Türkiye Yol-İş Sendikası Gen. Başkan Yardımcısı ve Eğitim Genel Sekreteri Kenan ÖZSÜER,  yanındaki heyet ile birlikte Muş’a geldiler. Yol-İş Köye Yönelik Hizmetler İşyeri Baştemsilciliği ve personel ile sohbet  toplantısı yapan heyet, daha sonra İl Genel Sekreterliği tarafından verilen öğle yemeğine katıldılar.Türkiye Yol-İş Sendikası Gen. Başkan Yardımcısı ve Eğitim Genel Sekreteri Kenan ÖZSÜER  ile birlikte Yol-İş Van Şube Başkanı Sıdık ŞİMŞEK, Şube Mali Sekreteri Haydar OFLAZ, Şube Genel Sekreteri Fehmi COŞKUN ve Eğitim Sekreteri Mevlüt SAĞLAM ile İşyeri Temsilcileri Cemal SEVGİ ve Aydın ÇAVUŞ, Köye Yönelik Hizmetler Birimi’nde personel ile sohbet  toplantısı yaptıktan sonra İl Genel Sekreterliği tarafından verilen öğle yemeğine katıldılar. 


Köy Hizmetleri Kurumunun yeniden yapılandırılmasından sonra meydana gelen sıkıntı ve aksaklıkları gidermeye çalıştıklarını ifade eden Kenan ÖZSÜER, “ Bu amaçla Ülke çapında gezi ve mutabakat toplantılar düzenlediklerini, mümkün olursa sendikal sözleşmelerin bir merkezde  yapılarak bölgeler ve iller arası dengesizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini” belirtti. Ayrıca, Muş ilinde yönetim ile sendikanın tam bir uyum içersinde çalışarak sorunların asgariye indirilmesinin  memnuniyet verici olduğunu söyleyen ÖZSÜER, düzenlemiş olduğu yemekten dolayı İl Sekreteri Ahmet GÜNGÖR’ e teşekkür etti.  Kaynak: www.musozelidare.gov.tr

NULL