Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürü Osman Ek ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan doktor, hemşire ve ebeler katıldı. Yapılan toplantıda birtakım bilgiler verildi. Verilen bilgilerde İnsanın yaşam boyu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı, beyninin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Beyin gelişimi büyük oranda yaşamın ilk yıllarında, özellikle de anne karnında ve doğumdan sonraki ilk beş yılda oluşur. İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme kapasitesi, çevreyle ilişki yetenekleri ve kişiliği de beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde bu yıllarda gelişir. Beynin hızla geliştiği gebelik ve 0-6 yaş döneminde ülkemizde anne ve çocukla düzenli ilişkisi olan tek yaygın yapılanma, birinci basamak sağlık hizmetleri yapılanmasıdır. Birinci basamak çalışmalarında gebe ve çocuklara yönelik koruyucu hizmetlerin en önemli unsuru düzenli gebe-çocuk izlemleridir. Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı, çocuğun Psikososyal gelişimini destekleme yöntemlerini sağlık ocağı hizmetleri içine entegre ederek, gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini desteklemeyi, gelişimi etkileyebilecek risk etmenlerini erken belirleyip, erken müdahale etmeyi amaçlandığı yer aldı.

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı Görüşme Formu ebe/hemşirelerin yapacağı izlemlerde mutlaka ele alması gereken konuları yapılandırarak, işini kolaylaştırmak ve etkinliğini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Görüşmenin yapılandırılmasında, sağlığın bedensel, ruhsal ve sosyal boyutlarının bir arada, bir bütün olarak görülmesine özen gösterilmiştir. Gebenin ve çocuğun sağlığı, onu etkileyebilecek aile ve çevre koşullarıyla birlikte ele alınmıştır. Gebelik ve 0-6 yaş dönemini kapsamaktadır. Görüşme formu giriş bölümü, gebelik dönemi, 0-6 yaş çocukluk dönemi ve baba görüşmesi olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. ÇPGD Programı Görüşme Formu yalnızca tarama yapıp, bilgi kaydetmek amaçlı bir form değildir. Asıl amaç çocuğun sağlığını, gelişimini destekleyecek eylemleri yapabilmektir. Bu eylemler şöyle sıralanabilir: Anneyi ve babayı dinlemek, Olumlu düşünce ve davranışları desteklemek, Gerekli bilgileri vermek, Büyümeyi (persentil grafiği ile) ve gelişmeyi (gelişim tablosu ile) izlemek, Aşı, aile planlaması gibi gerekli uygulamaları yapmak, Sağlıklı gelişimi etkileyebilecek risk faktörlerini erken belirlemek, gerekirse hekimle birlikte müdahaleleri planlamak, uygulanmasını desteklemek ve izlemektir. Ebe ve hemşirenin yaptığı görüşmenin etkili olabilmesi için, görüştüğü kişiyle doğru iletişim kurması çok önemlidir. Başarılı bir iletişim kurabilmek için şu önerilere mümkün olduğunca uyulmaya çalışılmalıdır. Oturacağınız koltuk/sandalyelerin görüşeceğiniz kişi ile aynı yükseklikte olmasına ve aranızda yaklaşık 1-1,5m mesafe olacak şekilde yerleştirilmesine özen gösterin.

 Muş Ovası Gazetesi