Denetlemeler neticesinde Kurul üyeleri tarafından il geneli bazı  okullarda hijyen durumunun yetersiz olduğu açıklandı. 

Valilik İnsan Hakları Komisyonu, denetlemelerine devam ediyor. Okullarda denetlemelerde bulunan Kurul Üyeleri, okulların, hijyen yönünden zayıf kaldıklarını belirtiler. Valilik İnsan Hakları Komisyonu Kurul Üyelerinden Rahmi Balkaya, Dr. Nevzat Karahan, Nezahat Yılmaz ve Cevat Danış’ın katıldığı denetlemelerde, ilk önce Terörle Mücadele Şubesine gidildi. Buradaki incelemesini bitiren Kurul Üyeleri daha sonra Anadolu Öğretmen Lisesine geçti. Anadolu Öğretmen Lisesinde yapılan denetlemede lavaboların hijyenden yoksun olduğu gözlendi. Bilgisayar odasının düzensiz oluşu ve öğrencilerin birçoğunun bilgisayarlarda oyun oynayarak vakit geçirmesinin görülmesi eğitime yansıyan farklı bir konuydu. Ve yine aynı okulda devam eden denetlemeler neticesinde Anadolu Öğretmen Lisesinin yemekhanesinin hijyenik ve düzenli olduğu, pansiyon bölümünde ise temizliğe çok dikkat edilmediği rapor altına alındı. Okul içi denetlemelerin yapılmasının ardından kurul üyeleri Anadolu Lisesi pansiyon bölümüne geçerek çalışmalara devam etti. Okul pansiyonunda ise fiziki yapının oldukça bozuk olduğu görüldü. Yemekhane bölümünün yeterince hijyenik olmadığını gören heyet, yatakhane bölümünde yaptığı incelemelerde ise, buradaki temizliğin gereği gibi yapıldığını ancak, öğrencilerin yattıkları bölümün fiziki yapısı itibariyle adeta cezaevini anımsattığı, bu şartlarda öğrencilerin hem sağlıksız ortamda bulundukları, hem de psikolojik yönden olumsuz etki yapacağı izlenimine varıldı. Daha sonra Eko İnşaat İlköğretim Okulunda denetlemelerine devam eden Kurul Üyeleri, bu okuldaki tuvaletlerin gereği gibi temizlenmediğini, sınıf kapılarının birçoğunun tutacak yerinin olmadığı ve çoğu kapının kırık olduğu görüldü. Bir günlük denetleme çalışmaları neticesinde, denetlemelerde bulunulan Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi pansiyon bölümü, Eko İnşaat İlköğretim Okulunun hijyen yönünden sınıfta kaldığı belirtilerek, yapılan denetlemenin rapor olarak düzenlenip Valilik Makamına sunulacağı kurul katılımcıları tarafından belirtildi. Günaydın Muş Gazetesi