Muş Emniyet Müdürlüğü, yaz mevsimi olması sebebiyle düğünlerde sıkça kullanılmaya başlayan havi fişekler konusunda vatandaşları uyardı. Önceki yıllarda hava fişekten dolayı istenmeyen hadiselerin meydana geldiğini yönünde uyarılarda bulunan Muş Emniyet Müdürlüğü düğünlerde kullanılan havai fişeklerle ilgili olarak halkı uyardı.

Geçtiğimiz günlerde düğün ve benzeri törenlerde silah kullanılmaması ve konvoylarda güvenliğin ön planda tutulması için uyarılarda bulunan Emniyet Müdürlüğü bu kez de havai fişek konusunda yayınladığı basın bildirisi ile halkı uyardı.

Muş Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında, “İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 24.06.2008 tarihinde yayınlanan basın duyurusu ile vatandaşlarımız düğün ve benzeri törenlerde silah kullanılmaması ve düğün konvoylarında güvenliğe dikkat edilmesi konularında uyarılmıştı. Vatandaşlarımızın bu konularda gerekli duyarlılığı göstermeye çalıştığı memnuniyetle müşahede edilmektedir. Emniyet müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızı bazı düğün gibi törenlerde kutlama amaçlı kullanılan havai fişekler konusunda da uyarma ihtiyacı hasıl olmuştur” denildi.

Açıklamada, “Havai fişekler patlayıcı madde ihtiva eden ve ehil kişiler tarafından usulüne uygun olarak kullanılması gereken maddelerdir. Geçmiş yıllarda ülkemizde, havai fişeklerin usulüne uygun kullanılmaması nedeniyle, ölümler, yaralanmalar, yangınlar, oluşan yüksek sesten dolayı duyma problemleri ve benzeri üzücü hadiselerin meydana geldiği bilinmektedir. Ayrıca, bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Herhangi bir sebeple havai fişek kullanılması izne bağlı bir durumdur. Vatandaşlarımızın özel günlerde havai fişek gösterisi yapmaları için aşağıdaki kurallara uyması hem hukuki bir zorunluluk, hem de yukarıda belirtilen elim hadiselerin yaşanmaması için gerekli yaşamsal bir şarttır. Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların 87/12028 karar sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle, av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzüğün 117’nci maddesine göre, bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek İl Emniyet Müdürlüğünden izin almak için en az bir iş günü önce müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.

Hava fişek kullanımı ile ilgili olarak başvuruda bulunan vatandaşlardan istenilen belgelerle ilgili olarak da, “Kullanılacak havi fişeğin cinsine, miktarına, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamana, kullanacak olan kişilere ve bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına dair bilgileri içeren dilekçe gereklidir. Ateşleme işini yapacak olanların ateşleyici yönetmeliğine göre valiliklerce verilmiş ve süresi halen geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi, ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin, havai fişeklerin tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname, vermiş olduğu taahhütnamelerde yer, zaman ve başka özel bir hüküm belirtilmemişse, bu taahhütnameler ülke genelinde yapacakları diğer başvurularda da geçerli sayılabilir. Kullanılacak olan maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülebilmesi için Tüzüğün 53’üncü maddesine göre taşıma izin belgesi alınması gerekmekte olup, bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi, nakil görevlilerinin, havai fişekleri tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak taşıyacağı, bu maddelerin taşınmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname gereklidir. Havai fişekleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi aslı ve fotokopisi olmalıdır. Bu prosedürlere uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda, 2872 sayılı Çevre Kanununda, 87/12028 Karar sayılı Tüzükte ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda adli ve idari işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımıza duyurulur” denildi.
 Topkan Haber Ajansı