Muş’taki önemli tarihi eserlerin başında gelen tarihi Yıldızlı Han, ilgisizlik ve bakımsızlık sebebiyle yok oluyor. Şehrin Yukarı Çarşı semtinde bulunan ve 1307 yılında Miralay Seyfi Bey tarafından kesme taştan ve Selçuklu mimarisine uygun olarak yaptırılan Yıldızlı Han’dan günümüze sadece görkemli dış cephesi kalırken, hanın tamamen yok olmaması için yetkililerin duyarlı olması bekleniyor.

Alt katı kesme taştan üst katı kerpiçten yaptırılan ve 613 metrekare üzerine kurulu bulunan tarihi hanın geçmişte ticarethanelere ev sahipliği yaptığı ve otel olarak kullanıldığı belirtildi. Her iki katında 52 dükkan bulunan hanın birinci katında emanethaneler, kuyumcular, manifaturacılar, bakırcılar ve gümüşçüler çalışırken, üst katının ise otel olarak kullanıldığı günümüze kadar ulaşan bilgiler arasında.

İpek yolu güzergahında bulunan Erzurum-Muş-Bitlis güzergahı takip edilerek yaptırılan Yaldızlı Han’ın tamamen yok olmaması ve onarımının yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin tarihi eserle karşı duyarlı olması gerektiğini savundular. Tarihi Yıldızlı Han’ın Muş’taki en önemli tarihi eserlerin başında geldiğini kaydeden vatandaşlar, “Hanın sadece ön cephesi ayakta kalmış durumda. Bu hanın bakım ve onarımını yapılarak eski haline getirilmesi halinde Muş için önemli tarihi ve turistik merkez kazandırılmış olacak. Yıllardan beri ihmal edilen ve hiçbir şekilde bakımı yapılmayan han tamamen yok oldu. Ama sadece ön cephesi kalan hanın turizme kazandırılması şarttır” şeklinde konuştular. NULL