Meslektaşlarıyla ve orada gerçekleştirilen iş piyasa aktörlerinin eğitim süreçlerindeki mesleki eğitim sisteminde yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak Teorik ve Pratik uygulamaları yerinde görmek üzere Danimarka ya gidilmesinin sağlandığı BİLMUK Projesinin 20 EURO tutarında olduğu belirtildi.

Muş Mesleki Eğitim Çıraklık Merkezi Müdürü Selver Demire proje çalışmaları ile ilgili olarak Mesleki çıraklık eğitim merkezinin (BİLMUK) projesi ile Muş mobilya sektöründen bir grup mobilya ustasının yurt dışındaki mobilya sektörünün çalışma şekillerine yönelik bilgi edinmelerini sağlamak üzere Danimarka’ya gitmelerini sağlayacağız. Bu proje, TC MEB Muş Mesleki Eğitim Merkezinde mezun olan öğrencileri ile yönetim izleme ve Mobilya sektöründeki çalışanlarla piyasa düzenleyici aktörlerini kapsamaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de iş piyasası ve iş piyasasının ihtiyaçları sürekli değişmekte ve ortaya yeni ihtiyaçlar çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda hızlanan Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, iş piyasasının son yenilikler çerçevesinde iyi yetişmiş personel ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanmasının en önemli şartı ise, mesleki eğitim sisteminde iş piyasasının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bir yapılanma gerçekleştirmektir. “Bilgisayarlı Mobilya Tasarımı Uygulamalarının Karşılaştırılması (BİLMUK)”projesi, bu yapılanmaya katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır dedi.

Muş mobilya sektörü çalışanları olarak yurt dışındaki Meslektaşlarıyla ve orada gerçekleştirilen iş piyasa aktörlerinin eğitim süreçlerindeki mesleki eğitim sisteminde yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak, Teorik ve Pratik uygulamaları yerinde görmek üzere Danimarka ya gidilmesinin sağlandığı BİLMUK Projesinin 20 EURO tutarında olduğu belirten Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Selver Demir açıklamasında, “BİLMUK projesine katılacak olan öğrencilerin, iş piyasası aktörlerinin projede kurulan ortaklıklar çerçevesinde Danimarka’daki meslektaşlarıyla ve orada gerçekleştirilen iş piyasa aktörlerinin eğitim süreçlerindeki mesleki eğitim sisteminde yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmaları amaçlanmaktadır. Teknolojik alanda meydana gelen gelişmeleri izleyip mobilyacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu en son tekniklerle, geliştirilmiş mobilya tasarımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak, Grup mobilyalarının tanıtılması, mobilyada ölçü ve form, ölçekler, mobilyaların düzenlenmesinde dikkat edilecekler, renk bilgisi, perspektif, donanım bilgisi, Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet kullanımı konularında vb. konularda teorik eğitim alış-verişini gerçekleştirme Şu anda işi olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırıp, istihdam edilebilirliklerini artırmak, katılımcıların mesleklerindeki gelişmelerinin yanı sıra meslek ahlakı ve mesleki kültür kazandırılmasını sağlamak, kursiyerlere AB felsefesini anlatmak ve kavratmak olduğunu söyledi.

Projenin sektörün ihtiyaç duyduğu becerileri tanımlama ve nasıl karşılanacağını tespit etme ve sektör hedefine yönelik hazırlandığını ifade eden Selver Demir, “Projenin yerleştirme faaliyeti 06.04.2009–20.04.2009 tarihleri arasında Danimarka’da 2 hafta süresinde gerçekleştirilecektir. Yararlanıcıların mesleki teknik eğitimde gerçekleşen gelişim ve yenileşmeleri yakından takip edebilmeleri programlar arası karşılaştırmalar yapmaları sağlanacaktır. Mesleki teknik eğitimle ilgili uygulamaların yerinde inceleme tecrübesi kazandırılacaktır. Avrupalılık, kalite ve yenilikçiliğin benimsenmesi, elde edilen kazanımların çevremize aktarılması sağlanacaktır. Farklı kültürler arası etkileşimin oluşturulması sağlanacaktır. Bizim sahip olduğumuz bilgi ve becerilerin aktarılması gerçekleştirilecektir. Mesleki teknik eğitimde ortak paydaların karşılıklı olarak çoğaltılması birikimi elde edilecektir. Mobilya üretim sistemindeki programın tanıtılması, program üzerinde ölçülere göre mutfak, kapı, vs. mobilyaların çizimi, kaydedilmesi, yazdırılması gibi konular üzerinde uygulama yerinde yapılacak incelemelerle farklılıkları inceleme ve farklılıkları işletmelere ve üretim süreçlerine aktarılmasını sağlayacak sosyal diyaloglar, paylaşımları sağlayacak ve iletişimi iyi olan kişilerin gönderilmesi önceliklerimizin başında gelmektedir. Grup mobilyalarının tanıtılması, mobilyada ölçü ve form, ölçekler, mobilyaların düzenlenmesinde dikkat edilecekler, renk bilgisi, perspektif vb. konularda teorik eğitimlerin karşılaştırılmasının yapılarak farklılıkların paylaşılmasının sağlanması. Donanım bilgisi, Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet kullanımı konularında teorik ve pratik bilgilerin alış-verişini gerçekleştirme, Bu projemizde toplam 10 kişi yurtdışı çalışma programından faydalanacaktır. Bunlardan 6 kişi okulumuzda kayıtlı olup iş piyasasına yeni girmiş kişilerdir. Diğer 4 kişi ise iş piyasasında yönetici ve öğretmendir. Mesleki Eğitim Merkezimizde eğitim sürecinden geçen öğrencilerimiz ve bunların kurmuş oldukları işletmelerdeki teknolojiye dayalı üretim araçlarının kullanımları konusundaki deneyimli kişilerle, ,İş piyasasını aktörleri ile düzenleyicileri yararlanacaktır. Yararlanıcıların eğitim düzeyleri en az lise mezunu alanında iyi bilgi birikimine sahip ve bilgilerini başkalarıyla paylaşmaya yatkın ve bilgisayar donanımına sahip, mobilya tasarım alanında yeniliklere yatkın kişilerden seçilecek öğrencilerle ile kurumuzun eğitim sürecinde geçmiş ve mobilya sektöründe işlerini kurmuş işletme sahipleri katılımcı olarak iştirak edecekler. Bilgisayar destekli üretim makinelerini kullanarak mobilya tasarımı sektöründe aktif üretimde bulunan elemanlarla bu iş piyasasının aktif düzenleyicileri katılacaktır. Grubun herhangi bir özel ihtiyacı yoktur. Projemiz, sektörde istihdam edilebilecek kişilerin doğrudan, bir o kadar kişiyi de dolaylı olarak hedef almıştır. Mobilya sektörü iş piyasası birçok alt meslek grubundan oluşmuş olup, bu alt meslek grupları arasındaki organizasyonun düzenlenmesi ve disipline edilmesi, sektörde istihdam sayısını artıracak bir çalışma olacaktır. Ayrıca AB ile bütünleşme sürecindeki ülkemiz açısından sektörün iş gücünün AB çerçevesinde çalışma hayatına uyumlu hale getirilmesi, iş gücü taleplerine rekabet ve kalite anlayışları çerçevesinde cevap verebilmek açısından önem taşımaktadır. Ülkemizde İnşaat sektörünün hızla yaygılaşarak gelişmesi en çok Mobilya sektörünün gelişmesinde itici motor görevine üstlenmektedir. İnşaat sektöründeki gelişmeye paralel olarak mobilya tasarım sektöründe de büyük oranda istihdam olanakları yaratmaktadır. Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacı hat safhaya çıkmaktadır” diye konuştu.

