastanesi Kültür mah. Çaylar yolu üzerinde olup başta ilçe merkezine olmak üzere sağlık grup başkanlığımıza bağlı sorumluluk alanımız içindeki 99 adet köy ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımıza genel sağlık hizmetlerini sunmuştur. Merkez 1 No’lu Sağlık Ocağı Gümgüm mahallesinde olup yine başta ilçe merkezi olmak üzere sağlık grup başkanlığımıza bağlı sorumluluk alanı içinde yer alan ilçe merkezi ve kendisine bağlı bulunan köylere genel sağlık hizmetlerini sunmuştur. İlçe merkezimiz dışında bulunan: Çaylar Sağlık Ocağı, Omcalı sağlık ocağı, Kaynarca sağlık ocağı, Akçatepe Sağlık Ocağı olarak da yakın köy ve mezralarda yaşayan halkımıza yerinde genel sağlık hizmetleri vermek için 2008 yılı içerisinde faaliyet göstermişlerdir. Ayrıca Sağlık Grup Başkanlığımıza bağlı bulunan 10 adet Sağlık Evinden 2006 yılında Karameşe Sağlık evi Başkent Sağlık evi Onpınar Sağlık evi, Aşağı Hacıbey Sağlık evi olarak faaliyet göstermesi için bu sağlık evlerine personel atanması yapılmış olup, söz konusu sağlık evlerinin tadilatı yapılamadığından dolayı kapalı bulunmaktadır. Sağlık evlerine atanan sağlık personelleri bağlı bulundukları sağlık ocakları bünyesinde görevlendirilmişlerdir.

“Varto Devlet Hastanesi”

Varto Devlet Hastanesi 1986 Yılında şimdiki Varto 1. No’lu Merkez Sağlık Ocağının hizmet verdiği binada kurulmuştur.16.09.1993 tarihi itibariyle Varto Devlet Hastanesi 30 yatak kapasitesi ile Kültür mahallesi Çaylar yolu üzerinde ki binasın da hizmet vermeye başlamıştır.30 yatak kapasitesine sahip Varto Devlet Hastanesi 2006 yılında Sağlık Bakanlığından alınan onay ile 50 yataklı tedavi kurumu olarak hizmet vermeye başlamıştır. Poliklinik Hizmetleri Acil Polikliniği, Aile Hekimliği Polikliniği ve Dahiliye Polikliniği.

 Günaydın Muş Gazetesi