Yeşil Kutu, öğrencilerin çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilgilerini ve farkındalıklarını artırmalarına yardımcı olacak çok yönlü bir eğitim seti. Proje kapsamında Yeşil Kutu yu nasıl kullanacakları konusunda eğitilen öğretmenler daha sonra, gelecek nesillerin çevreye duyarlı vatandaşlar olarak yetiştirilmesi amacıyla 10–14 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerine ulaşarak eğitim veriyorlar. Öğretmen eğitimleri iki metotla gerçekleştiriliyor; öğretmenler 4 ildeki sabit eğitim noktalarında veya proje kapsamında Yeşil Vagon a dönüştürülen T.C.D.D. Konferans Vagonu nun duracağı 8 ilde Yeşil Kutu nun eğitim programlarında ne şekilde kullanılacağı konusunda eğitiliyorlar. Yeşil Kutu, kapsadığı konulara ilişkin olarak öğrencileri birer bilgi deposu haline çevirmek yerine temel bazı değerlerin ve davranış biçimlerinin gelişmesini sağlayacak biçimde tasarlandı. Bu nedenle de ders programında ayrı bir ders olarak yer almıyor. Yeşil Kutu, eğitimcilerin var olan her derste çevreyle ilgili bir bağlantı kurmalarını sağlayıp öğrencileriyle karşılıklı olarak çözümler geliştirmelerine yardımcı oluyor. Proje kapsamında 2008 ve 2009 senelerinde ise 6 bin adet Yeşil Kutu üretilmesi 5 bin 600 öğretmene eğitim verilmesi ve 600 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

“BİR HAFTA BOYUNCA MUŞ’TA”

Yeşil Kutu Çevre Eğitimi Projesi, il il dolaşarak çevre eğitimi vermek üzere özel olanaklarla donatılmış Yeşil Vagon sayesinde daha çok daha fazla öğretmene ve öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. İçerisinde bilgisayarlar ve Yeşil Kutu eğitimleri için gerekli tüm donanım bulunan Yeşil Vagon, projenin tamamen Türkiye ayağına özgü bir uygulama olmasıyla da oldukça dikkat çekici. 25 Nisan 2008 tarihinde Haydarpaşa Garı ndan yola çıkan Yeşil Vagon, 28 Nisan da Malatya da olacak. Ardından, 5 Mayıs ta Elazığ, 12 Mayıs ta Muş, 21 Mayıs ta ise Van a gidecek olan Yeşil Vagon, her uğradığı ilde birer hafta kalarak proje eğitmenlerinin aracılığıyla buradaki öğretmenlere Yeşil Kutu yu tanıtacak, nasıl kullanılacağı konusunda gerekli eğitimleri verecek. Yeşil Vagon, 10 Nisan 2009 da tekrar yola çıkacak ve Yozgat, Niğde, Mersin ve Adana da öğretmenlerle buluşacak.

Yeşil Kutu; ders planları ve bilgi sayfalarının yer aldığı bir Öğretmen El Kitabı, filmlerin yer aldığı bir DVD, çevreyle ilgili konularda kapsamlı bilgilerin yer aldığı etkileşimli bir CD ve “İkilem Oyunu” kartlarından oluşuyor. Eğitim setini kullananlar ders planlarını filmler ve ek bilgilerle takip etme şansına sahip oluyorlar. Yeşil Kutu kapsamında eğitim alan öğrenciler ise Onur Belgesi ile ödüllendiriliyor.

 Muş Ovası Gazetesi