Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu Verem, Dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül ancak tedavi edilebilir bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz mikrobu vücuda girdikten sonra uzun süre hastalık yapmadan kalabilir. Bu dönemde vücut tarafından oluşturulan savunma yanıtları, mikropları aktif olmayan bir şekilde tutarlar. Buna tüberküloz enfeksiyonu ya da kişinin enfekte olması diyoruz. Bu kişilerde hiçbir klinik belirti olmayıp, kendilerinin enfekte olduğunu genellikle bilmezler diye konuştu.

Verem hastalığının nasıl bulaştığını anlatan Türkoğlu, Verem, solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Akciğer veremi olan bir kişinin öksürme, aksırma ve konuşma sırasında havaya saçtığı mikropların sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınması ile bulaşır. Aksırma ve öksürme sırasında ağzın kapatılması, odanın havalandırılması hastalığın yayılmasını engelleyen en basit ve etkin yollardan biridir. Verem yiyecek, içecek ve kullanılan ortak eşya ile bulaşmaz. Verem kalıtsal bir hastalık değildir. En kolay bulaşabileceği kişiler çocuklardır. Ancak bu mikrobu bir kere alan kişi bunu ömür boyu vücudunda taşır dedi.

Türkoğlu veremin belirtileri ile ilgili şunları söyledi; Hastalığın başlıca belirtileri öksürük, balgam çıkarma, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve öksürük ile kan gelmesi. Öksürüğü 3 haftadan çok devam edenlerin en yakın verem savaş dispanserine başvurmaları gerekir. Böylece hastalık fazla ilerlemeden, tedavinin kolay olacağı bir safhada yakalanır. Teşhisin gecikmesi halinde, çevreye bulaştırma riski yanında hastalığın tedavisi konusunda da zorluklar ortaya çıkacaktır. Yakınmalar genellikle hafif başlar ve yavaş ilerler. Bu nedenle hastalar doktora başvurmakta gecikir

Veremin teşhisi için verem savaş dispanserleri ve göğüs hastalıkları hastanelerinde bazı özel tetkikler yapıldığını belirten Türkoğlu, Bu tetkikler balgam muayenesi, akciğer filmi, verem deri testi ve kan tetkikleridir. Bu tetkikler içerisinde kesin teşhisi balgam kültürü ortaya koyar dedi.

Verem hastalığının nasıl tedavi edileceği ile ilgili bilgiler veren Türkoğlu, Tedavide başarı için hastayı tedavi eden hekim ile hasta işbirliği içinde olmalıdır. Genellikle tedavinin en az ilk iki ayında hastane tedavisi veya evde yatak istirahat uygulanmalıdır. Yeterli ve dengeli beslenmeye destek verilmeli uygun hayat şartları ile tedavi desteklenmelidir. Sigara ve alkol kullanılmamalıdır, eğer kullanılıyorsa bıraktırılmalıdır. Tedaviden sonra uygun aralıklarla dispanser kontrollerine devam edilmelidir.

Bilinmelidir ki; Verem hastalığı tedavi edildiğinde kesinlikle şifa bulan bir hastalıktır. Ancak tedavi edilmezse hastaların % 50 si kısa sürede kaybedilebilir. Tedaviye başlandıktan sonra kısa sürede hastalık bulaşıcı olmaktan çıkar. Bu nedenle tedavi çevreyi korumanın en iyi yollarından biridir.

Tedavi süresi oldukça uzundur(ortalama 6-9 ay) ve bu süre içinde tedavinin aralıksız devamı gerekmektedir. Hastalar kendilerini iyi hissetseler bile bu tedavi süresini tamamlamaya ikna edilmelidir.

Tedavi tek ilaçla değil çeşitli ilaçların bir arada kullanımı ile yapılır. Bu ilaçların hiçbiri doktor kontrolü olmadan kesilmemelidir. Tedaviye ara verme ya da ilaçların kesilmesi durumunda hastalık müzminleşmektedir. Bu nedenle tedavinin belirlenen bu prensipler çerçevesinde kesintisiz ve doktor kontrolünde sürdürülmesi verem savaşın temel prensibidir. Tüberküloz tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yerine getirilmektedir. Veremli bir hastanın tedavisi süresince başta çocuklar olmak üzere tüm aile fertleri mutlaka Verem Savaş Dispanserinde kontrolden geçirilmelidirler. Bu kontroller en az iki defa tekrarlanmalıdır. Veremli hastaların aileleri diğer bireylere göre 60-90 kat daha fazla tehlike altındadırlar. Hastaların tedavi olmamaları ya da düzensiz tedavi görmeleri ölüm ya da ciddi sakatlıklarla sonuçlanır şeklinde konuştu.

Türkoğlu son olarak verem eğitimi haftasının amacı ile ilgili olarak da şunları söyledi: Veremden korunmada diğer bir hastalıktan farklı olarak, sadece aşılama hizmetleri yeterli olmamakta ve veremli hastaların tedavisi, erken tanısı da koruyucu hizmetler içine girmektedir. Bu nedenle verem hastalığı hizmetlerinin sadece aşılama değil, tüm boyutları ile halkımıza anlatılmasının yani halk eğitimlerinin özel bir önemi mevcuttur. Eğitim çalışmalarımız yıl boyunca devam etmektedir. Ancak yılda bir kez, bir hafta boyunca aynı konunun sürekli ve yaygın olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda işlenmesi çok etkileyici ve yararlı olmaktadır. Haftanın amacı halkımızın Verem hastalığı hakkında aydınlatılması Vereme karşı korunmanın öğretilmesi ve Verem hastalığına karşı savaşa katılımın sağlanmasıdır. Bunlara ilaveten gazete ve dergilerin yanı sıra radyo ve televizyon kuruluşlarının çok geniş halk kitlelerine de ulaşılabilme imkânını sağlamaktadır.

 

Muş Manşet Gazetesi