İl Genel Meclisi´nin 2016 yılı ilk toplantısında gündemde kış mevsimine hazırlık raporları vardı.

İl Özel İdaresi´ne ait şantiyelerin personel ve araç, gereçler ile ilgili kış mevsimine hazırlıkta önceden görevlendirilen komisyonun oluşturduğu raporlar masaya yatırıldı. Meclis Başkanı Ömer Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından raporların onaylanmasına geçildi.

21 Aralık Pazartesi günü çatıda çıkan yangınla büyük maddi kaybın yaşandığı tekel depolarında hasar gören asansör için 100 bin TL kaynak ayrılması kararlaştırılan toplantıda, daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan İçme Suları Yönetmeliği görüşüldü. Yönetmeliğin yürürlüğe konmasıyla ilgili toplantıda alınan kararla ilgili olarak: Köylerde ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan su temini ve kullanımını verimli, etkin ve düzeni sağlayabilmek amacıyla belli düzenlemenin yapılması gerektiği değerlendirildiğinden, 26.11.2015 tarih ve 197 sayılı kararın yeniden görüşülmesi ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi denildi.

25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmelik gereğince Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Muş İlinde alınan su numunelerin sonucunda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü su tesislerinde hangi çalışmaların yapıldığı, su depolarının korunup korunmadığı; bu konularda, İl Genel Meclisini bilgilendirmek için, rapor tanzim etmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporun okunarak görüşülmesi konulu 5. maddeyle ilgili olarak ise konunun 6 Ocak tarihinde görüşülmesi kararı verildi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2016 Yılı Performans Programının uygunluğuyla ilgili gündem maddesiyle ilgili olarak ise İl Genel Meclisini bilgilendirmek ve rapor tanzim etmek üzere, İmar ve Bayındırlık, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Turizm ve Gençlik Spor İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporun okunarak görüşülmesi konusu 7 Ocak tarihine ertelendi.

  Toplantının Diğer Gündem Maddeleri Muş Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14.12.2015 tarih ve 6139 sayılı yazıları ile uygun görülen, İl Özel İdaresine bağlı İlçe Şantiyelerinin kış mevsiminde hazırlık anlamında personel ve araç, gereç hakkında İl Genel Meclisini bilgilendirmek ve rapor tanzim etmek üzere,  Çevre ve Sağlık ile Çeşitli İşler İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporun okunarak görüşülmesi konulu gündem maddesinin 8 Ocak Cuma günü görüşülmesine karar verilirken, gündemin 9. maddesi olan: Muş Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14.12.2015 tarih ve 6139 sayılı yazıları ile uygun görülen, 2015 yılı Özel İdaresi bütçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde ne kadar iş yapıldığı, bu işlerin isimleri, bu işlerin yaklaşık maliyetleri ne kadardır. Bu konularda İl Genel Meclisini bilgilendirmek ve rapor tanzim etmek üzere, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporun okunarak görüşülmesi maddesi ise 5 Ocak Salı gününe ertelendi.   Üye Seçimleri Yapıldı Toplantının diğer öne çıkan gündem maddelerinin karar bağlanmasının ardından ilk olarak Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı.

Komisyona; 24´er oy alan Ömer Altay, Asım Çetinkaya, Ümit Sakık, Şeyhmus Türeli ile İrfan Süne seçildiler. Muş Merkez Sosyal Yardımlaşma üyeliğine Hilmi Gülnaz ile Hakkı Çınar seçilirken Korkut Sosyal Yardımlaşma üyeliğine Ayhan Sayılgan ile Mehmet Baki Çetin seçildiler. Hasköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma üyeliğine Şemsettin Kanşiray ile Nasır Yegim seçilirken Malazgirt Sosyal Yardımlaşma üyeliğine ise Ahmet Koç ve Serdar Yaman seçildi.

Muş Ovası Gazetesi