9 yıldır Muş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görevinde bulunan Ayhan Uçak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının açıkladığı kararname ile merkeze alındı. Muş Bayındırlık ve İskan Müdürü Ayhan Uçak, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Uçak’tan boşalan Muş Bayındırlık Bakanlığı görevine Diyarbakır Bayındırlık ve İskan Müdürü Kenan Şengül atandı.

Diyarbakır İl Müdürlüğü ile takas edilmesi beklenilen atamanın son anda değiştiği gelen bilgiler arasında. 9 yıldır Muş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görevinde bulunan Uçak’ın merkeze alındığı kararnameyi Bayındırlık ve İskan Bakanı Nafiz Faruk Özak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imzaladı.

Bakanlık ve Valilik talimatları ile 9 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılan Uçak döneminde, 1966 Varto depreminde kangren haline gelen afet konutlarının tamamı programa alındı, büyük çoğunluğu hak sahiplerine teslim edildi, geri kalanların yapımı devam ediyor.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü’ne, Ankara İşletme Bölge Müdürü İhsan Şenol Altan getirilirken, Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü’ne, İzmir İşletme Bölge Müdürü Kadir Turgutlu, İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü’ne de, İstanbul İşletme Bölge Müdürü İsmail Vural atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü’ne İstatistik Müşaviri Şeref Demirtaş; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Daire Başkanlıklarına, Planlama Uzmanları Dr. Ahmet Sabri Eroğlu, Anıl Yılmaz, Kenan Ecevit ve Mehmet Tarakçıoğlu atandı.

İçişleri Bakanlığı’nda Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Uzmanı Dr. Atilla Şahin getirildi.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda, Muş Bayındırlık ve İskan Müdürü Ayhan Uçak başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken, yerine Diyarbakır Bayındırlık ve İskan Müdürü Kenan Şengül atandı.

Sağlık Bakanlığı’nda, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne Dr. Hacı Bayram Zengin getirilirken; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı’na, TEKEL A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Erdoğan, Bakanlık Müşavirliği’ne Müsteşar Yardımcısı Ali Eroğlu atandı. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Mustafa İmir ve Kerem Akgündüz getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine (Bakanlık Temsilcisi) Sinan Özkan atandı.
Çevre ve Orman Bakanlığı’nda, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’ne, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür Yardımcısı Hanifi Avcı atanırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adana VI. Bölge Müdürlüğü’ne, Edirne XI. Bölge Müdürü Numan Doğan Gündüz, Edirne XI. Bölge Müdürlüğü’ne de Yakup Başoğlu atandı.

 Muşun Sesi Gazetesi