Her hafta Çarşamba günleri İl Genel Meclis binasında gerçekleştirilen Encümen toplantısı, Vali Erdoğan Bektaş’ın Başkanlığında yapıldı. Yapılan toplantıda gündeme alınan maddeler üzerinde duruldu. Yapılan toplantıda gündeme alınan Bulanık İlçesi Dokuzpınar Köyü hudutları dahilinde, Koç Ali Arslan isimli şahısa, İl Daimi Encümenin 25.08.1987 tarih ve 253 sayılı karar ile 40 Bin YTL bedelle Tapu Tahsis Belgesi verilmişti.

Adı geçen şahıs, 16.12.2008 tarihli dilekçe ile Tapu Tahsis Belgesinin iptal edilerek, tapusunun verilmesini talep etti. Bunun üzerine konunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Muş Organize Sanayi Bölgesi için oluşan müteşebbis heyet üyelerinin, 2 yıllık görev süreleri 31.12.2008 tarihinde sona ereceğinden, yeni oluşturulacak müteşebbis heyet üyelerinin, 6 asil, 6 yedek üyenin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince seçilmesinin konusu görüşüldü. Gündem maddesinin ikinci maddesi olan müteşebbis heyet üyelerinin seçimi yapılarak, yapılan seçimde Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı İlyas Gün, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Sönmez Turgut, İl Daimi Encümeni Sait Yıldırım, İl Daimi Encümeni Ferit Yalçın seçildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36’ncı maddesinde belirtilen sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere, memurların başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde 10 ve devlet memurlarına uygulanan kat sayının 20 bin gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı geçmemek üzere, ikramiye verilmesi konusunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İl Daimi Encümen Toplantısının son gündemi olan Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Süznüt köyü sınırlarında bulunan Tuğla Fabrikası ile ilgili olarak Tun- Tem. İlaç. Tar. İnş. ve Dış. Tic. Ltd. Şti’nin talepleri belirtir 25.11.2008 tarih ve bila sayılı dilekçesi incelenerek görüşülmesi, konunun görüşülmesi ise araştırılan Hukuki sürecinin cevabının gelmesi oldu.

 Muş Ovası Gazetesi