Gayri safi milli hâsıladan en az payı alan Türkiye’nin en geri kalmış illerinden Muş’da ilk defa ikinci mahsul alındı. Muş ovasının su seviyesinin yüksek oluşu nedeni ile ekim ve biçimin geç yapıldığı şehirde, bir sezonda ancak tek ürün alma alışkanlığı üniversite ve DAKP işbirliği ile yıkıldı. Muş’da da artık çiftçiler 2 ürün ekip biçebilecek. CİHAN NULL