İl Özel İdaresi bütçesi, geçtiğimiz hafta sonu Meclis tarafından onaylanarak kabul edildi. Özel idarenin bütçesinde birçok fasıllarda, diğer kurum ve kuruluşlara da pay aktarıldı. Kurum ve kuruluşların yanı sıra, spora ve festivallere de pay aktarılması Özel İdare bütçesinin hazine kasası gibi bir duruma gelmesine neden oldu.

İl Genel Meclisi geçtiğimiz hafta sonu yaptığı toplantıda, İl Özel İdaresinin bütçesini 24 milyon YTL olarak onayladı. Onaylanan bütçede, 300 bin YTL Genel Sekreterlik payı olarak ayrıldı. İmar ve Kentsel işler için meclis 8 bin YTL onayı verdi. Özel İdare kendi yaptığı işlerin dışında, birçok kuruma da pay ayırdı. Payın en büyük bölümü ise yine sağlık ve eğitim alanına yapıldı. Öte yandan, bu yıl yapılan bütçede Kar Festivali için 50 bin YTL, Amatör Spor Külüpleri Federasyonuna yardım yapılmak için ise 50 bin YTL meclis onayından geçti. Onaylanan bütçede sağlık alanında 5 kaleme para aktarıldı. Tıbbı Demirbaş alımı için 100 bin YTL, Tıbbı Malzeme Alımı için 50 bin YTL, Sağlık Ocakları için 100 bin YTL, Kış Gribi ve Kanamalı Kırım Kango için 20 bin YTL ve Diğer Sağlık Cari harcamaları için 30 bin YTL ayrıldı. Meclis yaptığı bütçede bu yıl İlköğretim Kurumlarının Kanuni payına alt bir madde açtı. Okullarda hizmetli eksikliği nedeniyle Meclis üyelerinin talebi üzerine açılan alt başlıkta Okullara Hizmet alımı için pay aktarılması kabul edildi. Aktarılan bu payla okulların büyük ihtiyacı olan hizmetli alımı, hizmet alımı payı ile yapılacak. Özel idarenin bir çok kuruma pay ayırması Müdürlüğün Hazine Kasası gibi olduğunu gözler önüne çıkartı. Özel idare bunun yanında Avrupa Birliği projelerine ve Tarımsal alanda kurulan birliklere de meclis onayı ile para aktarıyor.

ÖZEL İDARE KURTARICI GİBİ

İl Özel İdaresi Genel bütçeden istediği payı alamayan Kurum ve Kuruluşların kurtarıcısı haline geldi. Birçok kurum ve kuruluş işlerinin yarım kalması ile Özel İdare Müdürlüğünün kapısını çalıyor. Devlette devam esası ile Özel İdare Müdürlüğü de Valilik oluru ve Meclis kararı ile bir çok kuruma yarım kalan işleri içinde para aktarıyor. Öte yandan köylerde cami ve taziye yapımı içinde Özel İdare Müdürlüğü bulunmaz bir nimet haline geldi. Yine Meclis 2008 Yatırım Programında Köylere yardım faslında 3 Bin YTL’yi bu fasla ayırdı. Ayrılan bu fasıldaki para ihtiyaç halinde diğer fasıllara ve yine ihtiyaç halinde, stabilize asfalt işlerine aktarıla bilecek. Muş Ovası
 NULL