Tema Vakfı Muş Şubesi Başkanlığı, Muş’un çevresel sorunları ve geri kalma nedenleri hakkında açıklama yaparak, yanlış uygulamaların sonucuna değindi. Tema Vakfı Muş Şubesi Başkanı İhsan Aytemiş, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yıllardan beri ülkemizde cereyan eden ekonomik, sosyal, çevresel, su, toprak erozyonu, kuraklık gibi sorunların bir çoğu, ülkenin her yerini gezerek, her kesimle mahallinde görüşmek üzere gidilmediği ve buna bağlı olarak canlı canlı yaşadığımız sorunların tüm ayrıntılarını anlatarak sosyal ve çevresel projelerin gerçekleştirilmediğinden kaynaklanmaktadır. Her bölgenin kendisine has sorunları olduğu gibi, bir çok faydalı yönleri ve zenginlikleri de vardır. Bu sorunları ve zenginlikleri keşfederek bölgenin kalkınması ve ülkenin yararı doğrultusunda kullanabilmek için başarılı, basiretli idareci ve yöneticilere çok ihtiyaç vardır. Bu bölgelerde basiretli ve başarılı idareciler hem görevlerini hem de vatandaşa adeta rehberlik yaparak, bir nevi vatandaşın da görevini yapmalıdırlar. İşte o zaman bölge ile ilgili sağlıklı, doğru bir karara ve sonuca varılabilir.

Muş ilimiz Türkiye’nin en şirin, cazip ve en zengin illerinden biri olması gerekirken, maalesef başta yöneticilerin pasifliği, ekonomide doğru politikaların yapılmadığı, resmi kurumlarda iş ve işlemlerin yavaş gerçekleştiği, anlamsız bürokrasi zinciri, hala modern hayvancılık, modern tarımcılık ve ekonomik yatırımlara yönelik proje uygulamalarının eksik ve yanlış olduğu ve buna bağlı olarak vergi, istihdam, altyapı, enerji, ulaşım gibi devletin sağlaması gereken katkıların çok yetersiz olduğu, yanlış tarım teknikleri gibi birçok yanlış uygulamalar sonucu ilimiz en fakir il olarak ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin 3.büyük ovasına sahip ilimiz Muş Ovasında İki büyük su nehri ve dağlardan onlarca akarsular akmaktadır. Barajların ve sulama göletlerin yapılması ile modern sulama teknikleri ve drenaj çalışmaları sonucu, Muş Ovasının tamamı sulanabilir tarımsal arazi olur. Bu da Türkiye’nin önemli ölçüde adeta tahıl ve diğer tarım ürünlerinin deposu olacaktır. Bununla birlikte önemli bir ticaret merkezi olacağı gibi, çevresel, kuraklık v.s. sorunlara çözüm olmakla birlikte, binlerce insanın istihdamı söz konusu olacaktır. Hele Muş Alparslan Üniversitesinin bölümleri ivedilikle açılması ve yüksek öğrenim faaliyetine bir an önce başlaması ile teknoloji, sosyalleşme, ekonomik ve kültürel kalkınma yönünde büyük bir gelişme sağlayacaktır. Doğru tarım teknikleri, modern hayvancılık, modern kentleşme için kentsel dönüşüm projeleri, Kış turizmi geliştirmek ve canlandırmak için kayak sahasının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, mavi trenin gelmesi için başta demiryolu ve diğer ulaşımda kolaylığın sağlanması, bu bölgede ikamet eden aileler için asgari geçim kaynağı fonu oluşturarak, desteğin sağlanması gibi projelerin gerçekleşmesi ile Muş, göçün yaşandığı ve en fakir olduğu bir il olmaktan kurtulabileceği gibi, ekonomik yatırımların,ihracatın ve turizmin odağı olacaktır” dedi

 Muş Ovası Gazetesi