PROJENİN HEDEF KİTLELERLE İLGİSİ

Projenin hedef kitlelerle ilgisine yönelik açıklamalarını sürdüren Demir; “Avrupa Birliğine katılım sürecinde, Türkiye’ de istihdam önemli bir problemdir. İstihdam alanlarındaki mesleki yeterlilikler ve standartlar gelişmemiş, AB ölçütlerine göre yetersizdir. Mobilya sektörü, ilimizde istihdam açısından önemli bir sektör olup, sayı bakımından azımsanmayacak bir kitleyi istihdam edebilecek düzeydedir. Sektörde Kalitenin artırılması ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi için bu proje hazırlanmıştır. Sektör ile katılımcılar arasındaki iletişimin sağlıklı hale getirilmesi, sektör kalitesi ve iş piyasası açısından önemli bir kazanım olacaktır. Hedef grupların ve faaliyetlerin seçilmesinin sebepleri aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir: Muş’ta faaliyet gösteren Mobilyacılık ile ilgili Meslek Odası mensupları çerçevesinde yapılan bir çalışma sonucu sektörde, işsiz, işinden memnun olmayan, mesleki bilgi birikimini yeterli bulmayan mensuplarının sayısının çok olması, Sektördeki işletmelerden gelen nitelikli eleman ihtiyacı yönündeki taleplerin olması,Bilgi teknolojileri kullanımı (İşletim Sistemi, Ofis) kursu temel yapılarak diğer mesleki programların; kullanımı ile ilgili altyapıyı oluşturarak sürdürülebilirliğin sağlanmasının hedef kriterlerinde” yer aldığını söyledi.

PROJENİN AMAÇLARI

Mesleki eğitim ve öğretim sistemini okullarımız bazında karşılaştırmak, karşılıklı bilgi ve beceri transferinde bulunmak amacındayız diye Eğitim Merkezi Müdürü Demir son olarak açıklamasında proje amaçlarına değinerek, Avrupa iş gücü piyasasına inisiyatif alabilen, yaratıcı ve yenilikçi gençler katarak Avrupa Birliğine hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda destek olmak. Faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunları dikkate alarak, hızla değişen dünyada yeni koşullara uyum sağlanmasını ve mücadele edilmesini sağlayacak mesleki eğitim programları üzerinde çalışmalarda bulunmak. Mesleki Eğitim ve İstihdam ilişkilerini incelemek ve ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırmak. Çevremizdeki işletmelerin performansının artırılmasına ve üretken girişimci faaliyetlerin çoğalmasına katkı sağlayacak yeni teknikler ve uygulamalar hakkında bilgi edinmek. Küreselleşme süreci ile giderek yoğunlaşan ve bilgiye dayalı ekonominin getirdiği yeni koşullar çerçevesinde öğrencilerimizi yeni rekabet koşulları ile mücadele edebilecek şekilde yetiştirmenin yöntemleri üzerinde araştırmalar yapmak.

Küçük işletmelerin yayılmasını ve istihdam yaratılmasını sağlayabilecek faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunmak. Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde Avrupa çapında mesleki eğitim alanında bütünleşmenin kolaylaştırılmasına yardımcı olmak Mesleki eğitimde dil ve kültürel becerilerimizi geliştirmek. Avrupa çapında bilgi aktarımına, fikirlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımına katkıda bulunarak Avrupa’nın sosyal, ekonomik ve kültürel işbirliğinin güçlenmesine yardımcı olmaktır dedi.
 Günaydın Muş Gazetesi