Dünya Bankası tarafından “Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009” tanıtım toplantısı Muş’ta 5 Ocak 2009 günü saat 10.00 da Valilik toplantı salonunda yapılacağı kaydedildi.
Toplantıya ilişkin duyuru metni ve toplantının hedef kitlesi ile ilgili olarak bilgi veren proje afisi toplantıya katılmak isteyenlerin 2 Ocak 2009 günü mesai bitimine kadar Valilik Kalkınma Destek ve Proje Ofisi (koordinatör Bülent Solmaz) ile iletişime geçmeleri ve özgeçmiş doldurmaları gerektiği bildirildi.
Yaratıcı Kalkınma Fikirleri yarışması Türkiye 2009 “geleceğimizi şekillendirelim” başlıklı bilgilendirme açıklaması aşağıya çıkartılmıştır:
“Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması, Dünya Bankası ve ortakları tarafından tüm dünyada “Development Marketplace” başlığı altında küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde yürütülen bir hibe programıdır. Başlangıç aşamasında bulunan ve potansiyel olarak kalkınmaya etkisi yüksek yaratıcı projelere yarışma kapsamında hibe sağlanmaktadır.
Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması, 2009 yılında “Türkiye’de Gençlik: Geleceğimiz Şekillendirelim” temasıyla düzenleniyor.
Yaratıcı Kalkınma Fikirleri “Türkiye’de Gençlik: Geleceğimizi Şekillendirelim” Yarışması kapsamında bugünün gençleri için yeni düşünce şekli ve yeni başlangıçlar oluşturan her bir projeye 20.000 USD kaynak sağlanacaktır.
Yarışma, her alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, proje gruplarına (yaş sınırı olmaksızın en az iki kişiden oluşan gruplar), gençlik topluluklarına (15-24 yaş grubundan en az iki kişiden oluşan gruplar, gençlik meclisleri, öğrenci toplulukları, üniversite öğrenci konseyleri) meslek liselerine, kent konseylerine ve belediyelere (bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklık kurulması gereklidir) açık olmakla birlikte, sunulacak projelerin hedef kitlesinin 15–24 yaş grubu olması gerekmektedir. Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen, yarışmanın web sitesini (www.yaraticifikirler.org) ziyaret ediniz.
Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması, aşağıdaki konu başlıkları kapsamında düzenlenecektir. Konu başlıkları altında verilen alanlar örnek olarak verilmiş olup, proje konuları bu örneklerle sınırlı değildir.
İş Yaşamımıza Başlarken: Gençler için daha Fazla ve Daha İyi İşler
İş İmkânlarının yaratılması, işler hakkında bilgi edinme, işe girme, yeni bir işletmenin kurulması, iş dünyasındaki gençler v.b.
Becerilerimizi Geliştirmek: Gençler için Daha Fazla ve Daha İyi Eğitim
Öğrendiklerinizi değiştirmek, öğrenme şeklimizi değiştirmek, okuldan iş yaşamına geçiş, mesleki eğitim, “işyerinde” öğrenme, rehberlik v.b.
Sesimizi Duyurmak: Gençlerin Katılımı, Dâhil Edilmesi ve Çalışması
Kızların ve genç kadınların güçlendirilmesi, toplumda gençliğin ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalığın arttırılması, gençlerin toplum için çalışması, savunmasız ya da dezavantajlı gençlerin desteklenmesi, yarınlar için gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi v.b.
Geleceğimiz için Köprüler Kurmak: Ortaklarla Çalışmak…
Nesiller, sosyal çevreler, bölgeler, ülkeler ve kültürler arasında gönüllülük, öğrenme, sanat, iş dünyası, girişimcilik, liderlik v.b. konularda uygulamaya yönelik ortaklıklar geliştirmek.
Yaratıcı Kalkınma Fikirleri “Türkiye’de Gençlik: Geleceğimiz Şekillendirelim” Yarışması’nın Muş tanıtım toplantısı, 5 Ocak 2009 tarihinde düzenlenecektir.

Toplantı Tarihi ve Saati: 5 Ocak 2009 Valilik Toplantı Salonu
Saat : 10.00
Toplantı için iletişim;
Bülent Solmaz
Muş Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tel.: 212 04 91 – 0505 218 06 62
[email protected]
HEDEF KİTLE: * Her alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları * Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları *Akademisyenler *Ticaret ve Sanayi Odası *Sendikalar *Meslek Birlikleri/Odalar *Öğrenci toplulukları *Sosyal amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kooperatifler *Üniversite öğrenci konseyi *Meslek liseleri *Gençlik meclisi *Kent konseyi *Gençler *Belediyeler”
 Muşun Sesi Gazetesi