Diyanet İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bu yıl hacca gitmek isteyenlerle ilgili müracaatlar, geçen yıl kuraya katılanlar için “kayıt yeniletme”, ilk defa müracaat edecekler için de “ön kayıt yaptırma” olarak iki ayrı kategoride yapılacak.

Kayıt yeniletecek veya ön kayıt yaptıracak hacı adaylarından kuraya birlikte katılarak beraber hacca gitmek isteyenler, ek dilekçe ve formla 24 Nisan Cuma gününe kadar il ve ilçe müftülüklerine müracaat edecek.

Hac planlamalarına ve kesin kayıtlara esas olması için hacı adayları, organize tiplerinden birisini mutlaka tercih edecek. Yapılan tercihler bağlayıcı olacak ve daha sonra hac tipi değişikliğine izin verilmeyecek.

Müracaatlarda, sadece eş, anne, baba, kardeş, çocuk ve varsa refakatçileri ile birlikte tek numarayla kuraya katılma talepleri karşılanacak; bunun dışında kuraya birlikte girmek isteyenlerin talepleri kabul edilmeyecek.

Kuraya birlikte katılıp beraber hacca gitmek isteyenlerden birinin kayıt yeniletmesi diğerinin ise ön kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak, kuraya tek numarayla ve birlikte girecekler ilk defa müracaat edenler statüsünde değerlendirilecek.
Geçen yıl müracaat eden kadınlardan tek başına hacca gidemeyecek durumda olanlar, hacca hiç gitmemiş mahremiyle birlikte müracaat etmesi halinde ilk defa müracaat eden mahrem, kayıt yenileten kadının yanında birleştirilerek kuraya dahil edilecek.
Bu yıl ön kayıt yaptırmak isteyen kadınlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacak. Tek başına hacca gidemeyecek durumda olan engelli vatandaşların müracaatları, hacca hiç gitmemiş refakatçileriyle birlikte kabul edilecek.

DAHA ÖNCE HACCA GİDENLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEK

Daha önce vekaleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecek. Daha önce hacca gidenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek ve ön kayıt ücreti yatırmışlarsa iade edilmeyecek.

Yurt dışındaki anne, baba, eş ve çocukları ile hacca gidebilecek durumda olanların, bu kayıt döneminde müracaatlarını yapmış ve formda yer alan yurt dışıyla ilgili bölümü doldurmuş olmaları gerekiyor.

Geçen yıl kayıt yeniletmek veya ön kayıt yaptırmak suretiyle kuraya katıldığı halde, bu yıl kaydını yeniletmeyenlere, geçmişteki kayıtları müktesep hak teşkil etmeyecek ve müteakip yıllarda müracaat etmeleri halinde bunların durumları ilk defa müracaat edenler statüsünde değerlendirilecek.

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenlerden kaydını yaptırmayanlara, gerek kayıt süresinde ve gerekse müteakip yıllarda bir hak verilmeyecek.

Kayıt yeniletenlerden herhangi bir ücret alınmayacak, ön kayıt yaptıracaklardan ise kırtasiye, telefon, fax, tebligat, kura, noter, ulaşım ve benzeri masraflar için kişi başına ön kayıt ücreti olarak 15 TL alınacak, ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlerle hacca gidemeyenlere bu meblağ iade edilmeyecek. Kayıtlar, T.C kimlik numarası ile yapılacak, kimlik numarasını ibraz edemeyenlerin diğer bilgileri sisteme girilmeyecek.

Normal, müstakil odalı ve otel tipi olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek hac organizasyonu için başvuracak hacı adayları, ön kayıt ücretlerini, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, T.C Ziraat Bankası ve Akbank T.A.Ş. şubelerinde müftülüklerce açılacak “Müftülük TL Hac Hesabı”na yatıracak.
 Muşun Sesi Gazetesi