İl İnsan Hakları Danışma Kurulu toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı. Her aynı ilk haftası Çarşamba günleri toplanan İnsan hakları kurulu toplantısı üyelerin duyarsızlığı nedeni ile yapılmadı. İlk aylarda oldukça başarı sağlayan ve yapılan denetlemeler ile adından söz ettiren İl İnsan Hakları Danışma Kurulu toplantısı son aylarda üyelerin duyarsızlığı nedeni ile zaman zaman aksamalar yaşarken toplantı saatlerine bile riayet edilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Görevi amacı ile toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, kurulan İl İnsan Hakları Kurulu ilimizde istenilen başarıyı gösteremedi. Vali Yardımcısı İlyas Gün’ün başkanlığında her ay düzenli olarak toplanan İnsan Hakları Kurulu Danışma toplantısı Vali Yardımcısı İlyas Gün’ün anı bir sebepten dolayı katılamaması üzerine ve üyelerin toplantı tarih ve saatinin kendilerine bildirilmesine rağmen toplantıya iştirak etmemeleri toplantıya katılan bazı Kurulu üyeleri tarafından tepki ile karşılandı.

ÜYELERDE CİDDİYETSİZLİK VAR

Toplam üç kişinin katılımı olduğu için salt çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi ile toplanamayan İl İnsan Hakları Kurulu Danışma toplantısı Mayıs ayı toplantısını gerçekleştiremedi. Toplantıya katılan Kurul üyeleri kendilerine söylenmesine rağmen toplantıya katılmayan üyelere tepki gösterirken, diğer toplantılarda da bu ve buna benzer sıkıntılar yaşandığını zaman zaman verilen saatlere uyulmadığını ifade ettiler. Öte yandan Vali yardımcısı İlyas Gün’ün önemli olan bir konu gerekçesi ile toplantıya katılmaması kurul üyeleri tarafından olgunlukla karşılanırken, diğer üyelerin toplantıya katılmamalarını ciddiyetsizlik olarak nitelendirdiler.

 Muş Ovası Gazetesi