Muş Alparslan Üniversitesine, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği” gereğince, Rektörlük Makamının oluru ile ünvan ve niteliği belirtilen boş idari kadrolara, ünvan değişikliği sınavı yapılarak kurum içi eleman alınacağı öğrenildi.

Belirtilen kadrolarda aranacak genel ve özel şartları taşıyan adaylar; başvuracağı kadro unvanını ve kadro derecesini belirten dilekçelerine, istenen mezuniyet belgesinin onaylı bir suretini ve 1 adet fotoğraf ekleyerek, ilanın Üniversitenin Web sayfasından yayımlandığı tarihten itibaren 15 (gün içerisinde halen görev yaptıkları birimlere başvuracaklardır. Birimler, başvuru evraklarını üst yazı ile Rektörlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. Adayların, halen bulundukları kazanılmış hak aylığı ve emekli mükteseplerine uygun dereceyi (en çok 3 (üç) derece altında veya 3 (üç) derece üstünde) seçmeleri gerekmektedir. Unvan Değişikliği Sınavı, ilgili Yönetmeliğin 23. maddesinde belirtildiği gibi, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşımayanlar ile yukarıda istenen evrak ve belgeleri eksik yada gerçeğe aykırı olarak beyan edenler başvuruları kabul edilmiş, sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları iptal edilecektir. Adaylar sınava girerken yanlarında Rektörlüğümüzce verilecek Sınava Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı, Personel Kimlik Kartı, yumuşak kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır. Sınav 08.04. 2009 tarihinde üniversitenin belirlemiş olduğu bir yerde saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

Açıklamada: “Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 9. ve 10. maddeleri gereğince Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar:
Genel Şartlar:
Son yıl sicil notu 76 puandan aşağı olmamak. Unvan değişikliği sınavından başarılı olmak. Özel Şartlar:
Mühendis kadrosuna, Çevre Mühendisliği bölümü mezunları, tekniker kadrosuna da Meslek Yüksekokulları’nın elektrik bölümü mezunları başvurabilir”. Açıklama yapıldı

 Muş Ovası Gazetesi