Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Güneydoğu Anadolu’da yaşanan kuraklık zararının artık yağışlarla telafisinin mümkün olmadığını, kuraklıktan zarar gören üreticilere acil yardım gerektiğini bildirdi. Bayraktar, Güneydoğu’nun “afet bölgesi” olarak ilan edilmesi ve çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesini istedi.

Kuraklığın etkisini kısmen azaltabilmek için üreticilerin sulama yapabilmesinin önemini vurgulayan Bayraktar, “Buna karşın elektrik borçlarından dolayı icralık olan ve sayaçları kapanan üreticiler sulama yapamamaktadır. Kesik elektrikler acilen açılmalı, icralar durdurulmalı ve elektrik borçları yeniden yapılandırılmalıdır” dedi. Bayraktar, sulama yatırımlarına hız verilmesi ve GAP’ın en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini de dile getirdi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle TZOB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, tüm çiftçilerin gününü kutlayarak, çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Çiftçilerin bu yıl da kuraklıktan zarar gördüğünü vurgulayan Bayraktar, TZOB’un tahminine göre, 2007 yılında kuraklığın tarıma verdiği zararın 5 milyar YTL’ye ulaştığını, tarımda yüzde 7.3 oranında küçülme meydana geldiğini anlattı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önemli ölçüde tarımsal kuraklığın olduğunu belirten Bayraktar, “Ziraat Odalarımızla gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Gaziantep, Elazığ illerinde buğday ve arpada zarar oranlarının yüzde 90’ı, kırmızı mercimekte yüzde 60’ı bulduğu belirtilmektedir” dedi.

Söz konusu bölgenin yaklaşık olarak Türkiye buğday üretiminin yüzde 13’ünü, arpa üretiminin yüzde 16’sını, kırmızı mercimek üretiminin ise yüzde 86’sını gerçekleştirdiğini ifade eden Bayraktar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülecek yüzde 90 azalmayla Türkiye buğday rekoltesinde 2.5 milyon ton azalma beklendiğini söyledi. Bayraktar, Türkiye kırmızı mercimek üretiminin yüzde 86’sını gerçekleştiren bölgede, görülecek yüzde 60 azalmayla Türkiye kırmızı mercimek rekoltesinde 250 bin ton azalma beklendiğini dile getirdi.

-“SULAMA İMKANLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANMALIYIZ”

Bayraktar, kuraklıkla mücadelede önemli olanın sulama imkanlarını sonuna kadar kullanmak olduğunu dile getirerek, “Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve Ülkemiz için bu konuyu ele aldığımızda GAP’ın en kısa sürede bitirilmesinin ne kadar önemli olduğu açık olarak görülmektedir. Ülkemizde sulamaya açılabilecek 3.5 milyon hektar alanın, 1.5 milyon hektara yakın kısmı bu proje ile gerçekleşecektir” dedi. Bayraktar, sadece GAP kapsamındaki alanların değil, diğer bölgelerdeki 2 milyon hektar alanın da en kısa sürede sulama imkanlarına kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

-TARIM VE GIDANIN STRATEJİK ÖNEMİ YENİDEN HATIRLANDI

Bayraktar, arz ve talepteki dengesizliğin, tarım ürünleri ve gıda fiyatlarında görülmeyen artışlara yol açtığını belirterek, “Spekülasyondan kaynaklanan artışları bir tarafa bırakırsak, gıda fiyatlarının ucuzlaması ve eski seviyelerine geri çekilmesi beklenmemektedir. Buradan şu sonucu çıkarmak mümkündür: Gıdaya ulaşım, artık daha da zorlaşmıştır. Bu suretle dünya ve özellikle ülkemiz tarımın ve gıdanın stratejik önemini yeniden hatırlamıştır” diye konuştu. Söz konusu durumun, yoksulluğun yaygınlaşması ve açlık riskiyle karşı karşıya olan insanların artmasıyla sonuçlanacağını vurgulayan Bayraktar, son dönemde Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve IMF yetkililerinin bu soruna dikkat çektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada yaşanan bu küresel “gıda krizi’nden en çok gelişme yolundaki ülkelerin ve bu ülkelerdeki yoksulların etkileneceği anlaşılmaktadır. Yoksulların artan fiyatlar karşısında beslenmeleri için gerekli gıdayı satın almaları daha zor hale gelmektedir. Tarım ve gıda bakımından kendine yeterli olmayan, ithalatçı durumunda olan ülkeler, bu durumdan daha fazla zarar göreceklerdir.”

Tarım ve gıda sektöründe atılım yapmak için doğru bir vizyon ve strateji geliştirilmesinin zorunlu hale geldiğini dile getiren Bayraktar, uygulanan politikaların, tarımda çözülme ve şehirlere göçle sonuçlandığını belirtti. Bayraktar, söz konusu durumda yapısal politikalara ağırlık verilerek tarımsal işletme yapılarını iyileştirmek, üretimde modern yöntem ve araçların kullanımını yaygınlaştırmak, sulama yatırımlarını hızlandırmak, girdi maliyetlerini azaltmak, piyasa düzenleme kuruluşlarını oluşturmak, üretimi teşvik edici destekleme politikalarına daha fazla önem verilmek zorunda kalındığını söyledi. Bayraktar, gıdaya erişiminin garanti altına alınması için mevcut politikaların sürdürülemeyeceğini aksi takdirde ülkede bu sektörde yeni gıda spekülatörlerinin çıkacağını kaydederek, şunları dedi:

“Mayıs ayı için yapılan tespitlerin sonuçlarına göre, üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkı, yaş sebze ve meyvede yüzde 265’lere, kurutulmuş ürünlerde yüzde 170’lere, baklagillerde yüzde 336’lara, pirinçte yüzde 272’lere ve hayvansal ürünlerde yüzde 233’lere kadar çıktığı görülmüştür. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki bu uçurumun sebeplerinden birincisi üretimin yeterli olmaması, ikincisi de pirinçte olduğu gibi aracı ve spekülatörlerdir. Çiftçilerimiz organizasyonları yeterli olmadığı için ürünlerini doğrudan pazara arz edememekte, bu durumdan üretici de tüketici de zarar görmektedir.”

-MAZOT FİYAT ARTIŞI ÜRÜN MALİYETLERİNİ DE ARTIRIYOR

Yetersiz gübre kullanımından dolayı halen yaklaşık 8 milyar doları aşan bir üretim kaybının olduğu dile getiren Bayraktar, bilinçsiz ve gereksiz yere yapılan gübreleme sonucunda beklenilen faydanın sağlanamayacağını, toprak, su ve bitki kalitesinde de bir takım bozuklukların meydana geldiğini söyledi. Üretimin temel girdilerinden olan mazottaki fiyat artışının ürün maliyetlerini de artırdığını kaydeden Bayraktar, 2008 yılı buğday üretim maliyetinin yüzde 24’ünü mazot giderinin oluşturduğunu kaydetti.