Muş Valisi İbrahim Özçimen, “Feodal bir erkek, kadını çocuk makinası olarak görür” diyerek, aile planlamasının önemine dikkat çekti.


Muş Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Yürütme Kurulu Toplantısına Unicef temsilcileri ve ilköğretim Genel Müdür Yardımcısı katıldı. “Haydi Kızlar Okula” kampanyası ile ilgili açıklamaların yapıldığı konuşan toplantıda konuşan UNICEF temsilcisi Fatma Özdemir, şunları söyledi: “Çok yakın bir tarihte Tacikistan’dan bir heyet sadece bu kampanyanın çalışmalarını gözlemlemek üzere Türkiye’ye gelecek.


Yine birçok ülkede UNICEF’in Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalarını içeren bilgiler sürekli paylaşılıyor ve burada öğrendiğimiz herşey dünyanın bir başka ülkesinde de denenebilir hale geliyor. Bu kampanyanın büyük etkisini aslında ilk üç sınıfta gördük, Muş’un verilerine baktığımızda da bunu açıkca görebiliyoruz. Giderek eşitliğe doğru bir artış var yani neredeyse yüzde 48-49 kız çocuğu yüzde 51 erkek çocuğu gibi görünüyor kayıtlı öğrencilerin oranları. Ama bu kampanyanın henüz beşten sonraki sınıflarda çok fazla etkili olmuş değil. Onun için de başka stratejilere ihtiyaç var ve bu stratejiler konusunda da Milli Eğitim Bakanlığı’nın çok güzel girişimleri var ve bu girişimler aslında bu 2.5 yıldaki deneyimlerin de ışığında şekillenen girişimlerdir.”


Özellikle kırsal kesimlerde temel eğitimi tamamlamamış çok sayıda kadın bulunduğunu belirten İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Er ise, eğitim ile doğurganlık arasında ters yönde bir kolerasyonun olduğunu belirtti. Er, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle kırsal yerleşim alanlarında, ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde temel eğitimi bile tamamlamamış çok sayıda kadın bulunmaktadır. Kız çocuklarının okullaşmaması sadece ülkemizde görülen bir sorun değil, içinde yer aldığımız gelişmekte olan bütün ülkelerde görülen bir sorundur. Yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki eğitim ile doğurganlık arasında ters yönde bir kolerasyonun varlığını ortaya koymaktadır.


Araştırma sonuçlarından çıkarılan bir gerçeklik te yüksek doğurganlık oranı yoksulluğu, yoksullukta beraberinde yoksunluğu getirmektedir.Bugün itibari ile halen yurdumuzun hemen hemen her tarafında kız çocukları okula göndermede direnç gösteren eğitim gereksinimini hissetmeyen insanların varlığını görebilmekteyiz. Yapılan bütün araştırmalarda kız çocuklarının okullaşmasının ardında bir çok neden görmek mümkünken en temel sorun göç ve yoksulluk olarak karşımıza çıkmaktadır.”


KADINLAR ÇOCUK MAKİNASI OLARAK GÖRÜLÜYOR
Kürsüye son olarak çıkan Muş Valisi İbrahim Özçimen de, feodal erkeğin, kadını çocuk makinası olarak gördüğünü vurguladı. Muş’ta okur-yazar olmayan kadın oranının yüzde 46 olduğunu belirten Özçimen, şunları dile getirdi:


“Feodal bir erkek, kadını çocuk makinası olarak görür, çünkü Muş ilinde okur-yazarı olmayan kadın oranı yüzde 46 iken doğurganlık hızı yüzde 6’dır. Ama Balıkesir’de okur-yazar olmayan kadın oranı % 23 yani bizim yarımız kadar, doğurganlık hızı da yüzde 2’dir, biz onlardan üç misli fazla doğuruyoruz. Kırsal kültürde kız çocuğu ev işlerinde ırgattır, başlık parası karşılığı erken yaşta satılır ve ömrü çocuk doğurmakla geçer, onun için kız çocuklarını okutmazlar. İlköğretimde kız çocuklarının oranı Türkiye geneli yüzde 46 iken bu oran doğuda yüzde 41’e Güneydoğuda yüzde 42’ye düşüyor. Kız çocuklarını okutmak başardığımız en büyük sosyal devrimlerden biri olacaktır. Bu konuda İran’dan bile gerideyiz.”


Toplantıda, İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Er, Muş Valisi İbrahim Özçimen’e eğitime vermiş olduğu katkılarından dolayı plaket verdi.

NULL