Skip to main content

Okul çevrelerinde alınacak tedbirler

Muş Haber Fotoğrafı

Valilikten yapılan açıklamada öğrencilerin korku ve endişeden uzak, güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri gerektiği belirtildi.

Son zamanlarda özellikle okulların çevresinde yoğunluk yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde veya öğrencilerin toplanma ve dağılma güzergahlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi olmayan şahısların şiddete dayalı olaylarla birlikte çeşitli olumsuzluklara sebebiyet verdikleri, dolayısıyla da okullardaki güvenli ortamı olumsuz etkiledikleri tespit edilmiştir. İl genelinde bulunan kamu ve özele ait eğitim ve öğretim kurumlarının tehlikenin makul görülebileceği yakın çevresinde, bahçesinde ve müştemilatında; eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan, kurumun sükun ve huzuruna, güven ve esenliğine, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesine engel olabilecek nitelikteki şahısların bulunması hususunda yasaklama kararı verilmesi, bu karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 32.maddesi 1. fıkrasında belirtilen ’emre aykırı davranış’ hükmü uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Okullarda Güvenli ve Huzurlu Eğitimin Sağlanması

İlgi : (a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

(b) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

(c) 13.04.2001 tarihli EGM Çocuk Şb.Mdğü/Br.Amirliği Kuruluş Gör. ve Çalş.Yön.

(d) İçişleri Bakanlığının 2016/39 Nolu Genelgesi

(e) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

(f) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

(g) İlgi (a) sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 52.madde 2.fıkrasında Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler. hükmü,

İlgi (b) sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4.maddesi 1.fıkrasında Bu Kanunun uygulanmasında, a-çocuğun haklarının korunması amacıyla; çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, b- çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi ilkeleri gözetilir. hükmü,

İlgi (c) sayılı EGM Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 7.maddesinde Çocuk Polisi Hizmetlerinin yürütülmesinde çocuk birimi; d-çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütmek hükmü,

İlgi (d) sayılı İçişleri Bakanlığının 2016/39 Nolu Genelgesinin Eğitim Kurumları Çevresinde Alınacak Önlemler başlıklı bölümün lO.maddesinde İl ve ilçelerin güvenlik durumları bakımından yapılacak değerlendirme sonucu; okul etrafında bulunması sakınca teşkil eden ve okulla hiçbir ilişkisi olmayan kişilerin uzaklaştırılmasının eğitim ve öğretim ile öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği bakımından zaruret olduğu hallerde İl İdaresi Kanunu (66.madde) hükümlerinin işletilmesi yoluna gidilecek hükmü,

İlgi (e) sayılı İl İdaresi Kanununun 11.madde C fıkrasında İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alman ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.

66.maddesinde İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. hükümleri,

ilgi (f) sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi 1.fıkrasında Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. hükmü amirdir.

Son zamanlarda özellikle okullarımızın çevresinde gerek 155 Polis İmdat Hattına gelen ihbarlarda gerekse de görevli ekiplerin yapmış olduğu devriye hizmetlerinde karşılaşmış oldukları olaylarda yoğunluk yaşandığı, okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde veya öğrencilerin toplanma ve dağılma güzergâhlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi olmayan şahısların şiddete dayalı olaylarla birlikte çeşitli olumsuzluklara sebebiyet verdikleri, dolayısıyla da okullardaki güvenli ortamı olumsuz etkiledikleri tespit edilmiştir.

Bu sebeple; ilgi (e) sayılı İl İdaresi Kanununun 11 .maddesi C fıkrası gereğince Muş Valiliği İl genelinde bulunan kamu ve özele ait eğitim ve öğretim kurumlarının tehlikenin makul görülebileceği yakın çevresinde, bahçesinde ve müştemilatında; eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan, kurumun sükun ve huzuruna, güven ve esenliğine, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesine engel olabilecek nitelikteki şahısların bulunması hususunda yasaklama kararı verilmesi, bu karara uymayanlar hakkında ilgi (f) sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi 1.fıkrasında belirtilen emre aykırı davranış hükmü uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Muş Manşet Gazetesi

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 37 bin 886 olarak açıklandı.

Muş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 37 bin 886 oldu.…

Tescilli Muş Lalesi’ne büyük ilgi

Muş’ta baharla birlikte çiçek açan laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. Koparana 387 bin 141…

Muş Havalimanı, Mart Ayında 35 Bin 961 Yolcu Ağırladı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı, geçen ay gerçekleşen iç hat yolcu trafiğiyle büyük bir…

Eğitim Haberleri

Liseler arası bilgi yarışmasında birincisi EML öğrencileri

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 9. sınıf öğrencileri Fatih Kandemir ve Muhammed…

Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 2.lik

Muş Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yetenekli öğrencisi İlayda ÇAMTOSUN, Erzurum’da düzenlenen Genç…

Üniversite öğrencileri fosil incelemesi yaptı

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Okulöncesi öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinin “Erken Çocukluk Dönemi Çevre…

Kültür Sanat Haberleri

Geçmişten Geleceğe Muş

Muş’un köklü tarihine ışık tutacak önemli bir eser hazırlanıyor. Muşlu Dağcı Ömer Faruk…

Behzat Yel’in yeni şiir kitabı

Yazar ve şair Behzat Yel’in ilk şiir kitabı “Bir Soluk Nefes”, Liz Yayınları…

Arşın Mal Alan Opereti Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri