Trafik kazalarında her yıl ölümlerin azaldığını belirten Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert, ilgili kurumlar arasında sağlanan işbirliğinin bunda etkili olduğunu ancak hedeflerinin trafik kazalarını en asgariye indirmek olduğunu söyledi.

2008 yılı karayolları trafik güvenliği haftası programında konuşan Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert trafik kazalarının en asgariye indirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Mert, geçmiş yıllara oranla kazaların azaldığını ancak bunu daha da asgariye indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Kutlama Haftası ve Ödül Töreninde konuşan Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert, “Sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlardaki gelişmelere paralel olarak, insanların daha rahat yaşama ve zamanı ekonomik kullanma istekleri, yeni ulaşım alternatiflerinin keşfedilerek kullanılmasına neden olmaktadır. Ulaşım sektörü, günümüzde insanlarımıza oldukça fazla alternatif sunduğu halde toplu taşım özelliği taşıyan ve daha güvenli olan demir, deniz ve hava yolu yerine ülkemizde yoğunlukla karayolu ulaşımı tercih edilmektedir” dedi.

Gelişmiş yada gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunların başında trafiğin geldiğini kaydeden Mert, “Bu sorun toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamım ilgilendiren, çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. Her gün kendisini hatırlatan ve hiç istisna tanımadan herkesi hedef alan trafik kazaları bu haliyle kaza tanımlamasının ötesine geçmesine rağmen, kamu oyu gündeminde, yeterli ilgiyi görememektedir. Bu nedenle trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirebilmesi amacı ile tüm dünyada ve ülkemizde her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü “Uluslar Arası Karayolu Trafik Güvenliği Günü” bu günü takip eden hafta ise “Uluslar Arası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası” olarak kabul edilmiştir” diye konuştu.

İstatistikler incelendiğinde her yıl trafik kazalarında ölümlerin azaldığını belirten Mert, “Bu azalmanın sağlanmasındaki en önemli unsur ilgili kurumlar arasında yaşanan iş birliği sonucu ortaya konan etkin hizmet ve gönüllü kuruluşlar ile medyanın desteğidir. Bu azalma sevindirici olmakla beraber bizim için yeterli değildir. Dileğimiz bu desteğin artarak devamıdır. Hedefimiz ise trafik kazalarını, kazalardan dolayı meydana gelen ölüm ve yaralanmaları en aza indirmektir. Trafik personelinin bilgi kapasitesini geliştirmek ve güncel uygulamalar konusunda bilgi edinmelerim sağlamak amacı ile periyodik olarak geliştirme eğitimleri ile temel trafik ve kaza yeri inceleme eğitimleri verilmekte, polis halk ilişkileri ile sürücülerin bilinçlendirilmesi yönünde izlenmesi gereken yöntemler hakkında eğitimler verilmekte, trafik konusundaki teknolojik yenilikler ve imkanlar dahilinde sürekli olarak takip edilerek çalışmalarımıza uyarlanmaktadır. Bu kapsamda, ilimizde video kamera radar kontrolleri sayesinde hız ve hatalı sollama denetimlerinde önemli ölçüde etkinlik sağlanmıştır. Denetimler sırasındaki bilgi iletişimini arttırmak amacı ile oluşturulan Trafik Bilgi Sistemi kapsamında polnet ağı iletişim sistemi ile trafik cezası, sürücü belgesi ve araç sorgulama anında Yapılmakta ve bu işlemlerde iş gücü ve ekonomik kayıpları en aza indirerek trafik hizmetlerindeki etkinliklerin artırılması sağlanmaktadır. Taşıt trafiğini kullanan yaya ve sürücülerin kural ihlalleri sonucu ilimizde polis sorumluluk alanımızda meydana gelen trafik kazalarına bakıldığında; 2006 yılında 2 ölümlü, 116 aramalı, ve 343 maddi hasarlı olmak üzere toplam 461 adet trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 235 vatandaşımız ise yaralanmış ve 1 044 190,00 YTL maddi hasar meydana gelmiştir” dedi.

Mert konuşmasında şunları söyledi: “2007 yılında ise 5 ölümlü, 102 yaralamalı ve 399 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 506 trafik kazası meydana gelmiş bu kazalarda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 212 vatandaşımız yaralanmış ve 1 139 500,00 YTL maddi hasar meydana gelmiştir. 2008 yılı ilk dört ayında ise ölümlü kaza meydana gelmemiş olup, 25 yaralamalı ve 111 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 136 trafik kazası meydana gelmiş bu kazalarda 48 vatandaşımız yaralanmış ve 309.000,00 YTL maddi hasar meydana gelmiştir. Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de her yıl on binlerce araç trafiğe katılmakta olup ilimizde de 30.04.2008 tarihi itibarıyla toplam 16980 tescilli araç bulunmakta, yıllara göre kıyasladığımızda 2006 yılında 1202 araç, 2007 yılında, 1073 adet araç 2008 yılı ilk dört ayında ise 197 tescil edilmiş ve ortalama olarak bu sayı her yıl % 17 oranında artmaktadır. Trafik Daire Başkanlığının yapmış olduğu istatistiklere göre; Trafik Kazalarında Sürücü Kusurunun % 98 oranında olduğu, bunu yaya, yolcu ve araç kusurlarının takip ettiği görülmektedir. Aynı araştırmada, Trafik Kazalarının değişim sayısında; % 60 Eğitim Faktörünün, % 19 Altyapı Eksikliğinin, % 17 oranında cezaların etkili olduğu görülmekte. Ve trafik kazalarında insan ve eğitimin en önemli unsur olduğu bilinmektedir. Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar ve Çözüm Önerileri projeleri kapsamında ilimizde okul önlerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla öğrencilerin bu konuda eğitilerek okul trafik geçit görevlisi sisteminin ilimizde uygulanması hedeflenmektedir. Ayrıca ilköğretim seviyesinde trafik eğitim dersleri verilmesi, bu derslerin uygulamalı olarak verilebilmesi için ilimiz Belediye Başkanlığı ve İl Özel idaremizin katkılarıyla “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” oluşturulması planlanmaktadır. Hedefimiz yalnızca “Toplum İçin Değil, Toplumla Birlikte” düşüncesinden hareketle, bu tür etkinlikleri toplumun tüm kesimleriyle gerçekleştirerek, trafikten sorumlu tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra yazılı ve görsel medyanın, dolayısıyla da tüm vatandaşlarımızın günlük yaşantıları ve çalışmaları için pay çıkartmaları ve gerekli önlemleri almalarıdır. Trafiğin sorun olmaktan çıktığı günlere ulaşmak dileği ile trafik konusunda emek harcayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum”.